Hamvazkodás és házasság heti programok

Országosan 2018. február 11-én kezdődött el a házasság hete, amely a házasság intézményének népszerűsítésére, az egymásra való odafigyelés fontosságára hívta fel a lakosság figyelmét immár 11. alkalommal. Kiskunfélegyházán is több ingyenes program várta az érdeklődőket. Február 13-án 25 kollégistával vettünk részt a Városi Könyvtárban megrendezett ,,A házasság a család alapja” című előadáson, melyet Hajagos Gyula plébános atya tartott.

Február 14-én, az iskolai program részét képezte, hogy a 2. órában a középiskolások az Ótemplomban szentmisén voltak, melynek végén Rónaszéki Gábor iskolalelkész és Ivanics Zoltán káplán atya a hamvazással emlékeztetett bennünket halandóságunkra, azaz ,,Porból vagy és porrá leszel!”

Aznap délután a Constantinum 4 kollégiumi és 2 iskolai csapatot indított a Városi Könyvtárban megrendezett ,,Szerelmes Valentin” című játékos műveltségi vetélkedőn. A kvízjátékon zenével, filmmel, irodalommal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk a diákoknak, a tizenkét csapatból az első és a harmadik helyen is Constis csapat végzett.

Február 15-én este kb 40 fővel néztük meg Az ima erejével című filmet, melyet a Művelődési Központban ingyenesen vetítettek.

További képekért klikk ide!

Ökumenikus imahét

2018. január 22-én vette kezdetét az ökumenikus imanyolcad, melynek keretében Krisztus Urunk szándéka szerint imádkoztunk a keresztények egységéért.
A kollégistákkal hétfőn este 6 órakor az Ótemplomban Hostyánszki Péter baptista lelkész beszédét hallgattuk meg. Az előadás végén finom szendvics és üdítő várta a jelenlévőket.

Kedden a református imaházban Hatvani István református lelkész, szerdán pedig a baptista imaházban Ivanics Zoltán káplán atya igehirdetésén fakultatív módon vettek részt diákjaink.

Kollégium szentelés

2018. január 9-én 18:00 órai kezdettel Ivanics Zoltán káplán atya vezetésével kollégiumszentelést tartottunk. A házi áldást közösen meghallgatva először a Jókai utcai kollégium, majd a Petőfi utcai kollégium szobáit majd közösségi helyszíneit áldotta meg a pap. A kollégisták közül néhányan a tömjénezésben és az évszám felírásában is segítettek, így felkerült az ajtókra a 20+G+M+B+18 felirat. Az esti ünnepélyes vacsorán Zoltán atya, a kedves nővérek és az iskolavezetés is részt vett.

További képekért klikk ide!

Karácsony

A kollégiumban a közös karácsonyi műsort 2017. december 20-án tartottuk, melyre minden csoport különböző műsorszámmal készült.

Magyar Antalné tanárnő, főként kilencedikes lányokból álló csoportja, mikulássapkába öltözve közös táncot adott elő. Mindezt Kiss Éva tanárnő csoportja követte, akik a különböző országok karácsonyi szokásait olvasták fel. Harmadik műsorszámként, Józsa Nándor tanár úr csoportjából a fiúk regölését hallhattuk, hagyományőrzés céljából. Ezt követte Zsigóné Seres Judit kollégiumvezető csoportja, akik 20 perces színdarabjukban az együtt töltött idő fontosságára hívták fel a figyelmet. A darabot Balla Zoltán és Farkas Erik tanulók írtak. Mindezt Sós Martin szavalata és Varga Márk zongora darabja követte. A műsort Gál Laura tanárnő csoportja zárta, akik gyertyafényben énekelték el Csondor Kata: Add tovább című számát.

Az estét az Intézmény ebédlőjében közös gyertyafényes ünnepi vacsora zárta. Itt kerültek átadásra az apró karácsonyi ajándékok, melyet a kézműves foglalkozásra járó tanulók készítettek.

További képekért klikk ide!

Ideiglenes felvételi lista

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Az alábbi sorokban segítséget kívánunk adni a felvételi jegyzék értelmezéséhez:

  1. Megjelölt kódok szerinti csoportosítás: Minden jelentkező minden olyan listán szerepel, amelynek kódját iskolánkban a jelentkezési lapján megjelölte.
  2. A tanulmányi területek kódjai:

GIMNÁZIUM

SZAKGIMNÁZIUM

  1. A jelentkezőket hozott jegyeik alapján rangsoroltuk. A felvételi tájékoztatóban meghirdettük, hogy az egyes kódoknál a tanulmányi területetekre jellemző tárgyakat fokozottan vesszük figyelembe, ennek megfelelően nem minden kódnál ugyanazok a jelentkezők egymáshoz viszonyított felvételi eredményei. Lehetséges pl. hogy X tanuló emelt informatika osztályban megelőzi Y tanulót, de az emelt humán gimnáziumi osztályban Y előzi meg X-et. Ez a tanulók egyes tárgyakból hozott jegyeitől, illetve az azokból számított, a tagozatnak megfelelő átlagoktól függ.
  2. Kódszámot kaptak: Iskolánk azoknak a tanulóknak adott sorszámot, akiket az adott kódszámú képzésekre felvenni szándékozik.
  3. Nem végleges a rangsor (feljebb kerülhet): Nagy valószínűséggel szerepelnek olyan tanulók is a listákon, akik első helyen nem a Constantinumba jelentkeztek. Ha őket az általuk előbb megjelölt iskolába fölveszik, akkor az utánuk rangsorolt tanulók jobb pozícióba kerülnek a mostaninál. A jelentkezők közül sokan a mi iskolánkban is több tagozatot jelöltek meg. Őket a szabályoknak megfelelően az egyes rangsorokban elfoglalt helyüktől függetlenül arra a tagozatra vesszük föl, amelyiket nálunk az első helyen jelöltek meg, és ott beleférnek a létszámkeretbe. A többi tanulmányi területen a helyük föl fog szabadulni. Ezek jelentős előbbre lépési lehetőséget jelenthetnek, akár 25-35 helyet is. Ebből az következik, hogy ha első látásra valaki úgy érzi, hogy nem fér be a megadott létszámkeretbe, még nem kell sem aggódni, sem módosítani. Telefonon szívesen segítünk ennek a dilemmának a megoldásában (l. lentebb).
  4. Módosítási lehetőség: Aki a felvételi tapasztalatok alapján szeretne iskolánkban továbbtanulni, de nem minket írt be elsőnek az eredeti tanulói adatlapjára, annak mindenképpen javasoljuk, hogy módosító lapján minket írjon első helyre, mert a győri Felvételi Központ a tanulókat – ha az igazgatók sorszámmal rangsorolták őket és beférnek a létszámkeretbe – az általuk megjelölt iskolák közül a legkisebb sorszámmal szereplőnek „adják oda”.

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell kitölteni. A módosításra minden tanulónak a saját általános iskolájában van lehetősége március 21-22-án. A módosító tanulói adatlapot az eredeti tanulói adatlap alapján kell kitölteni. Az eredeti adatlap másolatát az általános iskola a kitöltés után megőrzi, és módosítási szándék esetén a jelentkező rendelkezésére bocsátja. A módosítás során tanulmányi területet nem lehet törölni, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely a Tanulói adatlapon korábban is szerepelt. Új tanulmányi terület csak a már szereplő iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Kérjük, hogy ha Intézményünkön belül szeretnének új tagozatot megjelölni, vagy a tagozatok sorrendjén változtatni, előzetesen egyeztessenek iskolánkkal. A módosító Tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött Tanulói adatlap érvényét veszti.

  1. Jelige vagy azonosító szám: Az előírásoknak megfelelően jeligét azoknál alkalmazunk, akik azt jelentkezési lapjukon és/vagy a felvételi eljárás során megadták. Aki nem adott meg jeligét, annak az azonosító száma szerepel a listán.
  2. További információ: Amennyiben szeretnének további tájékoztatást kapni vagy tanácsot kérni a felvételikkel, módosításokkal kapcsolatban, kérjük, hívják az iskola központi számát: 76/431-786, kérjék a vezetők közül: Mindák Józsefet (intézményvezető) vagy Nagy Zoltánt (intézményegység-vezető) – szívesen állunk rendelkezésükre.
  3. Nem vehetők fel – külön listán szerepelnek.

Április 20-án megkapjuk a Felvételi Központtól az Intézményünkbe felvehető tanulók listáját. Minden hozzánk jelentkező tanulót a Jelentkezési lapján megjelölt értesítési címén április 27-ig írásban értesítünk a felvételi eljárás eredményéről.

Mindák József – intézményvezető

Megyei úszás diákolimpia

2018. február 12-én a kecskeméti uszodában rendezték meg a Megyei úszás diákolimpiát 6 korcsoportban, melyen a körzeti verseny legjobbjai vehettek részt. Iskolánkat 6 tanuló képviselte, s a következő eredményeket érték el:

Endre Barna (4. a): gyorsúszás 4. hely, hátúszás 2. hely

Szórád Hanna (2. b): gyorsúszás 4. hely, mellúszás 8. hely

Kiss Boglárka (4. b): gyorsúszás 10. hely, mellúszás 10. hely

Nagy Bálint Kristóf (4. b): hátúszás 8. hely

Fetter Virág (6. b): gyorsúszás 8. hely, pillangóúszás 3. hely

Pintér Eszter (7. a): gyorsúszás 10. hely, mellúszás 9. hely

49 csapatból a 20. helyen végeztünk!

Gratulálunk minden versenyzőnknek, köszönjük a felkészítést Kornokovics Györgyi tanárnőnek!

Himnuszmondó verseny

A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület a magyar kultúra napjának megünneplése alkalmából városi Himnuszmondó versenyt hirdetett Kiskunfélegyháza általános iskoláinak 7-8. osztályos, valamint a hatosztályos gimnázium 1-2. évfolyamos tanulói részére 2018. január 22-én.

Iskolánként 2-2 fő nevezésével lehetett versenyezni. A városi könyvtárban 12 fő szavalta el a kötelező vers (Himnusz) mellett Petőfi Sándor szabadon választott valamelyik hazafias versét.

Iskolánkból Patyi Andrea 8. a osztályos tanuló I. helyezést ért el, valamint Dinnyés Adélt különdíjban részesítette a zsűri. Adél szavalata a Petőfi Sándor-emlékév alkalmából kiadásra kerülő, a költő verseit megörökítő CD-n is szerepelni fog.

Gratulálunk a szép teljesítményhez tanulóinknak és a felkészítő pedagógusoknak, Bakai Ildikónak és László Évának.

Tanulói lelkinap

A téli szünet előtti utolsó napon, december 21-én Tanulói lelki napot tartottunk a Sportcsarnokban. Reggel 8 órakor mindannyian szentmisén vettünk részt, melyet Rónaszéki Gábor és Ivanics Zoltán atyák celebráltak. Ezután karácsonyi műsorunk következett. Először az iskolai énekkar csodálatos dallamokkal kápráztatott el bennünket, majd az általános iskolai színjátszósaink darabját tekinthettük meg. Az énekkart Benőné Csanádi Tünde vezényelte, a színdarabot Bakai Ildikó és László Éva tanították be. Ez alkalommal Andersen: A kis gyufaárus lány című művét láthattuk, melyen mindannyian könnyekig meghatódtunk. Egy rövid szünet és közös éneklés után Ruskó Norbert plébános atya élvezetes, ugyanakkor igen tartalmas előadása következett. Innentől az alsósok a főépületben osztálykarácsonyt tartottak, míg a többiek a középiskolás színjátszósok betlehemi történetét tekintették meg újraértelmezett, modern külsőben Tóth Csaba tanár úr rendezésében.

További képekért klikk ide!

Köszönjük a segítséget és a szervező munkát Klára nővérnek, Hidegné Torma Erzsébetnek, Kátai Tibornak, a zenekarnak s mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak, hogy a lelki napunk ilyen hatásosra és tartalmasra sikeredett!

Adventi kézműves vásár

Minden évben nagy várakozás előzi meg a hagyományos adventi kézműves vásárt, melyet idén december 20-án 14 órától szerveztünk meg alsós tanulóink számára a kis tornateremben. Ekkor van lehetősége a gyerekeknek arra, hogy kisebb ajándéktárgyakat vásároljanak karácsonyra szeretteiknek. Öröm volt látni, milyen izgatottan sürögtek-forogtak, és vásároltak a gazdag portékából. Voltak ott könyvek, kifestők, kézi készítésű telefontartók, karácsonyfadíszek, mézeskalács és még puszedli is. Szinte senki sem távozott üres kézzel, talált kedvére való ajándékot.

Köszönjük a szervezést Barna-Pap Rozália tanító néninek!