Kollégiumi hírek kategória bejegyzései

Karácsony

A kollégiumban a közös karácsonyi műsort 2017. december 20-án tartottuk, melyre minden csoport különböző műsorszámmal készült.

Magyar Antalné tanárnő, főként kilencedikes lányokból álló csoportja, mikulássapkába öltözve közös táncot adott elő. Mindezt Kiss Éva tanárnő csoportja követte, akik a különböző országok karácsonyi szokásait olvasták fel. Harmadik műsorszámként, Józsa Nándor tanár úr csoportjából a fiúk regölését hallhattuk, hagyományőrzés céljából. Ezt követte Zsigóné Seres Judit kollégiumvezető csoportja, akik 20 perces színdarabjukban az együtt töltött idő fontosságára hívták fel a figyelmet. A darabot Balla Zoltán és Farkas Erik tanulók írtak. Mindezt Sós Martin szavalata és Varga Márk zongora darabja követte. A műsort Gál Laura tanárnő csoportja zárta, akik gyertyafényben énekelték el Csondor Kata: Add tovább című számát.

Az estét az Intézmény ebédlőjében közös gyertyafényes ünnepi vacsora zárta. Itt kerültek átadásra az apró karácsonyi ajándékok, melyet a kézműves foglalkozásra járó tanulók készítettek.

További képekért klikk ide!

Tanulói lelkinap

A téli szünet előtti utolsó napon, december 21-én Tanulói lelki napot tartottunk a Sportcsarnokban. Reggel 8 órakor mindannyian szentmisén vettünk részt, melyet Rónaszéki Gábor és Ivanics Zoltán atyák celebráltak. Ezután karácsonyi műsorunk következett. Először az iskolai énekkar csodálatos dallamokkal kápráztatott el bennünket, majd az általános iskolai színjátszósaink darabját tekinthettük meg. Az énekkart Benőné Csanádi Tünde vezényelte, a színdarabot Bakai Ildikó és László Éva tanították be. Ez alkalommal Andersen: A kis gyufaárus lány című művét láthattuk, melyen mindannyian könnyekig meghatódtunk. Egy rövid szünet és közös éneklés után Ruskó Norbert plébános atya élvezetes, ugyanakkor igen tartalmas előadása következett. Innentől az alsósok a főépületben osztálykarácsonyt tartottak, míg a többiek a középiskolás színjátszósok betlehemi történetét tekintették meg újraértelmezett, modern külsőben Tóth Csaba tanár úr rendezésében.

További képekért klikk ide!

Köszönjük a segítséget és a szervező munkát Klára nővérnek, Hidegné Torma Erzsébetnek, Kátai Tibornak, a zenekarnak s mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak, hogy a lelki napunk ilyen hatásosra és tartalmasra sikeredett!

Decemberi programok

Decemberben az adventi koszorú elkészítése már a karácsony közeledték jelzi. Az idei évben 15 fővel részt vettünk az Ótemplomban megrendezésre kerülő In Medias Brass rézfúvós quintett koncertjén, mely segítette az adventre hangolódást. December 6-án a kollégistákhoz is ellátogatott a Mikulás és szaloncukorral kedveskedett nekik. Többen részt vettek az Intézményi Mikulás futáson, nyolc fő pedig a városi Mikulás futáson is indult.

További képek megtekintéséhez klikk ide!

Családi életre nevelés

A Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesületének megkeresésére kollégistáink közül 30 fő lehetőséget kapott, hogy részt vegyen „A nagy család közös ügyünk” című nyertes pályázatukban, amely az  EFOP-1.2.1-15 – Védőháló a családokért pályázat támogatásával valósul meg intézményünkben.
A pályázat célja egybeesik az Egyesület alapszabályaiban rögzített célokkal, tevékenységekkel, így a megvalósítás során az alábbi szempontok kiemelt helyen szerepelnek: az élet, és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése.
A pályázatban részt vevő kollégisták 9-10. évfolyamos tanulók, akik ebben a tanévben összesen 6 alkalommal vesznek részt a workshop típusú rendezvényeken, amely családi életre való felkészítése orientálódik.
A foglalkozásokat Miklya Luzsányi Mónika vezeti.

Kollégista élet

A diákok a hét 5 napját a kollégiumban töltik, így többet tartózkodnak itt, mint otthon. Épp ezért fontosnak tartjuk, hogy a mindennapjaikat egy-egy programmal színesítsük. Az esti foglalkozásokat a tanulók kívánalmainak megfelelően alakítottuk ki, így az idei évben is indítottuk a futballt, a kosárlabdát, úszást valamint a kézműves foglalkozást, de új programként megjelent a biciklizés is. Az atyák által tartott bérmálkozásra felkészítő óra lelki feltöltődést biztosít, az arra jelentkezőknek. A kollégista lét megtanítja a gyerekeket az alkalmazkodás képességének fejlesztésére, az együttműködésre. A kollégium lehetőséget ad évekre szóló barátságok kialakítására. ezek a kis közösségek rendszeresen figyelemmel kísérik egymás jeles napjait, így közösen ünnepeljük a születésnapokat, névnapokat. A csoportvezetők által szervezett délutáni, esti programok: a mozizás, a teadélután, a múzeumlátogatás, vagy a korcsolyázás a csoportkohézió erősítésére szolgál. Időszakosan bekapcsolódunk a város, a plébániai és a városi iskolák által szervezett programokba, továbbá rendszeresen részt veszünk az iskolai rendezvények dekorációjának készítésében.

72 óra kompromisszumok nélkül

2017. október 12-én csütörtökön a Sarlós Boldogasszony Plébánia szervezésében Ivanics Zoltán atya hívószavára a Constantinum Kollégiumából 60 fő vett részt a 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű programon. A diákok Kiskunfélegyháza központjában tevékenykedtek, ahol parkot takarítottak, szemetet szedtek, padokat festettek. A rendezvény mottója:„Több vagy, ha adsz!”is az önkéntességre és az önzetlen segítségnyújtásra hívta fel a diákok és egyben a társadalom figyelmét.

Összes kép megtekintéséhez klikk ide!

Kollégiumi csoportok

A kollégistákat az előző év tanulmányi eredményei, tanulási szokásai alapján csoportokba osztottuk. A kollégiumban idén öt csoportot alakítottunk ki. A jobb tanulmányi átlaggal rendelkezők a szobájukban tanulhatnak, míg másoknál a tanteremben való tanulás vezet eredményre. Negyedévente a tanulmányi munka függvényében lehetőség biztosítunk a tanulócsoportok közötti váltásra. A csoportvezetők igyekeznek a hozzájuk tartozó diákok tanulmányi munkáját nyomon követni, a házi feladatokat kikérdezni. Mind emellett nagy hangsúlyt fektetünk a tanulókkal való mindennapos kapcsolattartásra, az aktuális problémák megoldására, az új ötletek kiaknázására.

ERDÉLYI KIRÁNDULÁS

BESZÁMOLÓ

ERDÉLYI ’56-OS MEGEMLÉKEZÉSSEL EGYBEKAPCSOLT KIRÁNDULÁS

Huszonnyolc középiskolásunk mellett (a nagyobbak közül) tizennyolc általános iskolás tanulónak is lehetőséget tudtunk adni. A csoporttal három kísérőtanár utazott. Buszt a Süveges Kft.-től rendeltünk.Méhkeréknél mentünk át a határon, így Arany János szülővárosát, Nagyszalontát és Nagyváradot, ahol Ady Endre töltött emlékezetes éveket. Erdély kapuja, a Királyhágó nagy látványa lenyűgöző volt számunkra. Útközben a Tordai hasadék is megjelent előttünk, így – kapva az alkalmon – a helyhez kapcsolódó mondákat, legendákat felidéztük tanulóinknak.

Az utazás további szakaszaiban is szép tájban gyönyörködhettünk. Este fél kilenckor (ottani idő szerint) érkeztünk meg. Elfoglaltuk a szállást, majd vacsorázást követő pihenésre tértünk.

Másnap (okt. 23.) délelőtt megtekintettük Székelyudvarhely nevezetességeit (Bethlen-tér, Szoborpark – Emlékezés Parkja, Városháza, református templom, ferences templom, Tamási Áron Gimnázium), majd részt vettünk véglátóinkkal, a Móra Ferenc Általános Iskolával a közös megemlékező ünnepélyünkön, amelynek keretében (az események felidézése mellett) egyik tanulónk Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán című költeményt szavalta, valamint megemlékező beszédet mondhattam. Kora délután bekapcsolódtunk a városi megemlékező programokba. Először megtekinthettük a Váci múzeumból származó ’56-os életképeket, emlékképeket tartalmazó kiállítást; ezt követően a székelyudvarhelyi művelődési ház termében Vasszékelyek című filmet néztük meg közösen. A köszöntő gondolatok után elindult a filmvetítés, majd a dokumentumfilmben szereplők, emlékeiket felidézők köszöntését, „Vasszékely” díjátadását tekinthettük meg. Ezt követően következett a fáklyás felvonulás, amely a székelyudvarhelyi ferences templom mellett levő emlékműhöz vezetett. Ott (a zuhogó esőben is) nagyon színvonalas koszorúzási ünnepélyen vehettünk részt a polgármester ünnepi gondolatait követően. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy mi is elhelyezhettük emlékkoszorúnkat.

Kedden reggel az utunk Ivóba vezetett, ahol egy kis vízi meghajtású fűrésztelep működését mutattak be nekünk, amely nagy érdeklődést keltett a fiataljainkban. Bár kissé esős idő volt, mégis – a tervezetteknek megfelelően túrázással folytatódott a programunk, elindultunk a Madarasi Hargitára. Először egy medvelest és etetőt tekintettünk meg, majd tovább haladtunk felfelé. Fent a tetőn már nem esett az eső, mert havazott, csodálatos havazási látványban lehetett részünk. Egyik vendéglőben megmelegedtünk, itt nagyon jólesett mindenkinek egy kis forró csoki, forró tea. Egy kis pihenés után elindultunk lefelé, a buszhoz. Túravezetőnek az egyik ottani testnevelő szakos kollégák kértük fel, aki nagyon jól ismeri a Hargitát.

Szerdán – gyönyörű, napsütéses időben – vendéglátó iskolánkkal együtt, két busszal indultunk kirándulásra, amelynek fő célja Mádéfalva, Gyilkos-tó és Békás-szoros volt. Útközben Máréfalváról tartottam ismertetőt a (műemlék) székelykapukról és a „Kőlik” barlangról, ill. ehhez kapcsolódóan a körtős kalács keletkezésének tatárjáráshoz kapcsolódó történetéről. A következő úti célunk Mádéfalva volt. Szintén ismertetés után a Mádéfalvi emlékműnél álltunk meg, hogy tiszteletünket tegyük a székely áldozatok előtt. A székelyudvarhelyi utaskísérőnk sokat mesélt az ottani táj jellegzetességeiről (pl. Egyes kő). A gyilkos-tónál szintén tartottunk egy kis tájékoztatót egyrészt az ottani környezetről, a tó kialakulásáról, másrészt pedig a Békás-szorosról is, amelynek keretében székely kiemelkedő túrateljesítményekről is szó esett, továbbá a Békás-szoros hegyi magaslatában elhelyezett keresztről is hallhattunk információkat. A Békás-szoros csodás látványát segítette a szép idő is. Alföldi gyerekeink számára csodálatos látványt nyújtott a táj szépsége. Hazafelé tartva a zeteváraljai víztározó tekintettük meg, a tó szélén, partján időzhettünk egy kicsit a gyerekekkel.

Csütörtökön reggel szomorúan elbúcsúztunk a székelyudvarhelyi iskolától, barátainktól, és elindultunk hazafelé – útközben beiktatva néhány megállót. Közülük kiemelkedők: Korondon székely népművészeti kiállításokon vásárolhattunk szuveníreket, emléktárgyakat, ajándékokat, majd Szovátát és a Medve-tót tekintettük meg. Ezt követően haladtunk tovább hazafelé.

Az út nagyon jó sikerült. Sikeresen, a tervezett időben érkeztünk haza, este fél kilenc körül. Nagyon jó program volt mindannyiunk számára. A tanulóink közül többen is megfogalmazták, hogy még vissza fognak menni.

Kolis nyitóbuli

2017. szeptember 4-én tartottuk a kollégiumi gólyaavatóval egybekötött kollégiumi nyitó bulit. A program a kiskunfélegyházi Záportározó tónál kezdődött. A kollégisták lehetőséget kaptak a szemlélődésre, a vízpart, a tavirózsák szépségének megtekintésére, a kiscsoportos beszélgetésekre. Ezt követően az egyes évfolyamok kötélhúzásban mérték össze erejüket. A győztes idén a 10. évfolyam lett. A csapatokat a többiek hangos szóval lelkesítették.

A jó időt kihasználva többen fociztak, a tollaslabdáztak továbbá két felsőbb éves vezetésével táncot tanultak.

A vacsorát követően a Petőfi utcai kollégium udvarán gyűltünk össze. A végzősök egy pantomim jelenetet adtak elő, melyben a jó és a rossz csatáját láthattuk. Az előadás az egyén által hozott helyes döntések fontosságára hívta fel a tanulók figyelmet.

A nap fénypontjaként a végzősök vezényletével a gólyák avatása következett. Ennek keretében játékos tornagyakorlatokat végeztek a diákok, melyet a nagy sikert aratott karaokézás váltott fel. Az gólyák fogadalomtétele után az egész kollégium bekapcsolódott a nyár népszerű slágereinek éneklésébe. Köszönjük a Fornetti Kft.-nek, hogy rendezvényt az általuk felajánlott friss péksütemények kiosztásával tudtuk még élvezetesebbé tenni.

Kollégiumi beköltözés

Az Constantinum Katolikus Kollégium idén sikeres beiskolázást tudhat maga mögött, hiszen elmondhatjuk, hogy mindkét kollégiumunk teltházas. A felsőbb évesekhez idén 58 új kilencedikes csatlakozott. Többen már a beiratkozáson kérték, hogy kivel szeretnének egy szobába kerülni, míg a mások a gólyatáborban szerzett ismertségek után adták le kívánságaikat.

Az alsóbb évesek az augusztus 31-ei beköltözéskor még pityeregve váltak el szüleiktől, addig a felsőbb évesek már magabiztosan foglalták el szobáikat és önfeledten örültek a rég látott diáktársaiknak, kollégiumi nevelőiknek. A hét rövidsége miatt még aznap este a Petőfi utcai kollégium műfüves udvarán tájékoztattuk a kollégistákat a főbb tudnivalókról. Pénteken az első közös reggeli után a diákok Tanévnyitó ünnepségen és tanórákon vettek részt.