Tanáraink

 • Mindák József – Intézményvezető
 • Petyovszkiné Kovács Margit – Tagintézményvezető
 • Klára nővér – lelki vezető
 • Bakai Ildikó
  Csongrád megye egyik kistelepüléséről származom. Ott kezdtem el tanítani 1992-től. Gyermekem születése, 2008 óta Kiskunfélegyháza lett az otthonom. Szeretetteljes családi légkörben élek. A Constantinum intézményében 2011 óta tanítok. Tanítóként és magyar szakos tanárként foglalkozom alsó és felső tagozatos gyermekekkel. Felső tagozaton osztályfőnök vagyok, valamint 2013 őszétől az általános iskolai munkaközösség vezetői feladatait próbálom ellátni. Fontos számomra a feszültségmentes, jó munkatársi légkör megteremtése. A munkámban a pontosságra, következetességre és őszinteségre helyezem a hangsúlyt.
  Barna-Pap Rozália
  Barna-Pap Rozáliának hívnak, 2012 óta dolgozom az intézményben, mint alsós tanító. Diplomámat a Szegedi Tudományegyetem – Juhász Gyula Pedagógusképző karán szereztem, angol műveltségterület kiegészítéssel. Így nem csak az alsó tagozatos tantárgyakat, hanem angolt is tanítok a gyerekeknek. Számomra a tanítói pálya nem pusztán foglalkozás, hanem Istentől kapott hivatás, ajándék. Ezért fontos feladatnak tekintem az evangélium örömhírének továbbadását, a keresztény értékek és életvitel megismertetését. Szeretném megmutatni a rám bízottaknak, hogy Istenhez tartozni jó, és hogy hittel mennyivel teljesebb lehet az életünk. Így a gyerekekkel és fiatalokkal való kapcsolatomban a közvetlenségre és a szeretetteljes légkör kialakítására törekszem, a barátságosság a legfőbb célom. Mindennapi munkám során szem előtt tartom és próbálom tettekre váltani a kedvenc Szentírási szakaszomat, miszerint: „Nézd, neked ajándékoz az Isten mindenkit, aki veled hajózik.”(ApCsel 27,24) Az osztályfőnöki és tanítói feladataim mellett szívügyem az intézmény zenei élete. Hetente többször gitározni tanítom az érdeklődőket, valamint sokat énekelünk. Hiszem, hogy „embertől emberig lehet út a dallam is”.
  Bartal Ágnes Orsolya nővér
  Orsolya nővér vagyok. Kalocsán tanítottam angolt, hittant, rajzot alsó tagozatban a rend másik iskolájában. Jelenleg napközis tanítóként működök szintén alsó tagozatban a Constantinumban.
  Csányi Judit
  Diplomámat a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán szereztem. Azóta ebben az iskolában tanítok. Alsótagozatos pedagógusként az első és második osztályos gyermekekkel foglalkozom.
  Dr. Hidegné Torma Erzsébet
  1991-ben végeztem a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán matematika-fizika szakán. Később az informatika tantárgyból általános- és középiskolai tanári képesítést is szereztem. Hivatásomat a Móra Ferenc Általános Iskolában kezdtem. Azóta is ebben a már kibővült intézményben tanítok. Pályám során elsősorban az 5-8. osztályos gyermekekkel foglalkoztam. Fontos számomra a családom, három fiam van.
  Feketéné László Gabriella
  1989. augusztusától tanítok ebben az iskolában. Napközis nevelőként 1-2. osztályos gyermekekkel foglalkoztam, 3-4. osztályban technika, rajz- és vizuális kultúra, környezetismeret tantárgyakat tanítottam valamint kézműves szakkört vezettem. 2016. szeptemberétől az 1.a osztály osztályfőnökeként folytatom hivatásomat.
  Gáspár Renáta
  Fülöpjakabon élek a családommal. Általános iskolai tanulmányaimat is a helyi iskolában végeztem, majd Kiskunfélegyházán a Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem. A középiskola első éveiben éreztem azt, hogy tanító szeretnék lenni. Érettségi után felvételt nyertem a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karára, ahol 2015-ben végeztem. Pályakezdőként úgy érzem, hogy hozzám az 1.-2. osztályos gyerekek állnak legközelebb. Jelenleg 1. osztályosok napközis tanítója vagyok.
  Görögné Tarjányi Katalin
  1968-ban születtem Kiskunfélegyházán. Érettségi után a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán földrajz-rajz szakon szereztem diplomát 1992-ben. Ugyanitt 2001-ben végeztem el levelező tagozaton a technika szakot. A tanórákon kívül kézműves szakkört vezetek, ahol sokféle technikával dolgozunk. Szabadidőmben ytongtégla faragással foglalkozom.
  Gyovainé Szolnoki Lilla
  Általános és középiskolai tanulmányaimat Kunszentmiklóson, a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskolában végeztem. 2016 tavaszán végeztem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képző Kar tanító szakán, matematika szakirányon. Az intézményben 2016-ban kezdtem dolgozni. Jelenleg napközis nevelőként tevékenykedem.
  Király Mihályné
  A bemutatkozó és fénykép hamarosan feltöltésre kerül. Kérjük szíves türelmét.
  Kiri Istvánné
  Pedagógus pályafutásomat 1976-1979-ig Bugacon kezdtem képesítés nélküli tanítóként az ottani Általános Iskolában, miközben végeztem a Bajai Tanítóképző Főiskolát. 1979-ben államvizsgáztam, akkor szereztem meg az oklevelem. Tanulmányaim keretében ének-zene szakkollégiumi képzésben is részesültem. 1980-2015-ig Kiskunfélegyházán a Batthyány Lajos Általános Iskolában dolgoztam, mint 1-2. osztályos tanítónő. Az ott eltöltött 35 év ékes bizonyítéka annak, hogy jól döntöttem, mikor abba az iskolába adtam be a pályázatomat. Nagyon szerettem ott tanítani! 2015-ben nyugdíjba vonultam a 40 éves munkaviszony adta lehetőséggel. 2015-2016-os tanévben nem dolgoztam, élveztem a nyugdíjas életet, kedvemre unokázhattam. 2016. szeptember 1-jén megkeresett a Constantinum Iskola, hogy lenne-e kedvem egy napközis csoportot elvállalni? Mivel megtiszteltetésnek vettem, hogy engem kerestek meg, ezért elvállaltam a munkát ebben a hírneves iskolában. Így lettem a jelenlegi 3.b osztály napközis tanító nénije. Úgy gondolom, hogy jó döntés volt elvállalni ezt a munkát. Bár hosszú távban már nem gondolkodhatom, de jól érzem magam ismét a gyerekek és természetesen a sok új kolléga között is.
  Komárné Urbán Melinda
  1993-ban végeztem Baján az Eötvös József Tanítóképző Főiskola tanító-könyvtár szakán. Hivatásomat a Constantinum Intézményben kezdtem, azóta is ebben az iskolában tanítok. Pályám során végig a hozzám legközelebb álló korosztállyal, 1-2. osztályos gyermekekkel foglalkoztam.
  Könyves Gáborné
  Könyves Gáborné, Toldi Gyöngyi vagyok, 2004 óta a Constantinum Intézmény tanára. 1994-ben szereztem diplomát a Szegedi Tudományegyetemen történelem-művelődéstörténet, 1996-ban pedig a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán német nyelvtanár szakon. A 2009-2010-es tanévig németet tanítottam, ettől a tanévtől visszatértem a régi “szerelmemhez” a történelemhez. Ez most nagy kihívást jelent nekem, de sok örömet is ad. A töri számomra nem elmúlt, poros dolgok gyűjteménye, hanem az életet, a dolgok megértését segítő tudomány. Remélem ezt nemcsak én látom így, hanem egyre több diák is! Végül néhány személyes dolog: nagyon fontos számomra a családom, 4 gyermekem van. Szeretek utazni, túrázni, beszélgetni és érdekel a pszihológia.
  László Éva
  1988-ban végeztem a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Ez év augusztusától dolgozom a Constantinum Intézményben. Eleinte tanító néni voltam, majd 2002-ben megszereztem a második diplomámat a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar irodalom és nyelv szakán. Jelenleg 5-8. osztályos gyerekekkel foglalkozom. Magyar irodalmat és nyelvtant tanítok.
  Lucza Regina Dóra
  A Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán végeztem óvónő, tanító, majd nyelv- és beszédfejlesztő szakon. 1988 óta dolgoztam pedagógusként Tiszaalpáron az óvodában, 1993 őszétől az általános iskolában. 2007-től pedig fejlesztő pedagógusként is tevékenykedtem. Tizenkét évig tanultam énekes és hangszeres zenét, három évig oktattam is szolfézst és furulyát. Ezért nagyon örültem, hogy ének-zenét taníthatok 2015 szeptemberétől a Constantinum Intézmény Általános Iskolájának 3. osztályában. Jelenleg a 4. a-b osztály napközis csoportjának nevelőjeként dolgozom itt.
  Miklósné Hideg Zsuzsanna
  Tanító, informatika szakos tanár, könyvtáros.
  Nagy Csilla
  Nagy Csillának hívnak. Diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szereztem meg 2015-ben, angol választott műveltségterülettel. Az intézményben 2015-től tanítok, mint napközis nevelő. E mellett a 4. évfolyamon angolt tanítok.
  Nagy János Zoltánné
  1984 – ben végeztem a Bajai Tanítóképző Főiskolán. Ez év júliusától dolgozom az intézményben. Az általános iskola 1-4. évfolyamán hosszú éveken át tanító néni voltam, majd 2011-ben a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán mesterszakos hittanár – etikatanár – nevelőtanár diplomát szereztem. Azóta az általános hittanáraként tevékenykedem. Az oktató – nevelő munka mellett nagy figyelmet fordítok a gyerekek lelki életének fejlesztésére, szem előtt tartva pedagógiai hitvallásomat: „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan,nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat.” (1 Kor 13,4-5)
  Ódor Lászlóné
  1988-ban végeztem a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. 2001-ig a Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános Iskolában tanítottam. 2001. szeptember 1-étől kezdtem a Constantinum Intézményben, ahol jelenleg fejlesztő pedagógusként tevékenykedem.
  Pelyhéné Áron Erzsébet
  Pelyhéné Áron Erzsébetnek hívnak. Kiskunfélegyházán születtem, és jelenleg is itt élek. Diplomámat a Szegedi Tudományegyetem – Juhász Gyula Pedagógusképző karán szereztem, Tanító szakon. Testnevelés műveltségterület kiegészítéssel. 2008-ban kezdtem tanítani az intézményben. Gyermekem születése után, 2015-ben volt lehetőségem újból visszajönni. Jelenleg napközis nevelőként tevékenykedem.
  Pintér Andrea
  Fénykép és bemutatkozó hamarosan feltöltésre kerül…
  Rádi Dezső
  Testnevelés szakos tanár. Általános iskolai DÖK felelős. Úszást, testnevelést, kézilabdát és kosárlabdát tanít.
  Siposné Fazekas Andrea
  1999-ben végeztem Baján az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Pályámat Fülöpjakabon kezdtem, majd 2000-től a Constantinum dolgozója lettem. Közgazdasági szakközépiskolai tanulmányaimat a Budapesti Gazdasági Főiskolán folytattam, ahol pénzügyi-vállalkozási szakértői diplomát szereztem. 2004-től Angliában éltem másfél évet, ezt követően pedig a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző karán angoltanári végzettséget szereztem. Gyermekeim születése után tavaly, 2014-ben jöttem vissza dolgozni. Ebben az évben napközis tanítói feladatokat végzek, illetve az óvodában, általános iskolában és a gimnáziumban is próbálom az angol nyelvet megismertetni és megszerettetni. Mindkét gyermekem ebbe az intézménybe jár, így szó szerint is családias légkör vesz minket körül.
  Szeri Rozália
  Szeri Rozáliának hívnak. Tősgyökeres tömörkényi vagyok, bár 11 évig a Pest megyei Tóalmáson is éltem és dolgoztam. 1988-ban végeztem a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Pályám során elsősorban 3-4. osztályos tanítóként tevékenykedtem, de voltam fejlesztő pedagógus, alsós illetve felsős összevont speciális csoport vezetője, és 1-2. osztályos tanító néni is. Évekig a kiskunfélegyházi szociális otthon mentálhigiénés foglalkoztatójaként vehettem részt egy közösség életében. Mindig és mindenütt igyekeztem teljes odaadással megfelelni a rám bízott feladatnak. Nagy álmom vált valóra, amikor 2014. szeptemberétől visszatérhettem a pedagógus hivatáshoz, és az intézmény általános iskolájának tanítójaként kamatoztathattam eddigi tapasztalataimat. Gyermekem is ekkor lett a Constantinum középiskolása, mindketten nagyon jól érezzük itt magunkat.
  Táborosi Gálné Tarjányi Lenke
  A Bajai Tanítóképző Főiskolán végeztem általános tanítói-testnevelői szakon. A diploma megszerzése után a Bajcsy-Zs. E. Ált. Iskolában tanítottam az alsó tagozatos tanulókat első osztálytól negyedik osztályos korukig. Az iskola bezárását követően kerültem a Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Ált. Iskolájába. Az első idoszakban délután, a napköziben segítettem a gyermekek másnapi felkészülését. 2002-től újból osztálytanító lettem, ebben az évben szereztem meg az ECDL bizonyítványt is. A tanítványaimmal az elmúlt években sok megyei, regionális és országos versenyen vettünk részt, igen jelentős eredményekkel.
  Tóth Alíz
  Tóth Alíznak hívnak, magyar – német szakos tanárként dolgozom a Constantinumban 2003 szeptembere óta. Szegeden végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Magyart az általános iskolában tanítom; a németet alsó tagozaton és középiskolában is. Jelenleg az 5.a osztály osztályfőnöke vagyok. Mindig is tanár szerettem volna lenni, mert nagyon fontosnak tartom a felnövekvő nemzedék nevelését, tanítását. Fogadó órám a 2016-2017-es tanévben: szerda 8:00 – 8:45
  Tóth Edina
  Általános és középiskolai tanulmányaimat a Constantinum Intézményben végeztem, majd a tanítási gyakorlatomat is itt töltöttem. Diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán 2016-ban szereztem meg tanító szakon, német műveltségi területtel. 2016. szeptemberétől az 1.a osztály napközis nevelője vagyok és az 5. évfolyamon németet tanítok.
  Zoboki Mihályné
  Alsós munkaközösség vezető, tanítónő vagyok, diplomámat Baján, a Tanítóképző Főiskolán szereztem testnevelés szakkollégiumi kiegészítéssel. Pályámat a kiskunfélegyházi Darvas József Általános Iskolában kezdtem. Fiaim születése után a Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános Iskolába kerültem, melynek megszűnése után – a Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskolájába jöttem. A tanítással eltelt évek alatt voltam már napközis nevelő, alsós osztálytanító és 5-6. osztály osztályfőnöke, testnevelője.