Tanáraink

 • Mindák József – Intézményvezető
 • Petyovszkiné Kovács Margit – Tagintézményvezető
 • Klára nővér – lelki vezető
 • Bakai Ildikó
  Csongrád megye egyik kistelepüléséről származom. Ott kezdtem el tanítani 1992-től. Gyermekem születése, 2008 óta Kiskunfélegyháza lett az otthonom. Szeretetteljes családi légkörben élek. A Constantinum intézményében 2011 óta tanítok. Tanítóként és magyar szakos tanárként foglalkozom alsó és felső tagozatos gyermekekkel. Felső tagozaton osztályfőnök vagyok, valamint 2013 őszétől az általános iskolai munkaközösség vezetői feladatait próbálom ellátni. Fontos számomra a feszültségmentes, jó munkatársi légkör megteremtése. A munkámban a pontosságra, következetességre és őszinteségre helyezem a hangsúlyt.
  Barna-Pap Rozália
  Diplomámat a Szegedi Tudományegyetem – Juhász Gyula Pedagógusképző karán szereztem 2012-ben, angol műveltségterület kiegészítéssel. Pályámat a Constantinum falai közt kezdtem. Alsós tanítóként, harmadik-negyedik évfolyamos gyerekekkel foglalkozom, valamint igyekszem elkalauzolni őket az angol nyelv szépségeibe. Nagy szerepet játszik az életemben az éneklés és a zene, igyekszem tanítványaimnak átadni ennek örömét. 2015 óta vezetem az újjá alakult alsós munkaközösséget, amely számomra nagy kihívást és szolgálatot is jelent egyben. Napi munkám során törekszem a közvetlen, barátságos légkörre, ahol egyaránt gyerek és felnőtt is jól érzi magát.Böjte Csaba atya gondolata hűen tükrözi pedagógiai hitvallásomat: ” Ha egyetlen ajándékot kérhetnék Istentől a gyermekeim számára, akkor alázattal megfognám a gyermekek kezét és elvinném őket Jézushoz! Szelíden csak ennyit mondanék: Jézus, lásd ők a gyerekek, kiket rám bíztál. Gyerekek, nézzétek, Ő az én legjobb barátom! Most elmegyek, nem zavarlak, örvendjetek egymásnak és bizalommal beszélgessetek! Legnagyobb feladatunk a ránk bízott gyermekeket Istennel egy asztalhoz ültetni.”
  Bartal Ágnes Orsolya nővér
  Orsolya nővér vagyok. 3.a napközis csoportját vezetem és angolt tanítok a 4.osztályban heti 3 órában. Angol szakkört tartok 1. és 3.évfolyamban.
  Dr. Hidegné Torma Erzsébet
  1991-ben végeztem a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán matematika-fizika szakán. Később az informatika tantárgyból általános- és középiskolai tanári képesítést is szereztem. Hivatásomat a Móra Ferenc Általános Iskolában kezdtem. Azóta is ebben a már kibővült intézményben tanítok. Pályám során elsősorban az 5-8. osztályos gyermekekkel foglalkoztam. Fontos számomra a családom, három fiam van.
  Feketéné László Gabriella
  1989. óta tanítok ebben az iskolában. Osztályfőnökként 1-2. osztályos gyermekekkel foglalkozom.
  Görögné Tarjányi Katalin
  1968-ban születtem Kiskunfélegyházán. Érettségi után a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán földrajz-rajz szakon szereztem diplomát 1992-ben. Ugyanitt 2001-ben végeztem el levelező tagozaton a technika szakot. A tanórákon kívül kézműves szakkört vezetek, ahol sokféle technikával dolgozunk. Szabadidőmben ytongtégla faragással foglalkozom.
  Gyovainé Szolnoki Lilla
  Általános és középiskolai tanulmányaimat Kunszentmiklóson, a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskolában végeztem. 2016 tavaszán végeztem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képző Kar tanító szakán, matematika szakirányon. Az intézményben 2016-ban kezdtem dolgozni. Jelenleg napközis nevelőként tevékenykedem.
  Király Mihályné
  Király Mihályné vagyok, alsó tagozatos tanítóként harmadik és negyedik évfolyamos gyerekekkel foglalkozom.
  Komárné Urbán Melinda
  1993-ban végeztem Baján az Eötvös József Tanítóképző Főiskola tanító-könyvtár szakán. Hivatásomat a Constantinum Intézményben kezdtem, azóta is ebben az iskolában tanítok. Pályám során végig a hozzám legközelebb álló korosztállyal, 1-2. osztályos gyermekekkel foglalkoztam.
  Könyves Gáborné
  Könyves Gáborné, Toldi Gyöngyi vagyok, 2004 óta a Constantinum Intézmény tanára. 1994-ben szereztem diplomát a Szegedi Tudományegyetemen történelem-művelődéstörténet, 1996-ban pedig a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán német nyelvtanár szakon. A 2009-2010-es tanévig németet tanítottam, ettől a tanévtől visszatértem a régi “szerelmemhez” a történelemhez. Ez most nagy kihívást jelent nekem, de sok örömet is ad. A töri számomra nem elmúlt, poros dolgok gyűjteménye, hanem az életet, a dolgok megértését segítő tudomány. Remélem ezt nemcsak én látom így, hanem egyre több diák is! Végül néhány személyes dolog: nagyon fontos számomra a családom, 4 gyermekem van. Szeretek utazni, túrázni, beszélgetni és érdekel a pszihológia.
  László Éva
  1988-ban végeztem a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Ez év augusztusától dolgozom a Constantinum Intézményben. Eleinte tanító néni voltam, majd 2002-ben megszereztem a második diplomámat a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar irodalom és nyelv szakán. Jelenleg 5-8. osztályos gyerekekkel foglalkozom. Magyar irodalmat és nyelvtant tanítok.
  Lehoczki László
  Lehoczki László vagyok, 1992. február 9-én születtem Kiskunfélegyházán.
  Már kisgyermekkorom óta részt vettem az egyház által szervezett programokon és a miséken az asszisztencia részeként közreműködtem. Az elemi iskola 8 évét a Dózsa György Általános iskolában végeztem. A középiskolai éveim alatt az egyházközségünk aktív tagja lettem és zenei szolgálattal vettem részt a szervezett programokon. Érettségi bizonyítványom a Móra Ferenc Gimnáziumban szereztem majd felsőfokú tanulmányaimat 2010-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon kezdtem meg tanító szakon. 2016-ban sikeres záróvizsgát tettem és tanító bácsi lettem, aki 5-6 osztályokban matematikát is taníthat. 2016-17-es tanévben Kiskunmajsán dolgoztam, mint napközis pedagógus és testnevelő. 2017-es tanévtől a Constantinum alsós munkaközösségének tagja lettem. A pedagógiai pályámat folyamatosan befolyásolja Isten közelsége. Örömmel tölt el, hogy egy olyan intézményben dolgozhatok, ahol a kollégák és a diákok is hasonló nézeteket vallanak. Pedagógiai munkásságomban eddig is sokszor megjelent a cserkészet és bízom abban, hogy még több lehetőségem lesz bemutatni a cserkészet által milyen jó Isten közelségében élni.
  Losonczi Róbert
  1964-ben születtem Kiskunfélegyházán, és itt is élek családommal. Szekszárdon az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán tanítói szakon, valamint a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán testnevelő tanári szakon végeztem. 2017 szeptemberétől vagyok a Constantinum Intézmény tanára. Testnevelést tanítok, és a felső tagozaton a tanulószobai feladatokat látom el.
  Lucza Regina Dóra
  A Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán végeztem óvónő, tanító, majd nyelv- és beszédfejlesztő szakon. 1988 óta dolgoztam pedagógusként Tiszaalpáron az óvodában, 1993 őszétől az általános iskolában. 2007-től pedig fejlesztő pedagógusként is tevékenykedtem. Tizenkét évig tanultam énekes és hangszeres zenét, három évig oktattam is szolfézst és furulyát. Ezért nagyon örültem, hogy ének-zenét taníthatok 2015 szeptemberétől a Constantinum Intézmény Általános Iskolájának 3. osztályában. Jelenleg a 4. a-b osztály napközis csoportjának nevelőjeként dolgozom itt.
  Miklósné Hideg Zsuzsanna
  Tanító, informatika szakos tanár, könyvtáros.
  Mikulásné Gyöngyösi Csilla
  1973-ban születtem Kiskunfélegyházán. A Móra Ferenc Gimnáziumban érettségiztem. A Budapesti Tanítóképző Főiskolán tanítói diplomát, majd az Egri Tanárképző Főiskolán rajz szakos diplomát szereztem. Jelenleg az 1. b osztályosok napközis nevelője vagyok.
  Nagy Csilla
  Nagy Csillának hívnak. Diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szereztem meg 2015-ben, angol választott műveltségterülettel. Az intézményben 2015-től tanítok. Jelenleg az első osztályban vagyok napközis nevelő. E mellett az 5.évfolyamon angolt tanítok.
  Nagy János Zoltánné
  1984 – ben végeztem a Bajai Tanítóképző Főiskolán. Ez év júliusától dolgozom az intézményben. Az általános iskola 1-4. évfolyamán hosszú éveken át tanító néni voltam, majd 2011-ben a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán mesterszakos hittanár – etikatanár – nevelőtanár diplomát szereztem. Azóta az általános hittanáraként tevékenykedem. Az oktató – nevelő munka mellett nagy figyelmet fordítok a gyerekek lelki életének fejlesztésére, szem előtt tartva pedagógiai hitvallásomat: „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan,nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat.” (1 Kor 13,4-5)
  Ódor Lászlóné
  1988-ban végeztem a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. 2001-ig a Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános Iskolában tanítottam. 2001. szeptember 1-étől kezdtem a Constantinum Intézményben, ahol jelenleg fejlesztő pedagógusként tevékenykedem.
  Pintér Andrea
  Pintér Andrea vagyok, pedagógiai asszisztensként segítem az általános iskolában dolgozó kollégákat.
  Rádi Dezső
  Testnevelés szakos tanár. Általános iskolai DÖK felelős. Úszást, testnevelést, kézilabdát és kosárlabdát tanít.
  Siposné Fazekas Andrea
  1999-ben végeztem Baján az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Pályámat Fülöpjakabon kezdtem, majd 2000-től a Constantinum dolgozója lettem. Közgazdasági szakközépiskolai tanulmányaimat a Budapesti Gazdasági Főiskolán folytattam, ahol pénzügyi-vállalkozási szakértői diplomát szereztem. 2004-től Angliában éltem másfél évet, ezt követően pedig a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző karán angoltanári végzettséget szereztem. Gyermekeim születése után tavaly, 2014-ben jöttem vissza dolgozni. Ebben az évben napközis tanítói feladatokat végzek, illetve az óvodában, általános iskolában és a gimnáziumban is próbálom az angol nyelvet megismertetni és megszerettetni. Mindkét gyermekem ebbe az intézménybe jár, így szó szerint is családias légkör vesz minket körül.
  Szeri Rozália
  Szeri Rozáliának hívnak. Tősgyökeres tömörkényi vagyok, bár 11 évig a Pest megyei Tóalmáson is éltem és dolgoztam. 1988-ban végeztem a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Pályám során elsősorban 3-4. osztályos tanítóként tevékenykedtem, de voltam fejlesztő pedagógus, alsós illetve felsős összevont speciális csoport vezetője, és 1-2. osztályos tanító néni is. Évekig a kiskunfélegyházi szociális otthon mentálhigiénés foglalkoztatójaként vehettem részt egy közösség életében. Mindig és mindenütt igyekeztem teljes odaadással megfelelni a rám bízott feladatnak. Nagy álmom vált valóra, amikor 2014. szeptemberétől visszatérhettem a pedagógus hivatáshoz, és az intézmény általános iskolájának tanítójaként kamatoztathattam eddigi tapasztalataimat. Gyermekem is ekkor lett a Constantinum középiskolása, mindketten nagyon jól érezzük itt magunkat.
  Táborosi Gálné Tarjányi Lenke
  A Bajai Tanítóképző Főiskolán végeztem általános tanítói-testnevelői szakon. A diploma megszerzése után a Bajcsy-Zs. E. Ált. Iskolában tanítottam az alsó tagozatos tanulókat első osztálytól negyedik osztályos korukig. Az iskola bezárását követően kerültem a Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Ált. Iskolájába. Az első idoszakban délután, a napköziben segítettem a gyermekek másnapi felkészülését. 2002-től újból osztálytanító lettem, ebben az évben szereztem meg az ECDL bizonyítványt is. A tanítványaimmal az elmúlt években sok megyei, regionális és országos versenyen vettünk részt, igen jelentős eredményekkel.
  Tóth Alíz
  Tóth Alíznak hívnak, magyar – német szakos tanárként dolgozom a Constantinumban 2003 szeptembere óta. Szegeden végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Magyart az általános iskolában tanítom; a németet alsó tagozaton és középiskolában is. Jelenleg az 5.a osztály osztályfőnöke vagyok. Mindig is tanár szerettem volna lenni, mert nagyon fontosnak tartom a felnövekvő nemzedék nevelését, tanítását. Fogadó órám a 2016-2017-es tanévben: szerda 8:00 – 8:45
  Tóth Edina
  Általános és középiskolai tanulmányaimat a Constantinum Intézményben végeztem, majd a tanítási gyakorlatomat is itt töltöttem. Diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán 2016-ban szereztem meg tanító szakon, német műveltségi területtel. 2016. szeptemberétől az alsó tagozaton napközis nevelő vagyok, 1-6. évfolyamon pedig németet tanítok.
  Viglási Edit
  Tanítónő vagyok, ember és társadalom, valamint angol műveltségterülettel. Alapdiplomámat Nagykőrösön kaptam meg, majd a kecskeméti főiskolán tanultam. Szegeden szakvizsgáztam 2013-ban. Pedagógiai pályámat óvodás korú gyerekek angol tanításával kezdtem, majd alsó tagozatos osztályokkal folytattam Tiszaalpáron és Budapesten. Örömmel tölt el, hogy a Constantinum pedagógusa egyben egy új közösség tagja lehetek.
  Zoboki Mihályné
  Tanítónő vagyok, diplomámat Baján, a Tanítóképző Főiskolán szereztem testnevelés szakkollégiumi kiegészítéssel. Pályámat a kiskunfélegyházi Darvas József Általános Iskolában kezdtem. Fiaim születése után a Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános Iskolába kerültem, melynek megszűnése után – a Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskolájába jöttem. A tanítással eltelt évek alatt voltam már napközis nevelő, alsós osztálytanító és 5-6. osztály osztályfőnöke, testnevelője. Az utóbbi években alsós, 3-4. osztályos gyerekeket tanítok.