Tanáraink

 • Mindák József – Intézményvezető
 • Nagy Zoltán – tagintézményegység-vezető
 • Klára nővér – lelki vezető
 • Benő László
  2000- ben végeztem az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola hittanár szakán. Példaképem Bosco Szent János, aki azt mondta: “Szeresd azt, amit a fiúk szeretnek és ők is fogják szeretni, amit te szeretsz.” Próbálok jó tanár lenni, a tanítványaim figyelmét Istenre és a teremtett világ szépségére irányítani. Szeretném, ha megéreznék milyen értékesek. Jó lenne, ha megsejtenék Isten szereti őket, gondot visel rájuk és fontos terve van velük. Bosco Szent János mondta azt is:” Adj nekem lelkeket és végy el minden mást!” Nevelni- növelni a legszebb hivatás. Ennek igyekszem eleget tenni hittanárként és kollégiumi nevelőként is.
  Benőné Csanádi Tünde
  2002-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán végeztem ének-zene, egészségtan tanár szakon. 2017-től dolgozom a Constantinum Intézményben, ének-zenét tanítok az általános iskola felső tagozatán és a középiskolában.
  Faragó Gábor
  1977-ben születtem Szegeden, és jelenleg is itt élek családommal. Tanári diplomámat 2003-ban szereztem a JATE Matematika szakán. Tanítani 2005 szeptemberében kezdtem ebben az intézményben, határozott idejű szerződésem 2008 júniusig tartott. Ezután 6 évig a Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskolában tanítottam, és 2014 júliusától ismét a Constantinum Intézmény tanára vagyok.
  Fazekas Anita
  A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem diplomámat magyar nyelv és irodalom,illetve történelem szakokon. A Constantinum Intézményben 2014. szeptember óra tanítok 9-12. évfolyamokon.
  Fejes Tímea
  A bemutatkozó hamarosan feltöltésre kerül…
  Fekete-Seres Ildikó
  2004-ben a Móra Ferenc Gimnáziumban érettségiztem, majd a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán (TF) szereztem testnevelő- egészségtan tanári diplomát 2009-ben. Pályafutásom első három évében Kunszentmiklóson tanítottam egy református általános iskolában és gimnáziumban. 2013/ 2014-es tanévtől kezdve dolgozok a Constantinum Nevelési- Oktatási Intézményben, mint kollégiumi nevelő és testnevelő tanár. Pierre de Coubertin: Óda a sporthoz „A béke vagy te, Sport! a népeket egymáshoz fűző szép szalag: és testvérré lesznek mind általad, önuralomban, rendben és erőben.”
  Gál Ilona
  A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán végeztem tanulmányaimat. 2001 óta dolgozom a Constantinum Intézményben gyógypedagógusként.
  Gomkötő Zsuzsanna
  A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem francia-magyar szakon. A gimnáziumban magyar nyelvet és irodalmat tanítok.
  Horváth Józsefné
  1997-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán kémia szakos középiskolai tanárként. 1999- ben környezetvédelmi szakosító kiegészítő diplomát szereztem ugyanitt.Tíz évig Kecskeméten dolgoztam az Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnáziumában , kémia tanárként és kollégiumi nevelőként. 2008-tól dolgozom a Constantínum Intézményben, kémiát tanítok és a kollégiumban segítem a diákok munkáját.
  Jaksits Jozefin
  Hódmezővásárhelyen születtem, jelenleg Kistelek élek. 1991-ben szereztem történelem-orosz szakos tanári diplomát a Pécsi Tudományegyetemen, majd 1994-ben angol szakos nyelvtanárként végeztem Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A gimnáziumban angolt tanítok.
  Kasza István
  1983-ban születtem Kiskunfélegyházán, jelenleg is itt élek. 2008-ban végeztem a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán angol, 2009-ben pedig a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán földrajz szakon. 2008/2009-ben a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola, 2009 és 2015 között pedig a Közgazdasági Szakközépiskola tanáraként tevékenykedtem. 2014 óta a Mezőgazdasági Szakközépiskolában is dolgozom óraadó tanárként. A Constantinum Intézményben 2015 augusztusa óta tevékenykedem, először kollégiumi nevelő és angoltanári, a 2016-os tanévtől pedig a kollégiumi elfoglaltságok helyett földrajztanári minőségben, általános és középiskolában egyaránt. Emellett 2016-ban a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán Földtudomány MSc (geológus) szakon vettem át második diplomám, ahol 2016. szeptembere óta a Földtudományok Doktori Iskola hallgatója vagyok. Úgy gondolom, a mai világban a folyamatos változások nyomon követéséhez fontos egy szilárd alap nyújtása, melyet az önképzés nagyban elősegíthet, s ezáltal talán jobb szakemberré is válhatok.
  Kecskeméti Dávid
  2008-ban végeztem a SZTE Juhász Gyula Tanárképző Karán német szakon ill. a Szegedi Hittudományi Főiskolán hittanár szakon. Egy évig Szegeden tanítottam hittant, majd egy évig Oxfordban kertészkedtem. Jelenleg németet és hittant tanítok. Nagyon szeretek zenélni (gitár), olvasni, sportolni (röplabda, tenisz, ping-pong, kerékpározás, foci…)
  Kis Gábor
  Tapasztalataimat számos sportág aktív gyakorlójaként szereztem a sokszínűség és a teljesség jegyében, gyerekkoromtól kezdődően. A szegedi főiskolán folytatott testnevelő-tanári képzésem keretében megszerzett szakismereteket különféle tanfolyamokkal egészítettem ki. Nemzetközi személyi edző képesítésemet 2008-ban szereztem az IFAA Fitness Company iskolájában. 2009 nyarán megszereztem mestertanári egyetemi diplomámat a Semmelweis egyetem testnevelési és sporttudományi karán (TF). Kiemelten fontosnak tartom a különféle ortopédiai elváltozások megelőzését, szintentartását, és kezelését. Az edzésmódszerek hatékonyságával kapcsolatosan 2008-ban és 2009-ben különféle tudományos kutatásokat végeztem. Edzéselméleti kutatásaim tapasztalatait igyekszem hivatásom javára fordítani. Szeretném, ha tanítványaim a sportban és az edzésben örömüket lelnék, a közösen elért sikerekből erőt merítenének ahhoz, hogy levezessék a mindennapok feszültségét és élhetőbbé tegyék életüket. Testnevelő tanárként segítek a helyes táplálkozási szokások kialakításában, az életmód tanácsadásban, és a sportági képzésen túl, különféle edzésprogramok összeállításban és végrehajtásában, hogy az ifjú generáció teljesebb életet élhessen.
  Kopasz Aranka
  Angol tanári tanulmányaimat a Kodolányi János Főiskolán majd az ELTE Anglisztika szakán fejeztem. Angol tanárként dolgozom 1991 óta, amióta Magyarországon élek.Szülőhazámban, Jugoszláviában, kertészmérnökként dolgoztam kertészetben és tanítottam szakmai intézményekben. Számomra a tudás átadása a legfontosabb küldetés. Meggyőződésem, hogy a tudás hatalom, amelyet soha senki el nem vehet. Ezt a szemléletet adom tovább a tanulóimnak, így velük együtt és értük folyamatosan képzem magam. Tanítványaim, nemcsak hazai de nemzetközi nyelvi megmérettetéseken is sikereket értek el. Nagyra értékelem Vera F. Birkenbihl tanulási módszereit és poliglott szemléletét.
  Kornokovics Györgyi
  2000-ben végeztem a Magyar Testnevelési Egyetemen testnevelő tanár szakon. 5 évig tanítottam a Kossuth Lajos Szakközépiskolában. 10 éve foglalkozom aerobikkal, 8 éve úszásoktatással és edzősködéssel. Jelenleg a Kiskunfélegyházi Úszó Egyesületben úszóedző, a Jogging Plus Triatlon szakosztályon úszó- és futóedző vagyok. Magam is aktívan sportolok, amatőr úszó és triatlonversenyeken próbálom ki magam.
  Kovács Sándor Gábor
  Magyar-történelem szakos tanár. Tanulmányait a Szeged Tudományegyetemen végezte. 2007-2009 között dolgozott a Constantinumban, ahol kollégiumi nevelő és történelem tanári feladatokat látott el. 2011. szeptemberétől ismét középiskolánk tanára.
  Kurucz István
  1950. október 23-án Kiskunfélegyházán születtem. A Petőfi Gimnázium elvégzése után a Testnevelési Főiskolán testnevelő tanári diplomát szereztem. 1974-1979 között a Móra Ferenc Gimnáziumban tanítottam, majd 2001-ig labdarúgó edzőként tevékenykedtem. A Constantinum Intézmény középiskolájában 2008-tól tanítok, amit többek között a Sportcentrum megépülése miatt választottam.
  Lőrincz Anna
  1988-ban végeztem a JATE BTK-n magyar-történelem szakon. A Constantinumban magyar nyelvet és irodalmat tanítok és a 10.c. osztályfőnöke vagyok.
  Luchmann Magdolna
  Szegeden végeztem a JATE BTK-n magyar-német szakon. A gimnáziumban magyar nyelvet és irodalmat, valamint német nyelvet tanítok.
  Michnáné Szabó Lilian
  Michnáné Szabó Lilian angol-lengyel-történelem szakos középiskolai tanár vagyok.2013 január 1. óta dolgozom az intézményben. A debreceni KLTE és a veszprémi Pannon Egyetemen szereztem diplomáimat. 2000 óta vizsgáztatok a TELC és ECL nemzetközi nyelvvizsga rendszerekben.
  Misalekné Zsigó Katalin
  Kiskunfélegyházán születtem 1966-ban. Jelenleg Kiskunhalason élek. A diplomámat 1989-ben, Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, szereztem meg, mint matematika-technika szakos tanár. 2015-ben a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán okleveles matematikatanári végzettséget szereztem mesterképzési szakon. Közel két és fél évtizedes tanítási és tizennyolc év vezető-helyettesi gyakorlattal rendelkezem. 2016 szeptemberétől a Constantinum Intézmény tanáraként dolgozom. Az általános iskolában és a gimnáziumban tanítok matematikát.
  Polyókáné Csenki Erika
  2001-ben végeztem matematika tanár szakon a Szegedi Egyetemen. Ettől az évtől a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolában dolgoztam. 2017/18-as tanévtől tanítok itt a Constantinumban. Családommal együtt Petőfiszálláson élek. Fő célom a matematika megszerettetése a tanítványaimmal.
  Seres Lajos
  1991-ben végeztem a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola fizika-technika szakán, majd 1996-ban elvégeztem a pécsi Janus Pannonius Egyetem Informatika-tanári szakát, 2001-ben pedig a Műszaki Egyetem közoktatás vezetői szakán szereztem diplomát. 2011. augusztusa óta tanítok a Constantinumban.
  Szikora Tünde
  A bemutatkozó hamarosan feltöltésre kerül…
  Szollátné Kolenyák Katalin
  2004- ben Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán szereztem a diplomámat angol- pedagógia szakon. Ezután egy nyelviskolában tanítottam angolt főállású tanárként Kecskeméten. A 2016- 2017-es tanév az első lesz számomra a Constantinumban. Angolt fogok tanítani 9-12 évfolyamokon és a 9.NY osztályfőnöki feladatait is én végzem majd. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megtanulják, hogyan kell tanulni, s hogy a jól végzett munka örömet okoz. Célom, hogy megtanítsam őket szeretni, amit csinálnak. Hobbijaim közé tartozik például a zene, kézműveskedés, kirándulások, motorozás.
  Téglásné Kovács Éva
  2014. szeptembere óta tanítok az intézményben angol-német szakos tanárként. 1999-ben végeztem Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A tanárképző után két évig éltem az USA-ban, majd első gyermekem születéséig tolmács-fordítóként dolgoztam, közben közgazdász diplomát szereztem a Budapesti Gazdasági Főiskolán. Három lányunk van. A GYES után tanítottam először, ekkor éreztem meg, hogy ezen a területen vagyok igazán otthon, ez az én hivatásom. Munkám során közvetlen, szeretetteljes kapcsolatot igyekszem kialakítani a diákokkal és a munkatársakkal egyaránt.
  Tóth Csaba
  2008 és 2011 között demonstrátorként tevékenykedtem a Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszékén, ahol órákat tartottam és segítettem a terepi mintavételezést. 2011-ben az egyetem Hallgatói Mentorprogramjában vettem részt. Ebben a programban hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi felzárkóztatását segítettem. 2012 januárjában végeztem a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Bölcsészettudományi Karán földrajz-történelem szakos tanárként. A Constantinum Nevelési-Oktatási Intézményben 2012 januárjától dolgozom. Jelenleg szaktanárként és osztályfőnökként tevékenykedem, valamint a középiskola színjátszós csoportjainak munkáját segítem.
  Vas Tibor
  Matematika-fizika-informatika szakos tanár vagyok. A reál munkaközösség vezetője. 1994 óta dolgozok a Constantinum Intézményben. Ebben az évben végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakán. 1999-ben szereztem oktatás-informatikus végzettséget. 2007-ben Államvizsgáztam a Debreceni Tudományegyetem Informatikatanár-szakán.
  Vasárusné Retkes Nóra
  Kiskunmajsán születtem. Magyar és angol szakos tanárként végeztem a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A gyakorlótanítások után a Constantinum Intézményben helyezkedtem el. Szabadidőmet legszívesebben a családommal töltöm, emellett szeretek olvasni, különböző kultúrákat megismerni.
  Zsargó Tamás Péter
  1987. március 18-án Siófokon születettem. Gimnáziumi éveimet a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában töltöttem. Egyetemi tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem. 2014 februárjában szereztem történelemtanár, ember és társadalom műveltségterületi tanár mesterszakos diplomámat. Részt vettem a Motiváció Hallgatói Mentorprogramban, ahol önkéntesként segítettem hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi és iskolai életen kívüli előmenetelét. 2014 szeptemberétől dolgozom a Constantinum Intézményében rendvédelmi osztályfőnökként. A gimnáziumban és a szakgimnáziumban, valamint az általános iskolában történelmet tanítok. A kollégium életében is közreműködöm.