Nevelőink

 • Mindák József – Intézményvezető
 • Zsigóné Seres Judit – kollégiumi tagintézmény-vezető
 • Klára nővér – lelki vezető
 • Csanádi Istvánné
  Bemutatkozó feltöltés alatt…
  Dr. Cserháti Lászlóné
  1983-ban végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola orosz-testnevelés szakán. Ezt követően 2003-ban angol tanári diplomát szereztem. 2016 januárja óta dolgozom a Constantinumban, mint részmunkaidős kollégiumi nevelő. Munkám során mindig igazságos, következetes döntéseket hozok, valamint igyekszem Carl William Buehner szavait szem előtt tartani: “Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”
  Józsa Nándor
  1978-ban születtem Hatvanban. 2008-ban végeztem az Egri Hittudományi Főiskola hittanár szakán, majd ugyanitt 2015-ben hittanár-nevelő mesterszakos képesítést szereztem. 2017 szeptemberétől kollégiumi nevelőként dolgozom a Constantinum Intézményben. Az örök, egyetemes emberi, erkölcsi értékeket szem előtt tartvaigyekszem a fiatalokat hozzásegíteni, hogy helyes képük legyen önmagukról, a világról és önálló, érett személlyé váljanak.
  Hugyik István
  2004-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán végeztem történelem-művelődésszervező szakon. Később történelemből egyetemi diplomát szereztem szintén Szegeden. Szerbiában az adai Műszaki Iskolában tanítottam több évig történelmet. 2018 szeptemberétől dolgozom a Constantinum Intézményben, mint kollégiumi nevelő.
  Molnár Ilona Mária
  Bemutatkozó feltöltés alatt…
  Molnárné Vizhányó Zsuzsanna
  Földrajz-rajz szakos tanári diplomámat 1980-ban szereztem a SZTE Tanárképző Főiskolai Karán. 2015 szeptemberétől dolgozom részmunkaidős tanárként a Constantinum kollégiumában.
  Pesti Gábor
  Történelem-hittan szakos tanár vagyok. 2016-ban végeztem a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakon, 2019-ben elvégeztem a klasszika-filológia, a történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakokat. Ezek mellett 2019-ben hittanár-nevelőtanár végzetséget is szereztem a szegedi Gál Ferenc Főiskolán. 2019-től dolgozom a Constantinum kollégiumában nevelőtanárként.
  Sallai Béláné
  Kollégiumi nevelő valamint gyermek- és ifjúságvédelmi felelős vagyok. Tanulmányaimat Szegeden a Gál Ferenc Főiskola Teológiai Karán végeztem, ahol katekéta- lelkipásztori munkatárs, majd hittanár-nevelőtanár MA diplomát szereztem. Don Bosco vidám és következetes nevelési módszere alapján arra törekszem, hogy a fiatalok több szeretetet, odafigyelést és megértést kapjanak, melynek elengedhetetlen feltétele a kölcsönös tisztelet, megbecsülés és bizalom. Munkám során kiemelt helyet foglal el a keresztény értékrend és a tanulók személyiségének fejlesztése. Ifjúságvédelmi tevékenységem fontos célja a hátrányos helyzetű fiatalok iskolai és társadalmi beilleszkedésének segítése és a szociális hátrányok enyhítése.