Nevelőink

 • Mindák József – Intézményvezető
 • Zsigóné Seres Judit – kollégiumi tagintézmény-vezető
 • Klára nővér – lelki vezető
 • Benő László
  2000- ben végeztem az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola hittanár szakán. Példaképem Bosco Szent János, aki azt mondta: “Szeresd azt, amit a fiúk szeretnek és ők is fogják szeretni, amit te szeretsz.” Próbálok jó tanár lenni, a tanítványaim figyelmét Istenre és a teremtett világ szépségére irányítani. Szeretném, ha megéreznék milyen értékesek. Jó lenne, ha megsejtenék Isten szereti őket, gondot visel rájuk és fontos terve van velük. Bosco Szent János mondta azt is:” Adj nekem lelkeket és végy el minden mást!” Nevelni- növelni a legszebb hivatás. Ennek igyekszem eleget tenni hittanárként és kollégiumi nevelőként is.
  Bíró Jenő
  A bemutatkozó és fénykép hamarosan feltöltésre kerül. Kérjük szíves türelmét.
  Dr. Cserháti Lászlóné
  1983-ban végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola orosz-testnevelés szakán. Ezt követően 2003-ban angol tanári diplomát szereztem. 2016 januárja óta dolgozom a Constantinumban, mint részmunkaidős kollégiumi nevelő. Munkám során mindig igazságos, következetes döntéseket hozok, valamint igyekszem Carl William Buehner szavait szem előtt tartani: “Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”
  Gál Laura
  Tanulmányaimat 2012-ben fejeztem be, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán szereztem magyar nyelv és irodalom – hittanári diplomát. 2013 szeptemberétől a ceglédi Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola 9. és 10. évfolyamaiban tanítottam magyar nyelv és irodalmat. 2014-től a Constantinum Intézményben tevékenykedem magyar nyelv és irodalom szakos tanárként, illetve kollégiumi nevelőként.
  Kiss Éva
  Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem diplomáimat: 1999-ben szociálpedagógus, 2002-ben pedig római katolikus hitoktató szakon. Eddigi pályafutásom során kipróbálhattam magam a közművelődésben, közigazgatásban és egyházi oktatásban is. Örömmel jöttem dolgozni a Constantinumba, hiszen az 1992-ben újra induló Constantiumban diák lehettem itt. A jelenlegi tanévben kollégiumi nevelőként kaptam megbízást.
  Magyar Antalné
  Ruhaipari Szakközépiskolában érettségiztem. Diplomámat a Műszaki Egyetem Társadalom és Természettudományi Karának Pedagógiai szakán szereztem.1982-ben kezdtem tanítani a helyi szakmunkásképzőben ruhaipari szakmai csoportban, melynek később munkaközösség vezetője voltam. Ezen intézményen belül részt vettem a speciális nevelési igényű tanulók szakmai képzésének kialakításában. Tartalmas szép éveket töltöttem ezen a területen. A Constantinumban 2012 augusztusától dolgozom, mint kollégiumi nevelő. Feladataim közé tartozik a tanulók oktatása-nevelése, a közösségbe való beilleszkedésük segítése. Kollégistáink mindennapi életét tartalmas, színes programok szervezésével próbálom emlékezetessé tenni.
  Molnárné Vizhányó Zsuzsanna
  Földrajz-rajz szakos tanári diplomámat 1980-ban szereztem a SZTE Tanárképző Főiskolai Karán. 2015 szeptemberétől dolgozom részmunkaidős tanárként a Constantinum kollégiumában.