Dolgozóink

 • Mindák József – Intézményvezető
 • Anna nővér – óvodai tagintézmény-vezető
 • Klára nővér – lelki vezető
 • Óvó nénik:

  Dr. Csölle Kálmánné
  Dr. Csölle Kálmánné óvodapedagógus vagyok. 28 éve dolgozom ezen a pályán, hivatásomat változatlanul nagy szeretettel és odaadással művelem. Mindig sokat báboztam a gyerekeknek. Amikor láttam, hogy a játékom hatására milyen gyorsan megnyílnak, hogy teljesen beleélik magukat a báb szerepébe, akkor tovább képeztem magamat ezen a területen egy oklevél megszerzéséig. 2003-ban végeztem el a fejlesztő pedagógusi szakot is, és azóta heti két alkalommal segítem az arra rászoruló gyerekeket, ami igen nagy sikerélményt ad számomra.
  Fekete Erzsébet Mária
  Fekete Erzsébet Mária vagyok. Kiskunfélegyházán születtem, itt érettségiztem a Móra Ferenc Gimnáziumban. Ezt követően Szegeden a Védőnőképző Főiskolára jártam, majd egy általános iskolai mozgássérült csoportban dolgoztam hat évig. Az óvodás korosztály áll hozzám legközelebb, ezért elvégeztem Szarvason a Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolát. 1997-2013 tavaszáig Győrben dolgoztam óvodapedagógusként egy keresztény óvodában. 2013 márciusától ismét szülővárosomban élek, nagy örömömre a Constantinum Nevelési- Oktatási Intézmény dolgozója lehetek, kislányom is ide jár. A gyermek Jézusról ezt írja a Biblia: „Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában és az Isten és emberek előtt való kedvességben”. Az én célom is az, hogy elősegítsem a gyermekek személyiségének kibontakozását, harmonikus fejlődését. Mindezt szeretetteljes bánásmóddal, bibliai értékek közvetítésével, Isten segítségével kívánom elérni.
  Felföldiné Tóth Katalin
  Felföldiné Tóth Katalin vagyok. 2002-től 2009-ig a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolába jártam és diplomát szereztem tanító és óvodapedagógus szakon (kiegészülve 2 éves ifjúságsegítő képzéssel) 2009-től 2013-ig Kecskeméten a Damjanich János Általános Iskolában voltam napközis tanító. 2013 májusában férjhez mentem és házasságomból egy kisfiam született(Bence). Kisgyermekkorom óta katolikus nevelésben cseperedtem, ami az életem részévé vált. Így elképzelhetetlen számomra hogy a vasárnapi és ünnepnapi miséken ne legyek jelen. Ezt a felfogást és gondolkodásmódot szándékozom a gyermekemmel és óvodásaimmal is megismertetni és a gyakorlatban is átadni. Az éneklés fontos részét képezi az életemnek, az újtemplomi énekkar tagja vagyok. Fontosnak tartom a gyermekekkel kapcsolatban a következetességet; az egyéni bánásmódot és fejlesztést; valamint az egymásra való odafigyelést és tiszteletet. Célom hogy olyan szeretetteljes és otthonos légkört teremtsek a csoportban, ahová a gyerekek örömmel jönnek és életkori sajátosságaiknak megfelelően játékosan fejlődnek.
  Gógné Lengyel Ildikó
  Gógné Lengyel Ildikó vagyok, Tiszaalpáron lakom. 1991-ben végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakán, azóta óvónőként dolgozom, kisebb megszakítással. 1991-2012-ig a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Százszorszép Óvodájában dolgoztam, majd 4 évig családi vállalkozásunkban tevékenykedtem. 2016 augusztusától vagyok a Constantinum Katolikus Óvoda dolgozója. Célom a gyermekekkel történő együttjátszás során kíváncsiságukra alapozva olyan tapasztalatokat biztosítani, melyek segítenek a nekik a világ felfedezésében. Mindezt érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör megteremtésével, bibliai értékek közvetítésével igyekszem megvalósítani.
  Ignáczné Tar Erika
  Tar Erika vagyok, Tiszaalpáron lakom. 1996-ban fejeztem be a főiskolát, azóta a Constantinumban óvodapedagógusként tevékenykedem, és nagyon jól érzem magamat a munkahelyemen. A gyerekekkel való kapcsolatomban leginkább a játékosságra, következetességre és őszinteségre helyezem a hangsúlyt, mivel meggyőződésem, hogy mindenkinek erre van a legnagyobb szüksége. Mindezt az otthonos, szeretetteljes légkör megteremtésével, a gyermekek személyiségét tiszteletben tartva igyekszem elérni. Folyamatos önképzéssel bővítem ismereteimet. Gyerektánc-oktatóként fontosnak tartom a népi gyermekjátékok komplex személyiségfejlesztő hatását.
  Kiss Zoltánné
  Érettségi után Németországban dolgoztam gyermekfelügyelőként. Férjhez mentem, majd 3 gyermek nevelésével foglalatoskodtam, eközben folyamatosan tanultam. Hitoktatóként végeztem, nyelvvizsgáztam és ismerkedtem a számítástechnika rejtelmeivel. 2006-ban végeztem a Kecskeméti Tanító és Óvónőképző és óvónő szakán. Azóta itt dolgozom a Constantinum Intézményben, a gyermekeim is ide járnak. Jól érezzük itt magunkat, biztonság és szeretet vesz körül mindannyiunkat.
  Patak Zsuzsanna
  Hamarosan…
  Tisóczkiné Balla Melinda
  Tisóczkiné Balla Melinda vagyok. Kisgyermekek nevelésével 1988 óta foglalkozom. 2003-ban a Kecskeméti Tanító- és Óvóképző Főiskola óvodapedagógusi szakán szereztem diplomát. A Pálmonostorai Napsugár Óvodában négy nevelési évet töltöttem, 2015/16-ban pedig Szankon a református óvodában dolgoztam, ahol a kisgyermekek hitre nevelésében értékes tapasztalatokat szereztem. 2016. augusztusa óta vagyok a Constantinum Katolikus Óvoda dolgozója. Pedagógusi munkám során fontosnak tartom a szeretetteljes nevelési légkör megteremtését, a következetességet és az egyéni bánásmód szem előtt tartását.
  Török Jánosné
  Nevem Török Jánosné. Az óvónői pályámat 1979-ben kezdtem el Kecskeméten. 1994-ben, ahogy a Constantinum Óvoda megépült, felajánlottak egy óvónői állást, amit örömmel elfogadtam, mert én is katolikus vallású vagyok. Azóta itt dolgozom. A 3-6 éves gyerekeket különösen szeretm, mert őszinték, igazán szeretni tudók, mindenre nyitottak, fogékonyak. Hozzám legközelebb a zene, az irodalom és a művészet áll, ezért is örülök, hogy a vizuális munkaközösséget vezethetem. Szeretném minél jobban felszínre hozni a gyerekekben rejlő kreativitást és segíteni őket a rajzpályázatokon való sikeres részvételben.

  Dajka nénik:

  Balasi Alíz
  Balasi Aliz vagyok. 2015-ben érettségiztem a Constantinum Katolikus Gimnáziumban, nyelvi tagozaton. Érettségi után 2016-ban elvégeztem a Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ-s tanfolyamot, majd ezután egyből munkába is álltam egy szanki, majd egy pálmonostori óvodában. Nagy örömömre szolgál, hogy 2017 augusztusától a Constantinum Katolikus Óvodában dolgozhatok, ahol otthon érzem magam, és ahol pedagógiai asszisztensként lelkesen segítem a gyerekek nevelését és a mindennapi óvodás életüket.
  Balázs Vivien
  Balázs Vivien vagyok, Gátéron születtem, ezért nagyon fontosak számomra a hagyományok. Nyolc évig tanultam Kiskunfélegyházán, 2013-ban érettségiztem. 2016. január 4-én kezdtem dolgozni az intézményben, és nagyon jól érzem magam. A kollégák kedvesek és segítőkészek, a gyerekek aranyosak, nagyon megkedveltem őket. Kellemes a hangulat, szívesen jövök dolgozni.
  Bárány Krisztina
  Bárány Kriszti vagyok. Anyukaként kerültem kapcsolatba először a Constantinum Óvodával. Két kislányom van, mindkettő ebbe az oviba járt. Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy 2008-tól elkezdhettem dolgozni dajkaként. Közel állnak hozzám a pici gyerekek, szívesen vagyok velük, és  dajkai feladataim mellett örömmel segítem az óvónőket kreatív munkájukban. Szeretek itt dolgozni, és anyaként is szívesen hozom lányaimat az intézmény Móra Ferenc Általános Iskolájába.
  Feri Klaudia
  Feri Claudia Genoveva vagyok. Erdélyben születtem, 2000-ben jöttem ide Kiskunfélegyházára. 2001-ben mentem férjhez, két szép gyermekem a Constantinum Általános Iskolájába járnak. Nagyon szeretem a gyerekeket, és boldog vagyok, hogy itt dolgozhatok, mert hit nélkül és Isten közelsége nélkül nem tudom az életemet elképzelni.
  Mendi Hajnalka
  Mendi Hajnalka vagyok. 2012-ben szereztem meg a dajka képesítést, és 2013. augusztusa óta dolgozom a Constantinum Óvodában. Kislányom is ebbe az oviba járt, és az intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskolájában végzi tanulmányait. Nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, mert rengeteg szeretetet és örömet kapok tőlük.
  Sárkány Istvánné
  Sárkány Istvánné Éva vagyok, dajkaként 2010 óta dolgozom a Constantinum Óvodában. Katolikus családba születtem, és férjemmel ebben a szellem próbáltuk három gyermekünket is nevelni, ezért különösen örülök, hogy ebben az óvodában sikerült elhelyezkednem. Szeretek a gyerekek között lenni, figyelni rájuk, törődni velük. Kezdetben saját csoportom nem volt, így mindig máshová kellett besegítenem, amit szívesen tettem, mert így minden óvodás gyereket megismerhettem. 2011 óta saját csoportom is van, ami külön öröm számomra.