Dolgozóink

 • Mindák József – Intézményvezető
 • Anna nővér – óvodai tagintézmény-vezető
 • Klára nővér – lelki vezető
 • Óvó nénik:

  Baráth-Éliás Judit
  Baráth-Éliás Judit vagyok. Debrecenből származom, majd Budapestre kerültem, 2017-ben végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán az óvodapedagógus szakon. Dolgoztam angolul nevelő pedagógiai asszisztensként bölcsődei csoportban, később önkormányzati óvodában pedagógiai asszisztensként, majd óvodapedagógusként, illetve családoknál többször segítettem bébiszitterként. Férjemen keresztül kerültem Kiskunfélegyházára 2020 augusztusában, és örülök, hogy keresztény óvodában tudtam elhelyezkedni, hiszen erre korábban még nem volt lehetőségem. Munkám során fontosnak tartom a játék elsődlegességét, a mesék és általában a gyermekirodalom megszerettetését, a mozgás hangsúlyozását, az egyéni bánásmódot. Mindezt őszinte légkörben, a bibliai értékeket közvetítve szeretném megvalósítani.
  Fekete Erzsébet Mária

  Fekete Erzsébet Mária vagyok. Kiskunfélegyházán születtem, itt érettségiztem a Móra Ferenc Gimnáziumban. Ezt követően Szegeden a Védőnőképző Főiskolára jártam, majd egy általános iskolai mozgássérült csoportban dolgoztam hat évig. Az óvodás korosztály áll hozzám legközelebb, ezért elvégeztem Szarvason a Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolát. 1997-2013 tavaszáig Győrben dolgoztam óvodapedagógusként egy keresztény óvodában. 2013 márciusától ismét szülővárosomban élek, nagy örömömre a Constantinum Nevelési- Oktatási Intézmény dolgozója lehetek, kislányom is ide jár. A gyermek Jézusról ezt írja a Biblia: „Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában és az Isten és emberek előtt való kedvességben”. Az én célom is az, hogy elősegítsem a gyermekek személyiségének kibontakozását, harmonikus fejlődését. Mindezt szeretetteljes bánásmóddal, bibliai értékek közvetítésével, Isten segítségével kívánom elérni.
  Gógné Lengyel Ildikó
  Gógné Lengyel Ildikó vagyok, Tiszaalpáron lakom. 1991-ben végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakán, azóta óvónőként dolgozom, kisebb megszakítással. 1991-2012-ig a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Százszorszép Óvodájában dolgoztam, majd 4 évig családi vállalkozásunkban tevékenykedtem. 2016 augusztusától vagyok a Constantinum Katolikus Óvoda dolgozója. Célom a gyermekekkel történő együttjátszás során kíváncsiságukra alapozva olyan tapasztalatokat biztosítani, melyek segítenek a nekik a világ felfedezésében. Mindezt érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör megteremtésével, bibliai értékek közvetítésével igyekszem megvalósítani.
  Ignáczné Tar Erika
  Tar Erika vagyok, Tiszaalpáron lakom. 1996-ban fejeztem be a főiskolát, azóta a Constantinumban óvodapedagógusként tevékenykedem, és nagyon jól érzem magamat a munkahelyemen. A gyerekekkel való kapcsolatomban leginkább a játékosságra, következetességre és őszinteségre helyezem a hangsúlyt, mivel meggyőződésem, hogy mindenkinek erre van a legnagyobb szüksége. Mindezt az otthonos, szeretetteljes légkör megteremtésével, a gyermekek személyiségét tiszteletben tartva igyekszem elérni. Folyamatos önképzéssel bővítem ismereteimet. Gyerektánc-oktatóként fontosnak tartom a népi gyermekjátékok komplex személyiségfejlesztő hatását.
  Kiss Melinda
  Kiss Melinda vagyok, Kiskunfélegyházán születtem, és a mai napig itt élek férjemmel és kislányommal. 2007-ben végeztem a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai karán, tanító-óvodapedagógus szakon, majd Nagykőrösön a Hétszínvirág Óvodában dolgoztam óvónőként. Közben elvégeztem az ifjúságsegítő szakot. A gyermekek nevelésében fontos számomra a céltudatosság, következetesség, az egyéni bánásmód elve, valamint az egymásra való odafigyelés és tisztelet. Célom egy olyan szeretetteljes és otthonos légkör biztosítása, amelyben a gyermekek szívesen tartózkodnak és biztonságban érzik magukat. Folyamatos képzéssel igyekszem tudásomat bővíteni és fejleszteni.
  Lakihegyi Ferenc
  Lakihegyi Ferenc vagyok. 1991-ben születtem Kiskunfélegyházán, a Constantinum Katolikus Gimnázium nyelvi tagozatán érettségiztem. Diplomámat a Kecskeméti Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán szereztem óvodapedagógus szakon. Két évet dolgoztam a Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvodában, a különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel való foglalkozás itt különösen szívügyemmé vált. 2020. júliusában a Constantinum Katolikus Óvodában kaptam állást, ahol férfi óvodapedagógusként szeretném elősegíteni a gyerekek testi és lellki fejlődését, környezeti- és egészségnevelését. Szabadidőmben szívesen sportolok a természetben: erősségem a kerékpározás, futás, úszás. Ezekben a sportokban versenyeken is örömmel részt veszek, és vágyom arra, hogy a rám bízott gyermekekkel is megszerettessem a mozgás örömét.
  Posszert Gyuláné
  Posszert Gyulánénak hívnak. Kecskeméten végeztem a Felsofokú Óvóképző Intézetben. 1994 óta dolgozom a Constantinum Óvodában. Munkámban azt szeretem, hogy színes és sokoldalúságot kíván; fontosnak tartom a gyerekekkel kapcsolatban a következetességet és az egyéni bánásmódot, fejlesztést. Szeretem még a természetet, a kertészkedést. Életemet Jézus szellemisége hatja át, erőt, kitartást adva a hétköznapokban.
  Szűcsné Páli Julianna
  Szűcsné Páli Julianna vagyok, Kiskunfélegyházán születtem és lakom. 1987-ben államvizsgáztam a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi szakán. A diploma megszerzése után a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Százszorszép tagóvodájában helyezkedtem el. 2007–ben Gyermek-, ifjúság és családvédelem pedagógiája tanulmányterületen szakvizsgáztam, a gyes ideje alatt. 2020. augusztusától a Constantinum Katolikus Óvoda dolgozója lettem. Célom a gyermekek hitéletének megalapozása, hitre nevelése úgy, hogy közben én magam is növekedjek benne. Tudatosan szeretném közvetíteni a bibliai értékeket, melyek a gyermekek személyiségfejlesztését elősegítik, szeretettel, empátiával, hiteles kommunikációval, családias, biztonságot adó légkörben.
  Tisóczkiné Balla Melinda
  Tisóczkiné Balla Melinda vagyok. Kisgyermekek nevelésével 1988 óta foglalkozom. 2003-ban a Kecskeméti Tanító- és Óvóképző Főiskola óvodapedagógusi szakán szereztem diplomát. A Pálmonostorai Napsugár Óvodában négy nevelési évet töltöttem, 2015/16-ban pedig Szankon a református óvodában dolgoztam, ahol a kisgyermekek hitre nevelésében értékes tapasztalatokat szereztem. 2016. augusztusa óta vagyok a Constantinum Katolikus Óvoda dolgozója. Pedagógusi munkám során fontosnak tartom a szeretetteljes nevelési légkör megteremtését, a következetességet és az egyéni bánásmód szem előtt tartását.
  Zsibrita Judit
  Zsibrita Juditnak hívnak, családi állapotom férjezett, két felnőtt fiú és két kislány édesanyja vagyok. A Constantinumban a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens szakot 1998-ban fejeztem be, majd 2002-ben végeztem Kecskeméten óvodapedagógus szakon. A nagyszőlő úti óvodában dolgoztam 3 évet, majd más területen tevékenykedtem. Nagy örömömre szolgál, hogy 2019 szeptemberétől újra a Constantinumban lehetek, immáron óvó néniként. Célkitűzésem a gyermekek testi-lelki fejlődésének elősegítése, hitbéli növekedésük megalapozása kicsi kortól. Szeretném megismertetni őket az önzetlen, tiszta szeretettel, embertársaik és környezetük tiszteletével.

  Dajka nénik:

  Balasi Alíz
  Balasi Aliz vagyok. 2015-ben érettségiztem a Constantinum Katolikus Gimnáziumban, nyelvi tagozaton. Érettségi után 2016-ban elvégeztem a Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ-s tanfolyamot, majd ezután egyből munkába is álltam egy szanki, majd egy pálmonostori óvodában. Nagy örömömre szolgál, hogy 2017 augusztusától a Constantinum Katolikus Óvodában dolgozhatok, ahol otthon érzem magam, és ahol pedagógiai asszisztensként lelkesen segítem a gyerekek nevelését és a mindennapi óvodás életüket.
  Balázs Vivien
  Balázs Vivien vagyok, Gátéron születtem, ezért nagyon fontosak számomra a hagyományok. Nyolc évig tanultam Kiskunfélegyházán, 2013-ban érettségiztem. 2016. január 4-én kezdtem dolgozni az intézményben, és nagyon jól érzem magam. A kollégák kedvesek és segítőkészek, a gyerekek aranyosak, nagyon megkedveltem őket. Kellemes a hangulat, szívesen jövök dolgozni.
  Barta Jánosné
  Barta Jánosné vagyok, három felnőtt fiú édesanyja. 2018 áprilisa óta dolgozom a Constantinum Óvodában. Szívesen részt veszek a gyermekek étkeztetésében, ellátásában. A gyermekek örömteli és boldog pillanatokat csempésznek az életembe.
  Bárány Krisztina
  Bárány Kriszti vagyok. Anyukaként kerültem kapcsolatba először a Constantinum Óvodával. Két kislányom van, mindkettő ebbe az oviba járt. Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy 2008-tól elkezdhettem dolgozni dajkaként. Közel állnak hozzám a pici gyerekek, szívesen vagyok velük, és  dajkai feladataim mellett örömmel segítem az óvónőket kreatív munkájukban. Szeretek itt dolgozni, és anyaként is szívesen hozom lányaimat az intézmény Móra Ferenc Általános Iskolájába.
  Mendi Hajnalka
  Mendi Hajnalka vagyok. 2012-ben szereztem meg a dajka képesítést, és 2013. augusztusa óta dolgozom a Constantinum Óvodában. Kislányom is ebbe az oviba járt, és az intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskolájában végzi tanulmányait. Nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, mert rengeteg szeretetet és örömet kapok tőlük.
  Pozsár Mónika
  Pozsár Mónika vagyok, kiskunfélegyházi lakos. Sokan ismerhetnek, hisz évekig kereskedelemben dolgoztam. Két kislány büszke édesanyja vagyok. Szülőként 2012 óta ismerem és szeretem az óvodát, hisz ide jártak évekig a gyermekeim, sőt jelenleg is a Constantinum iskoláiban tanulnak. 2020-ban lehetőség adódott, hogy az óvoda mindennapi életébe jobban bekapcsolódhassak, mint dolgozó. Szívesen vagyok a gyermekekkel, mert az ember lelke felszabadul és megnyugszik a szeretetüktől. Mindegyikük egy külön-külön kis egyéniség, akiket megértéssel és türelemmel jobbá lehet formálni. Az első naptól kezdve szeretettel fogadtak a csoportban, ami nagy öröm és erő számomra.
  Retkes Istvánné
  Retkes Istvánné, Kati vagyok, három felnőtt gyermek édesanyja. 2003. szeptember elseje óta dolgozom a Constantinum Intézményben, mint óvodai gyermekétkeztető dajka. Ezáltal sokat találkozom a gyerekekkel, akik igen sok örömet, boldogságot szereznek nekem. Sokszor beforgok a csoportokba, főként a délutáni keltéseknél, ezek mindig kedves pillanatok számomra.
  Sárkány Istvánné
  Sárkány Istvánné Éva vagyok, dajkaként 2010 óta dolgozom a Constantinum Óvodában. Katolikus családba születtem, és férjemmel ebben a szellem próbáltuk három gyermekünket is nevelni, ezért különösen örülök, hogy ebben az óvodában sikerült elhelyezkednem. Szeretek a gyerekek között lenni, figyelni rájuk, törődni velük. Kezdetben saját csoportom nem volt, így mindig máshová kellett besegítenem, amit szívesen tettem, mert így minden óvodás gyereket megismerhettem. 2011 óta saját csoportom is van, ami külön öröm számomra.