Tanáraink

 • Mindák József – Intézményvezető
 • Pótári Tímea – Tagintézményvezető
 • Klára nővér – lelki vezető
 • Bakai Ildikó
  Csongrád megye egyik kistelepüléséről származom. Ott kezdtem el tanítani 1992-től. Gyermekem születése, 2008 óta Kiskunfélegyháza lett az otthonom. Szeretetteljes családi légkörben élek. A Constantinum intézményében 2011 óta tanítok. Tanítóként és magyar szakos tanárként foglalkozom alsó és felső tagozatos gyermekekkel. Felső tagozaton osztályfőnök vagyok. Fontos számomra a feszültségmentes, jó munkatársi légkör megteremtése. A munkámban a pontosságra, következetességre és őszinteségre helyezem a hangsúlyt. Igyekszem a gyermekekkel és szülőkkel is jó kapcsolatot kialakítani.
  Barsi Dániel
  A bemutatkozó hamarosan feltöltésre kerül…
  Barna-Pap Rozália
  Diplomámat a Szegedi Tudományegyetem – Juhász Gyula Pedagógusképző karán szereztem 2012-ben, angol műveltségterület kiegészítéssel. Pályámat a Constantinum falai közt kezdtem. Alsós tanítóként, harmadik-negyedik évfolyamos gyerekekkel foglalkozom, valamint igyekszem elkalauzolni őket az angol nyelv szépségeibe. Nagy szerepet játszik az életemben az éneklés és a zene, igyekszem tanítványaimnak átadni ennek örömét. 2015 óta vezetem az újjá alakult alsós munkaközösséget, amely számomra nagy kihívást és szolgálatot is jelent egyben. Napi munkám során törekszem a közvetlen, barátságos légkörre, ahol egyaránt gyerek és felnőtt is jól érzi magát.Böjte Csaba atya gondolata hűen tükrözi pedagógiai hitvallásomat: ” Ha egyetlen ajándékot kérhetnék Istentől a gyermekeim számára, akkor alázattal megfognám a gyermekek kezét és elvinném őket Jézushoz! Szelíden csak ennyit mondanék: Jézus, lásd ők a gyerekek, kiket rám bíztál. Gyerekek, nézzétek, Ő az én legjobb barátom! Most elmegyek, nem zavarlak, örvendjetek egymásnak és bizalommal beszélgessetek! Legnagyobb feladatunk a ránk bízott gyermekeket Istennel egy asztalhoz ültetni.”
  Bartal Ágnes Orsolya nővér
  Jelenleg az 1.b osztály napközis csoportját vezetem és angolt tanítok a 4.osztályban.
  Benő László
  2000- ben végeztem az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola hittanár szakán. Példaképem Bosco Szent János, aki azt mondta: “Szeresd azt, amit a fiúk szeretnek és ők is fogják szeretni, amit te szeretsz.” Próbálok jó tanár lenni, a tanítványaim figyelmét Istenre és a teremtett világ szépségére irányítani. Szeretném, ha megéreznék milyen értékesek. Jó lenne, ha megsejtenék Isten szereti őket, gondot visel rájuk és fontos terve van velük. Bosco Szent János mondta azt is:” Adj nekem lelkeket és végy el minden mást!” Nevelni- növelni a legszebb hivatás. Ennek igyekszem eleget tenni hittanárként és kollégiumi nevelőként is.
  Benőné Csanádi Tünde
  2002-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán végeztem ének-zene, egészségtan tanár szakon. 2017-től dolgozom a Constantinum Intézményben, ének-zenét tanítok az általános iskola felső tagozatán és a középiskolában.
  Dr. Hidegné Torma Erzsébet
  1991-ben végeztem a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán matematika-fizika szakán. Később az informatika tantárgyból általános- és középiskolai tanári képesítést is szereztem. Hivatásomat a Móra Ferenc Általános Iskolában kezdtem. Azóta is ebben a már kibővült intézményben tanítok. Pályám során elsősorban az 5-8. osztályos gyermekekkel foglalkoztam. Fontos számomra a családom, három fiam van.
  Faragó Gábor
  1977-ben születtem Szegeden, és jelenleg is itt élek családommal. Tanári diplomámat 2003-ban szereztem a JATE Matematika szakán. Tanítani 2005 szeptemberében kezdtem ebben az intézményben, határozott idejű szerződésem 2008 júniusig tartott. Ezután 6 évig a Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskolában tanítottam, és 2014 júliusától ismét a Constantinum Intézmény tanára vagyok.
  Farkasné Gáspár Renáta
  Fülöpjakabon élek a férjemmel. Általános iskolai tanulmányaimat a helyi iskolában végeztem, ezután Kiskunfélegyházán, a Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem. A középiskola első éveiben kezdtem azt érezni, hogy tanító szeretnék lenni. Érettségi után felvételt nyertem a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karára, ahol 2015-ben végeztem, német műveltségterületes tanítóként. A diploma megszerzése után egyből a Constantinumban helyezkedtem el. Jelenleg a 3.b osztályfőnöke vagyok és németet tanítok 4. és 5. évfolyamon, illetve szakkör szinten az óvodában.
  Fejes Tímea
  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végeztem biológia-környezettan szakon. Az általános iskola felső évfolyamain és a gimnáziumban biológia-egészségtan tantárgyat tanítok, illetve a 12.C osztály mindennapjait egyengetem osztályfőnökként.
  Feketéné László Gabriella
  1989 szeptemberétől tanítok ebben az iskolában, elsősorban 1-2. osztályos gyermekekkel foglalkozom. Ebben a tanévben az 1.a osztály osztályfőnöke vagyok.
  Fekete-Seres Ildikó
  2004-ben a Móra Ferenc Gimnáziumban érettségiztem, majd a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán (TF) szereztem testnevelő- egészségtan tanári diplomát 2009-ben. Pályafutásom első három évében Kunszentmiklóson tanítottam egy református általános iskolában és gimnáziumban. 2013/ 2014-es tanévtől kezdve dolgozok a Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégiumban, mint testnevelő tanár. Pierre de Coubertin: Óda a sporthoz „A béke vagy te, Sport! a népeket egymáshoz fűző szép szalag: és testvérré lesznek mind általad, önuralomban, rendben és erőben.”
  Gazdag-Nagy Csilla
  A bemutatkozó hamarosan feltöltésre kerül…
  Görögné Tarjányi Katalin
  1968-ban születtem Kiskunfélegyházán. Érettségi után a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán földrajz-rajz szakon szereztem diplomát 1992-ben. Ugyanitt 2001-ben végeztem el levelező tagozaton a technika szakot. A tanórákon kívül kézműves szakkört vezetek, ahol sokféle technikával dolgozunk. Szabadidőmben ytongtégla faragással foglalkozom.
  Gyovai Balázs
  Jelenleg Csongrádon élek.Az első tanári diplomámat a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szereztem Testnevelés – Rekreáció szakán. Nem kaptam testevelői állást így a Magyar Honvédségnél dolgoztam négy évig, lövész, rohamlövész, felderítőként. A Honvédségi munkám alatt, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán befejeztem a 2. diplomámat, majd testnevelő tanárként kezdtem dolgozni hét évig a Csongrádi Nagyboldogasszony Katolikus Általános iskolában. A munkám mellett még futball , triatlon, úszás okatató és edzőként is tevékenykedem. 2018-19es tanévóta a Constantinum Intézményében tanítok testnevelést.
  Horváth Józsefné
  1997-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán kémia szakos középiskolai tanárként. 1999-ben környezetvédelmi szakosító kiegészítő diplomát szereztem ugyanitt. 2008-tól dolgozom a Constantinumban, az általános iskola felső tagozatán és a gimnáziumi osztályokban kémiát, a szakgimnáziumban komplex természettudományt tanítok.
  Jaksits Jozefin
  Hódmezővásárhelyen születtem, jelenleg Kistelek élek. 1991-ben szereztem történelem-orosz szakos tanári diplomát a Pécsi Tudományegyetemen, majd 1994-ben angol szakos nyelvtanárként végeztem Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A gimnáziumban angolt tanítok.
  Kecskeméti Dávid
  2008-ban végeztem a SZTE Juhász Gyula Tanárképző Karán német szakon ill. a Szegedi Hittudományi Főiskolán hittanár szakon. Egy évig Szegeden tanítottam hittant, majd egy évig Oxfordban kertészkedtem. Jelenleg németet és hittant tanítok. Nagyon szeretek zenélni (gitár), olvasni, sportolni (röplabda, tenisz, ping-pong, kerékpározás, foci…) A 2018/2019-es tanévben a 6. b osztály osztályfőnöke vagyok.
  Király Mihályné
  Király Mihályné vagyok, alsó tagozatos tanítóként harmadik és negyedik évfolyamos gyerekekkel foglalkozom.
  Kiss Andrea
  A bemutatkozó hamarosan feltöltésre kerül…
  Komárné Urbán Melinda
  1993-ban végeztem Baján az Eötvös József Tanítóképző Főiskola tanító-könyvtár szakán. Hivatásomat a Constantinum Intézményben kezdtem, azóta is ebben az iskolában tanítok. Pályám során végig a hozzám legközelebb álló korosztállyal, 1-2. osztályos gyermekekkel foglalkoztam.
  Kovács János
  A Testnevelési Egyetem elvégzésekor, Budapesten, az akkori Attila úti testnevelés tagozatos általános iskolában voltam gyakorló tanításon. Életem első szakmai sikere, hogy a vezető tanár, a kerületi testnevelő tanárok doajenje az iskola igazgatójának a maga utódjaként – mivel éppen nyugdíjba készült – engem javasolt. Erre mindmáig büszke vagyok, megerősít engem abban, hogy hozzám illő hivatást választottam. Meghatározó, impulzív éveket töltöttem az iskolában, a tanítás mellett helyben sportági edzéseket tartottam, bemutató órákkal segítettem a nem testnevelés szakos kollégákat, és természetesen részt vettem az intézmény egyéb programjaiban, a nyári táborok szervezésében és mindennapi munkájában is. Az „Élet” hosszú időre elszólított a tanítás mellől, de eddigi pályafutásom mindvégig szorosan kapcsolódott a gyerekekhez, fiatalokhoz, a sporthoz, a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz. Néhány éve érkeztem el abba a (tervezett) szakmai életszakaszba, amikor újra az eredendően választott hivatásomban, testnevelő tanárként dolgozom. Sportvezetőként sok szép szakmai eredményt értem el, de úgy ítélem meg, hogy az igazi sikert, korábbi céljaim teljesülését a tanítással tudom teljes körűen megvalósítani, beteljesíteni. Megtiszteltetés számomra a Constantinum nevelő testületéhez csatlakozni és külön öröm, hogy bizalmat kaptam a 11. C. osztály osztályfőnökeként is. Csodálatos emberi, pedagógusi kihívásnak tekintem ezt a szolgálatot.
  Könyves Gáborné
  Könyves Gáborné, Toldi Gyöngyi vagyok, 2004 óta a Constantinum Intézmény tanára. 1994-ben szereztem diplomát a Szegedi Tudományegyetemen történelem-művelődéstörténet, 1996-ban pedig a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán német nyelvtanár szakon. A 2009-2010-es tanévig németet tanítottam, ettől a tanévtől visszatértem a régi “szerelmemhez” a történelemhez. Ez most nagy kihívást jelent nekem, de sok örömet is ad. A töri számomra nem elmúlt, poros dolgok gyűjteménye, hanem az életet, a dolgok megértését segítő tudomány. Remélem ezt nemcsak én látom így, hanem egyre több diák is! Végül néhány személyes dolog: nagyon fontos számomra a családom, 4 gyermekem van. Szeretek utazni, túrázni, beszélgetni és érdekel a pszihológia.
  László Éva
  1988-ban végeztem a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Ez év augusztusától dolgozom a Constantinum Intézményben. Eleinte tanító néni voltam, majd 2002-ben megszereztem a második diplomámat a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar irodalom és nyelv szakán. Jelenleg 5-8. osztályos gyerekekkel foglalkozom. Magyar irodalmat és nyelvtant tanítok.
  Losonczi Róbert
  1964-ben születtem Kiskunfélegyházán, és itt is élek családommal. Szekszárdon az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán tanítói szakon, valamint a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán testnevelő tanári szakon végeztem. 2017 szeptemberétől vagyok a Constantinum Intézmény tanára. Testnevelést tanítok, és a felső tagozaton a tanulószobai feladatokat látom el.
  Lőrincz Anna
  1988-ban végeztem a JATE BTK-n magyar-történelem szakon. A Constantinumban magyar nyelvet és irodalmat tanítok a 11.c,11.b,12.c és 12.b osztályban, illetve az 5. osztályos napközis csoport “Anna nénije” vagyok.
  Miklósné Hideg Zsuzsanna
  Tanító, informatika szakos tanár, könyvtáros.
  Nagy János Zoltánné
  1984 – ben végeztem a Bajai Tanítóképző Főiskolán. Ez év júliusától dolgozom az intézményben. Az általános iskola 1-4. évfolyamán hosszú éveken át tanító néni voltam, majd 2011- ben a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán mesterszakos hittanár – etikatanár – nevelőtanár diplomát szereztem. Azóta az általános iskola hittanáraként tevékenykedem. Jelenleg a 8. a osztályfőnöke vagyok. Az oktató – nevelő munka mellett nagy figyelmet fordítok a gyerekek lelki életének fejlesztésére, szem előtt tartva pedagógiai hitvallásomat: „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan,nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat.” (1 Kor 13,4-5)
  Nagy Zoltán
  1980-ban születtem Zentán. Jelenleg Kiskunfélegyházán lakom. 2006-ban a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar informatika tanár szakán végeztem. A 2006 szeptemberétől a Constantinum Intézmény tanáraként dolgozom. A Gimnáziumban és az Informatikai Szakközépiskolában informatikát tanítok.
  Ódor Lászlóné
  1988-ban végeztem a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. 2001-ig a Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános Iskolában tanítottam. 2001. szeptember 1-étől kezdtem a Constantinum Intézményben, ahol jelenleg fejlesztő pedagógusként tevékenykedem.
  Pintér Andrea
  Pintér Andrea vagyok, pedagógiai asszisztensként segítem az általános iskolában dolgozó kollégákat.
  Rádi Dezső
  Testnevelés szakos tanár, általános iskolai DÖK felelős vagyok. Úszást, testnevelést, kézilabdát és kosárlabdát tanítok. 6.a osztály osztályfőnöke vagyok!
  Siposné Fazekas Andrea
  1999-ben végeztem Baján az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Pályámat Fülöpjakabon kezdtem, majd 2000-től a Constantinum dolgozója lettem. Közgazdasági szakközépiskolai tanulmányaimat a Budapesti Gazdasági Főiskolán folytattam, ahol pénzügyi-vállalkozási szakértői diplomát szereztem. 2004-től Angliában éltem másfél évet, ezt követően pedig a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző karán angoltanári végzettséget szereztem. Gyermekeim születése után tavaly, 2014-ben jöttem vissza dolgozni. Ebben az évben napközis tanítói feladatokat végzek, illetve az óvodában, általános iskolában és a gimnáziumban is próbálom az angol nyelvet megismertetni és megszerettetni. Mindkét gyermekem ebbe az intézménybe jár, így szó szerint is családias légkör vesz minket körül.
  Szeri Rozália
  Szeri Rozáliának hívnak. Tősgyökeres tömörkényi vagyok, bár 11 évig a Pest megyei Tóalmáson is éltem és dolgoztam. 1988-ban végeztem a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Pályám során elsősorban 3-4. osztályos tanítóként tevékenykedtem, de voltam fejlesztő pedagógus, alsós illetve felsős összevont speciális csoport vezetője, és 1-2. osztályos tanító néni is. Évekig a kiskunfélegyházi szociális otthon mentálhigiénés foglalkoztatójaként vehettem részt egy közösség életében. Mindig és mindenütt igyekeztem teljes odaadással megfelelni a rám bízott feladatnak. Nagy álmom vált valóra, amikor 2014. szeptemberétől visszatérhettem a pedagógus hivatáshoz, és az intézmény általános iskolájának tanítójaként kamatoztathattam eddigi tapasztalataimat. Gyermekem is ekkor lett a Constantinum középiskolása, mindketten nagyon jól érezzük itt magunkat.
  Táborosi Gálné Tarjányi Lenke
  A Bajai Tanítóképző Főiskolán végeztem általános tanítói-testnevelői szakon. A diploma megszerzése után a Bajcsy-Zs. E. Ált. Iskolában tanítottam az alsó tagozatos tanulókat első osztálytól negyedik osztályos korukig. Az iskola bezárását követően kerültem a Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Ált. Iskolájába. Az első idoszakban délután, a napköziben segítettem a gyermekek másnapi felkészülését. 2002-től újból osztálytanító lettem, ebben az évben szereztem meg az ECDL bizonyítványt is. A tanítványaimmal az elmúlt években sok megyei, regionális és országos versenyen vettünk részt, igen jelentős eredményekkel.
  Tóth Alíz
  Tóth Alíznak hívnak, magyar – német szakos tanárként dolgozom a Constantinum Intézményben 2003 szeptembere óta. Szegeden végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Magyart az általános iskolában tanítom; a németet középiskolában is. Az általános iskolában vagyok osztályfőnök. Mindig is tanár szerettem volna lenni, mert nagyon fontosnak tartom a felnövekvő nemzedék nevelését, tanítását. Fogadó órám a 2019/2020-as tanévben: kedden 8:50 – 9:40
  Tóth Edina
  Általános és középiskolai tanulmányaimat a Constantinum Intézményben végeztem, majd a tanítási gyakorlatomat is itt töltöttem. Diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán 2016-ban szereztem meg tanító szakon, német műveltségi területtel. 2016. szeptemberétől dolgozom az intézményben. Jelenleg az 1.b osztály osztályfőnöke vagyok, valamint 6. évfolyamon németet tanítok.
  Viglási Edit
  Tanítónő vagyok, ember és társadalom, valamint angol műveltségterülettel. Alapdiplomámat Nagykőrösön kaptam meg, majd a kecskeméti főiskolán tanultam. Szegeden szakvizsgáztam 2013-ban. Pedagógiai pályámat óvodás korú gyerekek angol tanításával kezdtem, majd alsó tagozatos osztályokkal folytattam Tiszaalpáron és Budapesten. Örömmel tölt el, hogy a Constantinum pedagógusa egyben egy új közösség tagja lehetek.
  Vas Tibor
  Matematika-fizika-informatika szakos tanár vagyok. A reál munkaközösség vezetője. 1994 óta dolgozok a Constantinum Intézményben. Ebben az évben végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakán. 1999-ben szereztem oktatás-informatikus végzettséget. 2007-ben Államvizsgáztam a Debreceni Tudományegyetem Informatikatanár-szakán.
  Zoboki Mihályné
  Zoboki Mihályné vagyok. Már a 18. tanévemet kezdem az intézményben idén a 3.a osztály napközis nevelőjeként és a matematika tantárgy tanítójaként.
  Zsargó Tamás Péter
  1987. március 18-án Siófokon születettem. Gimnáziumi éveimet a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában töltöttem. Egyetemi tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem. 2014 februárjában szereztem történelemtanár, ember és társadalom műveltségterületi tanár mesterszakos diplomámat. Részt vettem a Motiváció Hallgatói Mentorprogramban, ahol önkéntesként segítettem hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi és iskolai életen kívüli előmenetelét. 2014 szeptemberétől dolgozom a Constantinum Intézményében. Jelenleg rendvédelmi és sport tagozatos osztályfőnök vagyok. A gimnáziumban és a szakgimnáziumban, valamint az általános iskolában történelmet tanítok. A kollégium életében is közreműködöm.