Tanáraink

 • Mindák József – Intézményvezető
 • Nagy Zoltán – tagintézményegység-vezető
 • Klára nővér – lelki vezető
 • Barsi Dániel
  A bemutatkozó hamarosan feltöltésre kerül…
  Benő László
  2000- ben végeztem az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola hittanár szakán. Példaképem Bosco Szent János, aki azt mondta: “Szeresd azt, amit a fiúk szeretnek és ők is fogják szeretni, amit te szeretsz.” Próbálok jó tanár lenni, a tanítványaim figyelmét Istenre és a teremtett világ szépségére irányítani. Szeretném, ha megéreznék milyen értékesek. Jó lenne, ha megsejtenék Isten szereti őket, gondot visel rájuk és fontos terve van velük. Bosco Szent János mondta azt is:” Adj nekem lelkeket és végy el minden mást!” Nevelni- növelni a legszebb hivatás. Ennek igyekszem eleget tenni hittanárként és kollégiumi nevelőként is.
  Benőné Csanádi Tünde
  2002-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán végeztem ének-zene, egészségtan tanár szakon. 2017-től dolgozom a Constantinum Intézményben, ének-zenét tanítok az általános iskola felső tagozatán és a középiskolában.
  Faragó Gábor
  1977-ben születtem Szegeden, és jelenleg is itt élek családommal. Tanári diplomámat 2003-ban szereztem a JATE Matematika szakán. Tanítani 2005 szeptemberében kezdtem ebben az intézményben, határozott idejű szerződésem 2008 júniusig tartott. Ezután 6 évig a Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskolában tanítottam, és 2014 júliusától ismét a Constantinum Intézmény tanára vagyok.
  Fejes Tímea
  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végeztem biológia-környezettan szakon. Az általános iskola felső évfolyamain és a gimnáziumban biológia-egészségtan tantárgyat tanítok.
  Fekete-Seres Ildikó
  2004-ben a Móra Ferenc Gimnáziumban érettségiztem, majd a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán (TF) szereztem testnevelő- egészségtan tanári diplomát 2009-ben. Pályafutásom első három évében Kunszentmiklóson tanítottam egy református általános iskolában és gimnáziumban. 2013/ 2014-es tanévtől kezdve dolgozok a Constantinum Nevelési- Oktatási Intézményben, mint kollégiumi nevelő és testnevelő tanár. Pierre de Coubertin: Óda a sporthoz „A béke vagy te, Sport! a népeket egymáshoz fűző szép szalag: és testvérré lesznek mind általad, önuralomban, rendben és erőben.” Fekete- Seres Ildikó 13. ny osztály osztályfőnöke.
  Forgóné Szász Anikó
  2004-ben végeztem magyar-művelődésszervező szakon, azóta kisebb kihagyásokkal, de az Intézményben dolgozom. Jelenleg a középiskolában tanítok magyar nyelv és irodalom tantárgyakat, valamint osztályfőnök is vagyok.
  Gál Ilona
  A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán végeztem tanulmányaimat. 2001 óta dolgozom a Constantinum Intézményben gyógypedagógusként.
  Gyovai Balázs
  A bemutatkozó hamarosan feltöltésre kerül…
  Horváth Józsefné
  1997-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán kémia szakos középiskolai tanárként. 1999-ben környezetvédelmi szakosító kiegészítő diplomát szereztem ugyanitt. 2008-tól dolgozom a Constantinumban, az általános iskola felső tagozatán és a gimnáziumi osztályokban kémiát, a szakgimnáziumban komplex természettudományt tanítok.
  Jaksits Jozefin
  Hódmezővásárhelyen születtem, jelenleg Kistelek élek. 1991-ben szereztem történelem-orosz szakos tanári diplomát a Pécsi Tudományegyetemen, majd 1994-ben angol szakos nyelvtanárként végeztem Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A gimnáziumban angolt tanítok.
  Kasza István
  1983-ban születtem Kiskunfélegyházán, jelenleg is itt élek. 2008-ban végeztem a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán angol, 2009-ben pedig a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán földrajz szakon. 2008/2009-ben a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola, 2009 és 2015 között pedig a Közgazdasági Szakközépiskola tanáraként tevékenykedtem. 2014 óta a Mezőgazdasági Szakközépiskolában is dolgozom óraadó tanárként. A Constantinum Intézményben 2015 augusztusa óta tevékenykedem, először kollégiumi nevelő és angoltanári, a 2016-os tanévtől pedig a kollégiumi elfoglaltságok helyett földrajztanári minőségben, általános és középiskolában egyaránt. Emellett 2016-ban a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán Földtudomány MSc (geológus) szakon vettem át második diplomám, ahol 2016. szeptembere óta a Földtudományok Doktori Iskola hallgatója vagyok. Úgy gondolom, a mai világban a folyamatos változások nyomon követéséhez fontos egy szilárd alap nyújtása, melyet az önképzés nagyban elősegíthet, s ezáltal talán jobb szakemberré is válhatok.
  Kecskeméti Dávid
  2008-ban végeztem a SZTE Juhász Gyula Tanárképző Karán német szakon ill. a Szegedi Hittudományi Főiskolán hittanár szakon. Egy évig Szegeden tanítottam hittant, majd egy évig Oxfordban kertészkedtem. Jelenleg németet és hittant tanítok. Nagyon szeretek zenélni (gitár), olvasni, sportolni (röplabda, tenisz, ping-pong, kerékpározás, foci…) A 2018/2019-es tanévben a 6. b osztály osztályfőnöke vagyok.
  Kis Gábor
  Tapasztalataimat számos sportág aktív gyakorlójaként szereztem a sokszínűség és a teljesség jegyében, gyerekkoromtól kezdődően. A szegedi főiskolán folytatott testnevelő-tanári képzésem keretében megszerzett szakismereteket különféle tanfolyamokkal egészítettem ki. Nemzetközi személyi edző képesítésemet 2008-ban szereztem az IFAA Fitness Company iskolájában. 2009 nyarán megszereztem mestertanári egyetemi diplomámat a Semmelweis egyetem testnevelési és sporttudományi karán (TF). Kiemelten fontosnak tartom a különféle ortopédiai elváltozások megelőzését, szintentartását, és kezelését. Az edzésmódszerek hatékonyságával kapcsolatosan 2008-ban és 2009-ben különféle tudományos kutatásokat végeztem. Edzéselméleti kutatásaim tapasztalatait igyekszem hivatásom javára fordítani. Szeretném, ha tanítványaim a sportban és az edzésben örömüket lelnék, a közösen elért sikerekből erőt merítenének ahhoz, hogy levezessék a mindennapok feszültségét és élhetőbbé tegyék életüket. Testnevelő tanárként segítek a helyes táplálkozási szokások kialakításában, az életmód tanácsadásban, és a sportági képzésen túl, különféle edzésprogramok összeállításban és végrehajtásában, hogy az ifjú generáció teljesebb életet élhessen.
  Kopasz Aranka
  Angol tanári tanulmányaimat a Kodolányi János Főiskolán majd az ELTE Anglisztika szakán fejeztem. Angol tanárként dolgozom 1991 óta, amióta Magyarországon élek.Szülőhazámban, Jugoszláviában, kertészmérnökként dolgoztam kertészetben és tanítottam szakmai intézményekben. Számomra a tudás átadása a legfontosabb küldetés. Meggyőződésem, hogy a tudás hatalom, amelyet soha senki el nem vehet. Ezt a szemléletet adom tovább a tanulóimnak, így velük együtt és értük folyamatosan képzem magam. Tanítványaim, nemcsak hazai de nemzetközi nyelvi megmérettetéseken is sikereket értek el. Nagyra értékelem Vera F. Birkenbihl tanulási módszereit és poliglott szemléletét.
  Kovács János
  A Testnevelési Egyetem elvégzésekor, Budapesten, az akkori Attila úti testnevelés tagozatos általános iskolában voltam gyakorló tanításon. Életem első szakmai sikere, hogy a vezető tanár, a kerületi testnevelő tanárok doajenje az iskola igazgatójának a maga utódjaként – mivel éppen nyugdíjba készült – engem javasolt. Erre mindmáig büszke vagyok, megerősít engem abban, hogy hozzám illő hivatást választottam. Meghatározó, impulzív éveket töltöttem az iskolában, a tanítás mellett helyben sportági edzéseket tartottam, bemutató órákkal segítettem a nem testnevelés szakos kollégákat, és természetesen részt vettem az intézmény egyéb programjaiban, a nyári táborok szervezésében és mindennapi munkájában is. Az „Élet” hosszú időre elszólított a tanítás mellől, de eddigi pályafutásom mindvégig szorosan kapcsolódott a gyerekekhez, fiatalokhoz, a sporthoz, a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz. Néhány éve érkeztem el abba a (tervezett) szakmai életszakaszba, amikor újra az eredendően választott hivatásomban, testnevelő tanárként dolgozom. Sportvezetőként sok szép szakmai eredményt értem el, de úgy ítélem meg, hogy az igazi sikert, korábbi céljaim teljesülését a tanítással tudom teljes körűen megvalósítani, beteljesíteni. Megtiszteltetés számomra a Constantinum nevelő testületéhez tartozni és külön öröm, hogy a már lassan elballagó 12. C. osztály osztályfőnökeként is szolgálhatok.
  Kovács Sándor Gábor
  Magyar-történelem szakos tanár. Tanulmányait a Szeged Tudományegyetemen végezte. 2007-2009 között dolgozott a Constantinumban, ahol kollégiumi nevelő és történelem tanári feladatokat látott el. 2011. szeptemberétől ismét középiskolánk tanára.
  Könyves Gáborné
  Könyves Gáborné, Toldi Gyöngyi vagyok, 2004 óta a Constantinum Intézmény tanára. 1994-ben szereztem diplomát a Szegedi Tudományegyetemen történelem-művelődéstörténet, 1996-ban pedig a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán német nyelvtanár szakon. A 2009-2010-es tanévig németet tanítottam, ettől a tanévtől visszatértem a régi “szerelmemhez” a történelemhez. Ez most nagy kihívást jelent nekem, de sok örömet is ad. A töri számomra nem elmúlt, poros dolgok gyűjteménye, hanem az életet, a dolgok megértését segítő tudomány. Remélem ezt nemcsak én látom így, hanem egyre több diák is! Végül néhány személyes dolog: nagyon fontos számomra a családom, 4 gyermekem van. Szeretek utazni, túrázni, beszélgetni és érdekel a pszihológia.
  Kurucz István
  1950. október 23-án Kiskunfélegyházán születtem. A Petőfi Gimnázium elvégzése után a Testnevelési Főiskolán testnevelő tanári diplomát szereztem. 1974-1979 között a Móra Ferenc Gimnáziumban tanítottam, majd 2001-ig labdarúgó edzőként tevékenykedtem. A Constantinum Intézmény középiskolájában 2008-tól tanítok, amit többek között a Sportcentrum megépülése miatt választottam.
  Lőrincz Anna
  1988-ban végeztem a JATE BTK-n magyar-történelem szakon. A Constantinumban magyar nyelvet és irodalmat tanítok a 11.b,12.c és 12.b osztályban, illetve a leánykollégiumban vagyok nevelő.
  Luchmann Magdolna
  Szegeden végeztem a JATE BTK-n magyar-német szakon. A gimnáziumban magyar nyelvet és irodalmat, valamint német nyelvet tanítok.
  Petyovszkiné Kovács Margit
  Első diplomámat 1992-ben szereztem a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar nyelv és irodalom, illetve orosz szakon. 2008-ban közoktatási vezetőként szakvizsgáztam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. Majd 2015-ben a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán okleveles angoltanári végzettséget szereztem mesterképzési szakon. 2018 szeptemberétől pedig pszichológiát tanulok az egyetemen, levelező tagozaton. 30 éves tanítási gyakorlattal rendelkezem, s 2006-tól 2014-ig intézményegység-vezetői feladatot láttam el a Helvécia-Ballószög Általános Iskola Feketeerdői Általános Iskolájában. 2015. augusztus 1-jével kerültem a Constantinumba, ahol 4 tanéven át voltam az általános iskola tagintézmény-vezetője. Az idei tanévtől kezdve teljes állásban angolt tanítok a gimnáziumban, a szakgimnáziumban továbbá a 7. és 8. évfolyamon. Családommal Kecskeméten élek. Rendkívül büszke vagyok 25 éves lányomra, aki ugyancsak angolt tanít (külföldön, egy nemzetközi magániskolában). Nagyon szeretek utazni, kevés szabadidőmet tanulással, olvasással és rejtvényfejtéssel szoktam eltölteni.
  Rádi Dezső
  Testnevelés szakos tanár, általános iskolai DÖK felelős vagyok. Úszást, testnevelést, kézilabdát és kosárlabdát tanítok. 6.a osztály osztályfőnöke vagyok!
  Szikora Tünde
  A bemutatkozó hamarosan feltöltésre kerül…
  Szollátné Kolenyák Katalin
  2004- ben Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán szereztem a diplomámat angol- pedagógia szakon. Ezután egy nyelviskolában tanítottam angolt főállású tanárként Kecskeméten. 2016- ban kezdtem tanítani a Constantinumban. Angolt tanítok 9-12 évfolyamokon és a 10. D. osztályfőnöki feladatait is én látom el. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megtanulják, hogyan kell tanulni, s hogy a jól végzett munka örömet okoz. Célom, hogy megtanítsam őket szeretni, amit csinálnak.
  Téglásné Kovács Éva
  2014. szeptembere óta tanítok az intézményben angol-német szakos tanárként. 1999-ben végeztem Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A tanárképző után két évig éltem az USA-ban, majd első gyermekem születéséig tolmács-fordítóként dolgoztam, közben közgazdász diplomát szereztem a Budapesti Gazdasági Főiskolán. Három lányunk van. A GYES után tanítottam először, ekkor éreztem meg, hogy ezen a területen vagyok igazán otthon, ez az én hivatásom. Munkám során közvetlen, szeretetteljes kapcsolatot igyekszem kialakítani a diákokkal és a munkatársakkal egyaránt.
  Tóth Alíz
  Tóth Alíznak hívnak, magyar – német szakos tanárként dolgozom a Constantinumban 2003 szeptembere óta. Szegeden végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Magyart az általános iskolában tanítom; a németet alsó tagozaton és középiskolában is. Jelenleg az 5.a osztály osztályfőnöke vagyok. Mindig is tanár szerettem volna lenni, mert nagyon fontosnak tartom a felnövekvő nemzedék nevelését, tanítását. Fogadó órám a 2016-2017-es tanévben: szerda 8:00 – 8:45
  Tóth Csaba
  2008 és 2011 között demonstrátorként tevékenykedtem a Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszékén, ahol órákat tartottam és segítettem a terepi mintavételezést. 2011-ben az egyetem Hallgatói Mentorprogramjában vettem részt. Ebben a programban hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi felzárkóztatását segítettem. 2012 januárjában végeztem a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Bölcsészettudományi Karán földrajz-történelem szakos tanárként. A Constantinum Nevelési-Oktatási Intézményben 2012 januárjától dolgozom. Jelenleg szaktanárként és osztályfőnökként tevékenykedem, valamint a középiskola színjátszós csoportjainak munkáját segítem.
  Vas Tibor
  Matematika-fizika-informatika szakos tanár vagyok. A reál munkaközösség vezetője. 1994 óta dolgozok a Constantinum Intézményben. Ebben az évben végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakán. 1999-ben szereztem oktatás-informatikus végzettséget. 2007-ben Államvizsgáztam a Debreceni Tudományegyetem Informatikatanár-szakán.
  Retkes Nóra
  Kiskunmajsán születtem. Magyar és angol szakos tanárként végeztem a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A gyakorlótanítások után a Constantinum Intézményben helyezkedtem el. Szabadidőmet legszívesebben a családommal töltöm, emellett szeretek olvasni, különböző kultúrákat megismerni.
  Zsargó Tamás Péter
  1987. március 18-án Siófokon születettem. Gimnáziumi éveimet a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában töltöttem. Egyetemi tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem. 2014 februárjában szereztem történelemtanár, ember és társadalom műveltségterületi tanár mesterszakos diplomámat. Részt vettem a Motiváció Hallgatói Mentorprogramban, ahol önkéntesként segítettem hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi és iskolai életen kívüli előmenetelét. 2014 szeptemberétől dolgozom a Constantinum Intézményében rendvédelmi osztályfőnökként. A gimnáziumban és a szakgimnáziumban, valamint az általános iskolában történelmet tanítok. A kollégium életében is közreműködöm.