Gólyatábor

2023. augusztus 22-ének forró reggelén a Consti udvarán izgatott, középiskolai tanulmányaikat hamarosan megkezdő gólyahad várta, hogy útra keljen. A célállomás (a hagyományoknak megfelelően) Petőfiszállás-Pálosszentkút zarándokhely volt. Az elején még megszeppent kisgólyák a hitéleti és közösségépítő programoknak köszönhetően hamar feloldódtak. Az új nebulók először az osztályfőnökeikkel és az osztálytársaikkal ismerkedtek meg, majd a tartalmas ebéd után a végzősök által kitalált játékos feladatokban, illetve íjászkodással tehették próbára tudásukat és ügyességüket. A (gólyaétrendtől eltérően) szalámis és sonkás pizzavacsora elfogyasztása után mindkét este körülálltuk a (tűzgyújtási tilalmat figyelembe véve szimbolikus) tábortüzet, játszottunk, énekeltünk, majd a gólyák és osztályfőnökeik, összeszedve minden bátorságukat, éjszakai túrára indultak. A túráról visszaérve immár fáradtan hajtották álomra fejüket. A frissítő (és néhány gólya arckifejezéséből ítélve túl korai) reggeli tornák és a reggelik után tájékoztatók következtek, ahol a kisdiákok új információkra tehettek szert az iskoláról, a hitéletről és a kollégiumról. A sok kötött mellett kötetlenebb programok is voltak: társasjátékozhattak, kötelet húzhattak, fociztak, röplabdáztak, majd 24-én élményekkel telve (és kicsit kifáradva) indultak haza, hogy szeptember 1-jén, immár testileg-lelkileg készen állva a középiskola megmérettetéseire, újra útra keljenek. Az ifjúsági tábor színvonalát növelte, hogy az utaztatás és az étkezés a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.
Barsiné Retkes Nóra – DÖK segítő pedagógus

Veni sancte, tanévnyitó ünnepély

A mai napon kezdetét vette a 2023/2024-es tanév iskolánk növendékei, pedagógusai és dolgozói számára.
A Veni sancte-n hálát adtunk visszatekintve a nyárra, majd a Szentlélek erejét és áldását kértük az új tanévre. A tanév mottóját az evangélium alapján Péter atya a következőképpen fogalmazta meg prédikációjában:
„Mindig égjen bennetek a hit, a szeretet és a tudás lámpása.”
Mindannyian rendelkezünk lámpással, melynek működéséhez csak mi magunk tudunk olajat gyűjteni. A hit lámpásának olaját imádsággal, a szeretet lámpásának olaját a mások felé való odafordulással, a tudás lámpásának olaját pedig szorgalommal, áldozathozatallal lehet gyarapítani. Ha mindig ég a lámpásunk, akkor hamarabb rátalálunk Istenre és egymásra is.
A szentmisén szolgálatot teljesített iskolánk zenekara és kórusa, melyet gyönyörű dalokkal tettek még felemelőbbé.
A szentmise keretében megszentelésre kerültek az iskolatáskák is.
A Veni sancte-t a tanévnyitó ünnepély követte, mely a 6. osztályosok szervezésében valósult meg. Az ünnepségen összesen 930 növendéket köszöntött az intézmény vezetése. A mai napon 38 gyermek kezdte meg az óvodát, 49 tanuló az általános iskolai, 86 tanuló pedig a középiskolai tanulmányait a Constantinumban.
Első osztályosaink tanító nénijeik vezetésével, verssel és tánccal mutatkoztak be.
A tanévet Mindák József intézményvezető úr nyitotta meg.

Március 15-i iskolai ünnepség

“Magyar vagyok, magyar. Magyarnak születtem.
Magyar nótát dalolt a dajka felettem.
Magyarul tanított imádkozni anyám
És szeretni téged, gyönyörű szép hazám!”
(Pósa Lajos: Magyar vagyok)

Március 14-én iskolánk 5. osztályosainak ünnepi műsorával emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire, hőseire.