Középiskolánkba felvételizőknek

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Az alábbi sorokban segítséget kívánunk adni a felvételi jegyzék értelmezéséhez: 

 1. Megjelölt kódok szerinti csoportosítás: Minden jelentkező minden olyan listán szerepel, amelynek kódját  iskolánkban a jelentkezési lapján megjelölte.
 2. A tanulmányi területek kódjai:  
 1. A jelentkezőket hozott jegyeik alapján rangsoroltuk. A felvételi tájékoztatóban meghirdettük, hogy az egyes kódoknál a tanulmányi területetekre jellemző tárgyakat fokozottan vesszük figyelembe, ennek megfelelően nem minden kódnál ugyanazok a jelentkezők egymáshoz viszonyított felvételi eredményei. Lehetséges pl. hogy X tanuló emelt informatika osztályban megelőzi Y tanulót, de az emelt humán gim-náziumi osztályban Y előzi meg X-et. Ez a tanulók egyes tárgyakból hozott jegyeitől, illetve az azokból számított, a tagozatnak megfelelő átlagoktól függ.
 2. Kódszámot kaptak: Iskolánk azoknak a tanulóknak adott sorszámot, akiket az adott kódszámú képzésekre  felvenni szándékozik.
 3. Nem végleges a rangsor (feljebb kerülhet): Nagy valószínűséggel szerepelnek olyan tanulók is a listákon, akik első helyen nem a Constantinumba jelentkeztek. Ha őket az általuk előbb megjelölt iskolába fölveszik, akkor az utánuk rangsorolt tanulók jobb pozícióba kerülnek a mostaninál. A jelentkezők közül sokan a mi iskolánkban is több tagozatot je-löltek meg. Őket a szabályoknak megfelelően az egyes rangsorokban elfoglalt helyüktől függetlenül arra a tagozatra vesszük föl, amelyiket nálunk az első helyen jelöltek meg, és ott beleférnek a létszámkeretbe. A többi tanulmányi területen a helyük föl fog szabadulni. Ezek jelentős előbbre lépési lehetőséget jelent-hetnek, akár 25-35 helyet is. Ebből az következik, hogy ha első látásra valaki úgy érzi, hogy nem fér be a megadott létszámkeretbe, még nem kell sem aggódni, sem módosítani. Telefonon szívesen segítünk en-nek a dilemmának a megoldásában (L. lentebb).
 4. Módosítási lehetőség: Aki a felvételi tapasztalatok alapján szeretne iskolánkban továbbtanulni, de nem minket írt be elsőnek az eredeti tanulói adatlapjára, annak mindenképpen javasoljuk, hogy módosító lapján minket írjon első helyre, mert a győri Felvételi Központ a tanulókat – ha az igazgatók sorszámmal rangsorolták őket és beférnek a létszámkeretbe – az általuk megjelölt iskolák közül a legkisebb sorszámmal szereplőnek „adják oda”.A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell kitölteni. A módosításra minden tanulónak a saját általános iskolájában van lehetősége április 8-10-én.
 5. Jelige vagy azonosító szám: Az előírásoknak megfelelően jeligét azoknál alkalmazunk, akik azt jelentke zési lapjukon és/vagy a felvételi eljárás során megadták. Aki nem adott meg jeligét, annak az azonosító  száma szerepel a listán.
 6. További információ: Amennyiben szeretnének további tájékoztatást kapni vagy tanácsot kérni a felvételikkel, módosításokkal kapcsolatban, kérjük, hívják az iskola központi számát: 76/431-786, kérjék a vezetők közül: Mindák Jó-zsefet intézményvezetőt, Zsigóné Seres Judit vagy Nagy Zoltánt intézményegység-vezetőket – szívesen állunk rendelkezésükre.
 7. Nem vehetők fel – külön listán szerepelnek. 
 8. Április 26-án megkapjuk a Felvételi Központtól az Intézményünkbe felvehető tanulók listáját. Minden hozzánk jelentkező tanulót a Jelentkezési lapján megjelölt értesítési címén április 30-ig írásban értesítünk a felvételi eljárás eredményéről.

   Mindák József – intézményvezető

  Köszöntjük a középiskolai képzéseink iránt érdeklődő szülőket, tanulókat!

  A középiskolánk az itt töltött négy ill. öt év alatt törekszik az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek átadására. Iskolánkban az SNI-s és BTMN-s tanulók oktatását is ellátjuk, továbbá egységesen hittant tanítunk. Célunk a társadalmi, a gazdasági, a technikai változások követésére képes állampolgárok nevelése, az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása. Feladatunk, hogy felkészítsük tanulóinkat a különféle versenyekre, alap -, szakmai-, és érettségi vizsgákra, a felsőfokú tanulmányok megkezdésére illetve a munkába állásra.
  Tanulóink pályázati lehetőségei: Erasmus+, Honvéd Kadét Program, Szt. Imre ösztöndíj, Morus Szent Tamás-díj, Apáczai pályázat (technikum, hátrányos helyzet)
  Felvételi eljárás: Minden tartárgyból a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi eredményeket nézzük, ez alapján történik a rangsorolás. 2024. március 6-7-én (beosztás alapján) hitéleti, ismerkedős beszélgetést tartunk.

  Gimnázium:

  A gimnáziumunkban általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik. A tanulók az általános iskolában már megismert tantárgyakat tanulják tovább, hogy a megszerzett tudást közép és/vagy emelt szintű érettségi vizsgákon, valamint a továbbtanulás során kamatoztatni tudják. A gimnazisták a 9. évfolyamtól kezdve két idegen nyelvet tanulnak, főként az angolt és a németet, de lehetőség van a francia nyelv választására is. Az idegen nyelveken történő kommunikáció mielőbbi elsajátítására a négy illetve öt éves képzésben is induló nyelvi osztályainkat ajánljuk, míg a humán illetve a reál tantárgyak iránt érdeklődőket az emelt óraszámú tagozatos osztályainkba várjuk. A gimnáziumi képzés alapvető előnye, hogy a továbbtanulási irányt elég két évet múlva konkretizálni, hiszen 11.osztályban történik a faktos órák kiválasztása. A többféle tanulmányi területeinkkel az eltérő érdeklődési körű tanulóinkat szeretnénk célirányos pályaválasztásra invitálni.

  Technikum:

  Technikumi osztályainkban azok jelentkezését várjuk, akiket érdekel a rendészet és közszolgálat vagy a sport ágazati képzés és már most tudják, hogy ezen a területen szeretnének továbbtanulni vagy elhelyezkedni. A technikumi tanulók jelentős óraszáma szakmai tantárgyakból áll, melyek az érettségi tantárgyakkal egészülnek ki. A képzésben résztvevőknek egy idegen nyelvet kell tanulniuk, a természettudományos tantárgyak közül is egyre kell fókuszálni, amely nálunk a biológia. A tanulók 9-10. osztályban azonos összegű, míg 11-13.osztályban differenciált összegű ösztöndíjban részesülnek. A 10. évfolyam végén a diákok alapvizsgát tesznek, majd szakirányt választanak. A 11. és 12. év végén összefüggő szakmai nyári gyakorlaton vesznek részt 35 órában. Az ötéves képzés szakmai érettségivel zárul, mellyel plusz pont vihető a szakirányon történő továbbtanulásnál.

  Kollégium:

  palya2023-2024

  Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

  Az alábbi sorokban segítséget kívánunk adni a felvételi jegyzék értelmezéséhez: 

  1. Megjelölt kódok szerinti csoportosítás: Minden jelentkező minden olyan listán szerepel, amelynek kódját  iskolánkban a jelentkezési lapján megjelölte.
  2. A tanulmányi területek kódjai:  
  1. A jelentkezőket hozott jegyeik alapján rangsoroltuk. A felvételi tájékoztatóban meghirdettük, hogy az egyes kódoknál a tanulmányi területetekre jellemző tárgyakat fokozottan vesszük figyelembe, ennek megfelelően nem minden kódnál ugyanazok a jelentkezők egymáshoz viszonyított felvételi eredményei. Lehetséges pl. hogy X tanuló emelt informatika osztályban megelőzi Y tanulót, de az emelt humán gim-náziumi osztályban Y előzi meg X-et. Ez a tanulók egyes tárgyakból hozott jegyeitől, illetve az azokból számított, a tagozatnak megfelelő átlagoktól függ.
  1. Kódszámot kaptak: Iskolánk azoknak a tanulóknak adott sorszámot, akiket az adott kódszámú képzésekre  felvenni szándékozik.
  2. Nem végleges a rangsor (feljebb kerülhet): Nagy valószínűséggel szerepelnek olyan tanulók is a listákon, akik első helyen nem a Constantinumba jelentkeztek. Ha őket az általuk előbb megjelölt iskolába fölveszik, akkor az utánuk rangsorolt tanulók jobb pozícióba kerülnek a mostaninál. A jelentkezők közül sokan a mi iskolánkban is több tagozatot je-löltek meg. Őket a szabályoknak megfelelően az egyes rangsorokban elfoglalt helyüktől függetlenül arra a tagozatra vesszük föl, amelyiket nálunk az első helyen jelöltek meg, és ott beleférnek a létszámkeretbe. A többi tanulmányi területen a helyük föl fog szabadulni. Ezek jelentős előbbre lépési lehetőséget jelent-hetnek, akár 25-35 helyet is. Ebből az következik, hogy ha első látásra valaki úgy érzi, hogy nem fér be a megadott létszámkeretbe, még nem kell sem aggódni, sem módosítani. Telefonon szívesen segítünk en-nek a dilemmának a megoldásában (L. lentebb).
  3. Módosítási lehetőség: Aki a felvételi tapasztalatok alapján szeretne iskolánkban továbbtanulni, de nem minket írt be elsőnek az eredeti tanulói adatlapjára, annak mindenképpen javasoljuk, hogy módosító lapján minket írjon első helyre, mert a győri Felvételi Központ a tanulókat – ha az igazgatók sorszámmal rangsorolták őket és beférnek a létszámkeretbe – az általuk megjelölt iskolák közül a legkisebb sorszámmal szereplőnek „adják oda”.A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell kitölteni. A módosításra minden tanulónak a saját általános iskolájában van lehetősége április 8-10-én.
  1. Jelige vagy azonosító szám: Az előírásoknak megfelelően jeligét azoknál alkalmazunk, akik azt jelentke zési lapjukon és/vagy a felvételi eljárás során megadták. Aki nem adott meg jeligét, annak az azonosító  száma szerepel a listán.
  2. További információ: Amennyiben szeretnének további tájékoztatást kapni vagy tanácsot kérni a felvételikkel, módosításokkal kapcsolatban, kérjük, hívják az iskola központi számát: 76/431-786, kérjék a vezetők közül: Mindák Jó-zsefet intézményvezetőt, Zsigóné Seres Judit vagy Nagy Zoltánt intézményegység-vezetőket – szívesen állunk rendelkezésükre.
  3. Nem vehetők fel – külön listán szerepelnek. 

  Április 26-án megkapjuk a Felvételi Központtól az Intézményünkbe felvehető tanulók listáját. Minden hozzánk jelentkező tanulót a Jelentkezési lapján megjelölt értesítési címén április 30-ig írásban értesítünk a felvételi eljárás eredményéről.

   Mindák József – intézményvezető

  Köszöntjük a középiskolai képzéseink iránt érdeklődő szülőket, tanulókat!

  A középiskolánk az itt töltött négy ill. öt év alatt törekszik az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek átadására. Iskolánkban az SNI-s és BTMN-s tanulók oktatását is ellátjuk, továbbá egységesen hittant tanítunk. Célunk a társadalmi, a gazdasági, a technikai változások követésére képes állampolgárok nevelése, az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása. Feladatunk, hogy felkészítsük tanulóinkat a különféle versenyekre, alap -, szakmai-, és érettségi vizsgákra, a felsőfokú tanulmányok megkezdésére illetve a munkába állásra.
  Tanulóink pályázati lehetőségei: Erasmus+, Honvéd Kadét Program, Szt. Imre ösztöndíj, Morus Szent Tamás-díj, Apáczai pályázat (technikum, hátrányos helyzet)
  Felvételi eljárás: Minden tartárgyból a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi eredményeket nézzük, ez alapján történik a rangsorolás. 2024. március 6-7-én (beosztás alapján) hitéleti, ismerkedős beszélgetést tartunk.

  Gimnázium:

  A gimnáziumunkban általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik. A tanulók az általános iskolában már megismert tantárgyakat tanulják tovább, hogy a megszerzett tudást közép és/vagy emelt szintű érettségi vizsgákon, valamint a továbbtanulás során kamatoztatni tudják. A gimnazisták a 9. évfolyamtól kezdve két idegen nyelvet tanulnak, főként az angolt és a németet, de lehetőség van a francia nyelv választására is. Az idegen nyelveken történő kommunikáció mielőbbi elsajátítására a négy illetve öt éves képzésben is induló nyelvi osztályainkat ajánljuk, míg a humán illetve a reál tantárgyak iránt érdeklődőket az emelt óraszámú tagozatos osztályainkba várjuk. A gimnáziumi képzés alapvető előnye, hogy a továbbtanulási irányt elég két évet múlva konkretizálni, hiszen 11.osztályban történik a faktos órák kiválasztása. A többféle tanulmányi területeinkkel az eltérő érdeklődési körű tanulóinkat szeretnénk célirányos pályaválasztásra invitálni.

  Technikum:

  Technikumi osztályainkban azok jelentkezését várjuk, akiket érdekel a rendészet és közszolgálat vagy a sport ágazati képzés és már most tudják, hogy ezen a területen szeretnének továbbtanulni vagy elhelyezkedni. A technikumi tanulók jelentős óraszáma szakmai tantárgyakból áll, melyek az érettségi tantárgyakkal egészülnek ki. A képzésben résztvevőknek egy idegen nyelvet kell tanulniuk, a természettudományos tantárgyak közül is egyre kell fókuszálni, amely nálunk a biológia. A tanulók 9-10. osztályban azonos összegű, míg 11-13.osztályban differenciált összegű ösztöndíjban részesülnek. A 10. évfolyam végén a diákok alapvizsgát tesznek, majd szakirányt választanak. A 11. és 12. év végén összefüggő szakmai nyári gyakorlaton vesznek részt 35 órában. Az ötéves képzés szakmai érettségivel zárul, mellyel plusz pont vihető a szakirányon történő továbbtanulásnál.

  Kollégium:

  palya2023-2024