Dolgozóink

 • Mindák József – Intézményvezető
 • Anna nővér – Óvodai intézményegység-vezető
 • Bangó Beáta M. Klára nővér – lelki vezető
 • Óvó nénik:

  Gógné Lengyel Ildikó
  Gógné Lengyel Ildikó vagyok, Tiszaalpáron lakom. 1991-ben végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakán, azóta óvónőként dolgozom, kisebb megszakítással. 1991-2012-ig a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Százszorszép Óvodájában dolgoztam, majd 4 évig családi vállalkozásunkban tevékenykedtem. 2016 augusztusától vagyok a Constantinum Katolikus Óvoda dolgozója. Célom a gyermekekkel történő együttjátszás során kíváncsiságukra alapozva olyan tapasztalatokat biztosítani, melyek segítenek a nekik a világ felfedezésében. Mindezt érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör megteremtésével, bibliai értékek közvetítésével igyekszem megvalósítani.
  Ignáczné Tar Erika
  Tar Erika vagyok, Tiszaalpáron lakom. 1996-ban fejeztem be a főiskolát, azóta a Constantinumban óvodapedagógusként tevékenykedem, és nagyon jól érzem magamat a munkahelyemen. A gyerekekkel való kapcsolatomban leginkább a játékosságra, következetességre és őszinteségre helyezem a hangsúlyt, mivel meggyőződésem, hogy mindenkinek erre van a legnagyobb szüksége. Mindezt az otthonos, szeretetteljes légkör megteremtésével, a gyermekek személyiségét tiszteletben tartva igyekszem elérni. Folyamatos önképzéssel bővítem ismereteimet. Gyerektánc-oktatóként fontosnak tartom a népi gyermekjátékok komplex személyiségfejlesztő hatását.
  Kiss Melinda
  Kiss Melinda vagyok, Kiskunfélegyházán születtem, és a mai napig itt élek férjemmel és kislányommal. 2007-ben végeztem a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai karán, tanító-óvodapedagógus szakon, majd Nagykőrösön a Hétszínvirág Óvodában dolgoztam óvónőként. Közben elvégeztem az ifjúságsegítő szakot. A gyermekek nevelésében fontos számomra a céltudatosság, következetesség, az egyéni bánásmód elve, valamint az egymásra való odafigyelés és tisztelet. Célom egy olyan szeretetteljes és otthonos légkör biztosítása, amelyben a gyermekek szívesen tartózkodnak és biztonságban érzik magukat. Folyamatos képzéssel igyekszem tudásomat bővíteni és fejleszteni.
  Lakihegyi Ferenc
  Lakihegyi Ferenc vagyok. 1991-ben születtem Kiskunfélegyházán, a Constantinum Katolikus Gimnázium nyelvi tagozatán érettségiztem. Diplomámat a Kecskeméti Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán szereztem óvodapedagógus szakon. Két évet dolgoztam a Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvodában, a különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel való foglalkozás itt különösen szívügyemmé vált. 2020. júliusában a Constantinum Katolikus Óvodában kaptam állást, ahol férfi óvodapedagógusként szeretném elősegíteni a gyerekek testi és lellki fejlődését, környezeti- és egészségnevelését. Szabadidőmben szívesen sportolok a természetben: erősségem a kerékpározás, futás, úszás. Ezekben a sportokban versenyeken is örömmel részt veszek, és vágyom arra, hogy a rám bízott gyermekekkel is megszerettessem a mozgás örömét.
  Szűcsné Páli Julianna
  Szűcsné Páli Julianna vagyok, Kiskunfélegyházán születtem és lakom. 1987-ben államvizsgáztam a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi szakán. A diploma megszerzése után a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Százszorszép tagóvodájában helyezkedtem el. 2007–ben Gyermek-, ifjúság és családvédelem pedagógiája tanulmányterületen szakvizsgáztam, a gyes ideje alatt. 2020. augusztusától a Constantinum Katolikus Óvoda dolgozója lettem. Célom a gyermekek hitéletének megalapozása, hitre nevelése úgy, hogy közben én magam is növekedjek benne. Tudatosan szeretném közvetíteni a bibliai értékeket, melyek a gyermekek személyiségfejlesztését elősegítik, szeretettel, empátiával, hiteles kommunikációval, családias, biztonságot adó légkörben.
  Tisóczkiné Balla Melinda
  Tisóczkiné Balla Melinda vagyok. Kisgyermekek nevelésével 1988 óta foglalkozom. 2003-ban a Kecskeméti Tanító- és Óvóképző Főiskola óvodapedagógusi szakán szereztem diplomát. A Pálmonostorai Napsugár Óvodában négy nevelési évet töltöttem, 2015/16-ban pedig Szankon a református óvodában dolgoztam, ahol a kisgyermekek hitre nevelésében értékes tapasztalatokat szereztem. 2016. augusztusa óta vagyok a Constantinum Katolikus Óvoda dolgozója. Pedagógusi munkám során fontosnak tartom a szeretetteljes nevelési légkör megteremtését, a következetességet és az egyéni bánásmód szem előtt tartását.
  Tóth István Zoltánné
  Tóth István Zoltánné, Szilvi néni vagyok. Kiskunmajsán születtem, és jelenleg is itt élek a férjemmel, két felnőtt gyermekem van. A kötő technikusi képesítés megszerzése után 1990-ben Kiskunmajsán kezdtem el dolgozni, mint képesítés nélküli óvónő, majd négy évig a gyermekeimmel gyesen voltam otthon. 1999-2023 augusztusáig a Kiskunmajsai Napsugár Óvodában dolgoztam. Óvodapedagógusi diplomámat 2008-ban kaptam meg a bajai Eötvös József Főiskolán. 2023 szeptemberétől vagyok a Constantinum Katolikus Óvoda dolgozója. Pedagógiai munkám során fontos számomra a hitre nevelés és a természet megismertetése és megszerettetése a gyermekekkel.
  Zsibrita Judit
  Zsibrita Juditnak hívnak, családi állapotom férjezett, két felnőtt fiú és két kislány édesanyja vagyok. A Constantinumban a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens szakot 1998-ban fejeztem be, majd 2002-ben végeztem Kecskeméten óvodapedagógus szakon. A nagyszőlő úti óvodában dolgoztam 3 évet, majd más területen tevékenykedtem. Nagy örömömre szolgál, hogy 2019 szeptemberétől újra a Constantinumban lehetek, immáron óvó néniként. Célkitűzésem a gyermekek testi-lelki fejlődésének elősegítése, hitbéli növekedésük megalapozása kicsi kortól. Szeretném megismertetni őket az önzetlen, tiszta szeretettel, embertársaik és környezetük tiszteletével.

  Dajka nénik:

  Antalné Mike Petra
  Antalné Mike Petra vagyok, pedagógiai asszisztens és családsegítő. Kaposváron születtem katolikus családban, ott is érettségiztem 2001-ben. 2005 és 2010 között Angliában éltem, ott kezdtem el iskolás korú gyermekekkel foglalkozni. Hazatérésem után majdnem minden munkahelyem a kisgyermekek gondozásához, neveléséhez kötődött. Férjem révén kerültem Kiskunfélegyházára, három gyermekünk van. Szülőként ismertem meg először a Constantinum Katolikus Óvodát. Nagyon megtetszett az itteni értékrend, amit az intézmény képvisel, ezért írattam be nagy fiamat, később ikergyermekeimet is ebbe az óvodába. Nagy öröm volt számomra, amikor 2021 szeptemberében lehetőséget kaptam, hogy az óvodapedagógus munkáját segítsem a gyermekek keresztény szellemű nevelésében. Jézus szavaival szeretném megerősíteni az ez irányú elkötelezettségemet. ” Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát mint egy kisgyermek, nem megy be oda” Márk 10,15
  Balázs Vivien
  Balázs Vivien vagyok, Gátéron születtem, ezért nagyon fontosak számomra a hagyományok. Nyolc évig tanultam Kiskunfélegyházán, 2013-ban érettségiztem. 2016. január 4-én kezdtem dolgozni az intézményben, és nagyon jól érzem magam. A kollégák kedvesek és segítőkészek, a gyerekek aranyosak, nagyon megkedveltem őket. Kellemes a hangulat, szívesen jövök dolgozni.
  Barta Jánosné
  Barta Jánosné vagyok, három felnőtt fiú édesanyja. 2018 áprilisa óta dolgozom a Constantinum Óvodában. Szívesen részt veszek a gyermekek étkeztetésében, ellátásában. A gyermekek örömteli és boldog pillanatokat csempésznek az életembe.
  Bárány Krisztina
  Bárány Kriszti vagyok. Anyukaként kerültem kapcsolatba először a Constantinum Óvodával. Két kislányom van, mindkettő ebbe az oviba járt. Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy 2008-tól elkezdhettem dolgozni dajkaként. Közel állnak hozzám a pici gyerekek, szívesen vagyok velük, és  dajkai feladataim mellett örömmel segítem az óvónőket kreatív munkájukban. Szeretek itt dolgozni, és anyaként is szívesen hozom lányaimat az intézmény Móra Ferenc Általános Iskolájába.
  Patainé Petróczi Aranka
  Patainé Petróczi Arankának hívnak, Kiskunfélegyházán lakom. 2023. augusztusától dolgozom a Constantinum Katolikus Óvodában dajkaként. Két kisgyermek édesanyja vagyok, így közel áll hozzám az óvodások világa. Gyermekszerető, empatikus, vidám természetű emberként szeretek a gyerekek között lenni, velük foglalkozni. Célom, hogy az óvónők munkáját segítsem, velük együttműködve hozzájáruljak a csoportunk vidám, nyugodt mindennapjaihoz.
  Pozsár Mónika
  Pozsár Mónika vagyok, kiskunfélegyházi lakos. Sokan ismerhetnek, hisz évekig kereskedelemben dolgoztam. Két kislány büszke édesanyja vagyok. Szülőként 2012 óta ismerem és szeretem az óvodát, hisz ide jártak évekig a gyermekeim, sőt jelenleg is a Constantinum iskoláiban tanulnak. 2020-ban lehetőség adódott, hogy az óvoda mindennapi életébe jobban bekapcsolódhassak, mint dolgozó. Szívesen vagyok a gyermekekkel, mert az ember lelke felszabadul és megnyugszik a szeretetüktől. Mindegyikük egy külön-külön kis egyéniség, akiket megértéssel és türelemmel jobbá lehet formálni. Az első naptól kezdve szeretettel fogadtak a csoportban, ami nagy öröm és erő számomra.
  Retkes Istvánné
  Retkes Istvánné, Kati vagyok, három felnőtt gyermek édesanyja. 2003. szeptember elseje óta dolgozom a Constantinum Intézményben, mint óvodai gyermekétkeztető dajka. Ezáltal sokat találkozom a gyerekekkel, akik igen sok örömet, boldogságot szereznek nekem. Sokszor beforgok a csoportokba, főként a délutáni keltéseknél, ezek mindig kedves pillanatok számomra.
  Sárkány Istvánné
  Sárkány Istvánné Éva vagyok, dajkaként 2010 óta dolgozom a Constantinum Óvodában. Katolikus családba születtem, és férjemmel ebben a szellem próbáltuk három gyermekünket is nevelni, ezért különösen örülök, hogy ebben az óvodában sikerült elhelyezkednem. Szeretek a gyerekek között lenni, figyelni rájuk, törődni velük. Kezdetben saját csoportom nem volt, így mindig máshová kellett besegítenem, amit szívesen tettem, mert így minden óvodás gyereket megismerhettem. 2011 óta saját csoportom is van, ami külön öröm számomra.