Középiskolai hírek kategória bejegyzései

Gólyatábor

2023. augusztus 22-ének forró reggelén a Consti udvarán izgatott, középiskolai tanulmányaikat hamarosan megkezdő gólyahad várta, hogy útra keljen. A célállomás (a hagyományoknak megfelelően) Petőfiszállás-Pálosszentkút zarándokhely volt. Az elején még megszeppent kisgólyák a hitéleti és közösségépítő programoknak köszönhetően hamar feloldódtak. Az új nebulók először az osztályfőnökeikkel és az osztálytársaikkal ismerkedtek meg, majd a tartalmas ebéd után a végzősök által kitalált játékos feladatokban, illetve íjászkodással tehették próbára tudásukat és ügyességüket. A (gólyaétrendtől eltérően) szalámis és sonkás pizzavacsora elfogyasztása után mindkét este körülálltuk a (tűzgyújtási tilalmat figyelembe véve szimbolikus) tábortüzet, játszottunk, énekeltünk, majd a gólyák és osztályfőnökeik, összeszedve minden bátorságukat, éjszakai túrára indultak. A túráról visszaérve immár fáradtan hajtották álomra fejüket. A frissítő (és néhány gólya arckifejezéséből ítélve túl korai) reggeli tornák és a reggelik után tájékoztatók következtek, ahol a kisdiákok új információkra tehettek szert az iskoláról, a hitéletről és a kollégiumról. A sok kötött mellett kötetlenebb programok is voltak: társasjátékozhattak, kötelet húzhattak, fociztak, röplabdáztak, majd 24-én élményekkel telve (és kicsit kifáradva) indultak haza, hogy szeptember 1-jén, immár testileg-lelkileg készen állva a középiskola megmérettetéseire, újra útra keljenek. Az ifjúsági tábor színvonalát növelte, hogy az utaztatás és az étkezés a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.
Barsiné Retkes Nóra – DÖK segítő pedagógus

Veni sancte, tanévnyitó ünnepély

A mai napon kezdetét vette a 2023/2024-es tanév iskolánk növendékei, pedagógusai és dolgozói számára.
A Veni sancte-n hálát adtunk visszatekintve a nyárra, majd a Szentlélek erejét és áldását kértük az új tanévre. A tanév mottóját az evangélium alapján Péter atya a következőképpen fogalmazta meg prédikációjában:
„Mindig égjen bennetek a hit, a szeretet és a tudás lámpása.”
Mindannyian rendelkezünk lámpással, melynek működéséhez csak mi magunk tudunk olajat gyűjteni. A hit lámpásának olaját imádsággal, a szeretet lámpásának olaját a mások felé való odafordulással, a tudás lámpásának olaját pedig szorgalommal, áldozathozatallal lehet gyarapítani. Ha mindig ég a lámpásunk, akkor hamarabb rátalálunk Istenre és egymásra is.
A szentmisén szolgálatot teljesített iskolánk zenekara és kórusa, melyet gyönyörű dalokkal tettek még felemelőbbé.
A szentmise keretében megszentelésre kerültek az iskolatáskák is.
A Veni sancte-t a tanévnyitó ünnepély követte, mely a 6. osztályosok szervezésében valósult meg. Az ünnepségen összesen 930 növendéket köszöntött az intézmény vezetése. A mai napon 38 gyermek kezdte meg az óvodát, 49 tanuló az általános iskolai, 86 tanuló pedig a középiskolai tanulmányait a Constantinumban.
Első osztályosaink tanító nénijeik vezetésével, verssel és tánccal mutatkoztak be.
A tanévet Mindák József intézményvezető úr nyitotta meg.

JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE – IDEIGLENES FELVÉTELI RANGSOR

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Az alábbi sorokban segítséget kívánunk adni a felvételi jegyzék értelmezéséhez:
1. Megjelölt kódok szerinti csoportosítás: Minden jelentkező minden olyan listán szerepel, amelynek kódját iskolánkban a jelentkezési lapján megjelölte.
2. A tanulmányi területek kódjai:

GIMNÁZIUM

TECHNIKUM

ELUTASÍTOTTAK

3. A jelentkezőket hozott jegyeik alapján rangsoroltuk. A felvételi tájékoztatóban meghirdettük, hogy az
egyes kódoknál a tanulmányi területetekre jellemző tárgyakat fokozottan vesszük figyelembe, ennek
megfelelően nem minden kódnál ugyanazok a jelentkezők egymáshoz viszonyított felvételi eredményei.
Lehetséges pl. hogy X tanuló emelt informatika osztályban megelőzi Y tanulót, de az emelt humán gimnáziumi osztályban Y előzi meg X-et. Ez a tanulók egyes tárgyakból hozott jegyeitől, illetve az azokból számított, a tagozatnak megfelelő átlagoktól függ.
4. Kódszámot kaptak: Iskolánk azoknak a tanulóknak adott sorszámot, akiket az adott kódszámú képzésekre
felvenni szándékozik.
5. Nem végleges a rangsor (feljebb kerülhet): Nagy valószínűséggel szerepelnek olyan tanulók is a listákon, akik első helyen nem a Constantinumba jelentkeztek. Ha őket az általuk előbb megjelölt iskolába fölveszik, akkor az utánuk rangsorolt tanulók jobb pozícióba kerülnek a mostaninál. A jelentkezők közül sokan a mi iskolánkban is több tagozatot jelöltek meg. Őket a szabályoknak megfelelően az egyes rangsorokban elfoglalt helyüktől függetlenül arra a tagozatra vesszük föl, amelyiket nálunk az első helyen jelöltek
meg, és ott beleférnek a létszámkeretbe. A többi tanulmányi területen a helyük föl fog szabadulni. Ezek jelentős előbbre lépési lehetőséget jelenthetnek, akár 25-35 helyet is. Ebből az következik, hogy ha első látásra valaki úgy érzi, hogy nem fér be a megadott létszámkeretbe, még nem kell sem aggódni, sem módosítani. Telefonon szívesen segítünk ennek a dilemmának a megoldásában (L. lentebb).
6. Módosítási lehetőség: Aki a felvételi tapasztalatok alapján szeretne iskolánkban továbbtanulni, de nem
minket írt be elsőnek az eredeti tanulói adatlapjára, annak mindenképpen javasoljuk, hogy módosító lapján
minket írjon első helyre, mert a győri Felvételi Központ a tanulókat – ha az igazgatók sorszámmal rangsorolták őket és beférnek a létszámkeretbe – az általuk megjelölt iskolák közül a legkisebb sorszámmal szereplőnek „adják oda”.
A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van
eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell kitölteni. A
módosításra minden tanulónak a saját általános iskolájában van lehetősége március 21-22-én. A módosító tanulói adatlapot az eredeti tanulói adatlap alapján kell kitölteni. Az eredeti adatlap másolatát az általános iskola a kitöltés után megőrzi, és módosítási szándék esetén a jelentkező rendelkezésére bocsátja. A
módosítás során tanulmányi területet nem lehet törölni, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában,
amely a Tanulói adatlapon korábban is szerepelt. Új tanulmányi terület csak a már szereplő iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Kérjük, hogy
ha Intézményünkön belül szeretnének új tagozatot megjelölni, vagy a tagozatok sorrendjén változtatni, előzetesen egyeztessenek iskolánkkal. A módosító Tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött Tanulói
adatlap érvényét veszti.
7. Jelige vagy azonosító szám: Az előírásoknak megfelelően jeligét azoknál alkalmazunk, akik azt jelentkezési lapjukon és/vagy a felvételi eljárás során megadták. Aki nem adott meg jeligét, annak az azonosító
száma szerepel a listán.
8. További információ: Amennyiben szeretnének további tájékoztatást kapni vagy tanácsot kérni a felvételikkel, módosításokkal kapcsolatban, kérjük, hívják az iskola központi számát: 76/431-786, kérjék a vezetők közül: Mindák Józsefet intézményvezetőt, Zsigóné Seres Judit vagy Nagy Zoltánt intézményegységvezetőket – szívesen állunk rendelkezésükre.
9. Nem vehetők fel – külön listán szerepelnek.
Április 21-én megkapjuk a Felvételi Központtól az Intézményünkbe felvehető tanulók listáját. Minden hozzánk jelentkező tanulót a Jelentkezési lapján megjelölt értesítési címén április 28-ig írásban értesítünk a felvételi eljárás
eredményéről.

Mindák József – intézményvezető

Szülői értekezletek időpontjai

2022.          
szeptember 05. hétfő 16 óra 7-es terem 8/A László Éva
szeptember 05. hétfő 16:30 óra 1-es terem 5/A Vágvölgyi Elvira
szeptember 05. hétfő 17 óra 10-es terem 10/C Bangó Beáta Klára nővér
szeptember 05. hétfő 18 óra 20-as terem 9/B Zsargó Tamás
           
szeptember 06. kedd 15:30 óra 4-es terem 5/B Vörös Beáta
           
szeptember 07. szerda 16:30 óra 6-os terem 7/B Bakai Ildikó
szeptember 07. szerda 17:00 óra 2-es terem 7/A Pesti Gábor
szeptember 07. szerda 17:30 óra 8-as terem 8/B Könyves Gáborné
           
szeptember 08. csütörtök 16:00 óra 4-es terem 6/A Tóth Aliz
szeptember 08. csütörtök 16:30 óra 5-ös terem 6/B Kecskeméti Dávid
szeptember 08. csütörtök 16:30 óra 31-es terem 12/A Kovács Gábor
szeptember 08. csütörtök 16:30 óra 32-es terem 12/B Forgóné Szász Anikó
szeptember 08. csütörtök 16:30 óra 35-ös terem 12/D Téglásné Kovács Éva
szeptember 08. csütörtök 16:30 óra 36-os terem 12/E Barsiné Retkes Nóra
szeptember 08. csütörtök 16:30 óra 37-es terem 12/C Győri István
szeptember 08. csütörtök 16:30 óra zsibongó 12. évf. méretvétel
szeptember 08. csütörtök 17:00 óra 14-es terem 11/B Tóth Csaba
szeptember 08. csütörtök 17:00 óra 15-ös terem 9/C Vakulyáné Székely Edina
           
szeptember 12. hétfő 16:30 óra 19-es terem 10/D Petyovszkiné Kovács Margit
szeptember 12. hétfő 17:00 óra 17-es terem 9/A Balázs Bence
szeptember 12. hétfő 17:00 óra 18-as terem 11/C Rádi Dezső
           
szeptember 13. kedd 16:00 óra 9-es terem 9/Ny Takácsné Makai Anita
szeptember 13. kedd 16:00 óra 16-os terem 10/A Benő László
szeptember 13. kedd 16:00 óra 11-es terem 10/B Jaksits Jozefin
szeptember 13. kedd 16:00 óra 24-es terem 11/A Kolláth Rita
szeptember 13. kedd 16:00 óra 22-es terem 11/E Kovács János
szeptember 13. kedd 16:30 33-as terem 9/D Szóllátné Kolenyák Katalin
szeptember 13. kedd 17:00 14-15-ös terem kollégium  
szeptember 13. kedd 18:00 14-15-ös terem SZK