TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0103

Intézményünk részese és megvalósítója

Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Projekt összefoglaló – TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0103

A szakmai koncepció összeállítása során (melyet igényfeltárás előzött meg), törekedtünk arra, hogy a céljaink, programjaink teljes összhangban legyenek az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program irányvonalaival,valamint a magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt céljaival, hogy a projekt által a tanulóink nevelése során a test, a lélek és az értelem arányosan fejlesztésre kerüljön.

A kitűzött szakmai céljaink reálisak és megvalósíthatóságuk megalapozott, a tervezett indikátor célértékeink reálisak.

Intézményünk szervezeti formája és felépítése teljes mértékben alkalmas a projekt szakmai tartalmának megvalósítására, megfelelő projektirányítási tapasztalattal rendelkezik a sikeres lebonyolításhoz. A tervezett tevékenységek illeszkednek a céljainkhoz, komplexen egymásra épülnek, ütemezésük reális és tartható.

A projektünk alapvető célja a világismeretünk, ezen belül is a természet megszerettetése, alaposabb  megismerése, környezettudatos szemlélet fejlesztése, a tájékozódási eszközök alkalmazása, alaposabb megismerése, az idegen nyelvi ismeret bővítése, nyelvtanulásra motiválás. Mindezekkel együtt további fontos cél az egészséges életmódra nevelés.

Programjainkat ezekhez igazítjuk:erdei iskola program 110 fővel, idegen nyelvi tábor a Lakiteleki Népfőiskolán, nyelvi vetélkedő és idegen nyelvi témahét az iskolánkban; természetközeli sporttábor az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium (Esztergom szigetén levő) Sportpályáján, kerékpártúra a felvidéki településeken, kerékpártúrák iskolánkhoz közeli településeken, erdei iskola Petőfiszállás-Pálosszentkúton és a Péteri-tónál a projekt tartama alatt ( 2015. május 1- október 31.)

Megvalósított programok száma: 4 darab. ( részletes szakmai koncepció szerint)

 • A projekt programjaink résztvevő tanulók száma: 200 fő.
 • Továbbképzésen résztvett pedagógusok száma: 18 fő., melyből 100%-a sikeresen vizsgázók aránya.

A projekt megval. és fenntart. időszakában különös figyelmet fordítunk a fenntarthatósági és horizontális vállalásokra.

Sajtóközlemény (PDF), Szakmai beszámoló (PDF)

Képek a projekt megvalósulásáról:

 1. Projektnyitó
 2. Megérkeztek az irodaszerek
 3. Megérkeztek a sátrak, hálózsákok és kerékpárok
 4. Nyári sporttábor | Beszámoló (PDF)
 5. Tanórán kívüli mozgásos tevékenység 2015.10.19. – Parkerdő |Beszámoló (PDF)
 6. Tanórán kívüli mozgásos tevékenység 2015.10.20. – Templomhalom | Beszámoló (PDF)
 7. Tágabb és szűkebb természeti környezetünk megismerése a Szegedi Vadasparkban és Füvészkertben tett látogatás során | Beszámoló (PDF)
 8. Európa Kaland – Nyelvi tábor | Beszámoló 1  (PDF) | Beszámoló 2 (PDF)
 9. Idegennyelvi témahét | Beszámoló
 10. Erdélyi kirándulás | Beszámoló
 11. Erdei iskola 2015.09.17-19. | Beszámoló
 12. Erdei iskola 2015.09.24-26. | Beszámoló
 13. Harc a kiégés (burnout) ellen, avagy állítsuk vissza a pedagógus életerejét – 30 órás  pedagógus továbbképzés. (2015. 08. 19.)
 14. Személyközpontú pedagógiai módszerek a lelki egészség és a környeeti egészségre nevelés valamint a környezettudatos magatartás fejlesztésére. (2015. 08. 19.)