Kezdőlap

Intézményünkben ünnepi szentmisével és tanévnyitóval kezdődött a 2022/2023-as tanév. A Veni Sancte szentmisét a Sarlós Boldogasszony Plébánia új plébánosa, Geszler Péter atya és Farkas Tibor káplán atya tartotta, melyben az iskola egész közössége kérte a Szentlélek segítségét. A prédikációjukat az alábbi Lukács evangéliumából vett tanításra építették:

,,Evezz a mélyre, és vessétek ki hálótokat halfogásra!”.

A mise végén rendhagyó módon az iskolatáskák megáldására került sor. A tanévnyitó ünnepség keretében Mindák József intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, kiemelten az újonnan érkező kollégákat és tanulókat. Beszédében felhívta a figyelmet az előttünk álló tanév eredményes kihasználására, amelynek irányulnia kell:

  • a tudásszerzésre és a versenyeken való megmérettetésre,
  • az emberi és társas kapcsolatok fejlesztésére, továbbá
  • önmagunk szellemi és a lelki fejlődésére.

Reményét fejezte ki, hogy iskolánk tanulói az idei évben is sikeresek lesznek a különböző országos és regionális versenyeken, az emelt szintű érettségiken, a nyelvvizsgákon, a szakmai alapvizsgákon és versenyeken. Elmondta, hogy az épületek teljes kihasználtsággal működnek, épp ezért a környezettudatosság, az energiával való takarékosság mindannyiunk közös felelőssége. Bizakodóan nyilatkozott az Erasmus+, a Határtalanul!, a testvériskolai kapcsolatok (Krakkó, Erdély) folytatásáról. Beszéde végén megköszönte a szülőknek a bizalmat – hogy 938 fő gyereknek ezt az intézményt választották – a fenntartónak pedig az együttműködő támogatást.

Intézményünk egységes katolikus nevelést nyújt gyermeke számára az óvodától egész a középiskoláig. Intézményünkön belül működik óvoda, általános iskola, gimnázium és technikum. Diákjaink modern sportcentrumban uszodában sportolhatnak. Vidéki tanulók részére pedig mindkét kollégiumunk nyitva áll.