Bemutatkozó

suli2A gimnázium 2000. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. Jelenleg a négy évfolyamosos képzésen párhuzamos osztályokkal, az 1+4 évfolyamos nyelvi előkészítőn 1-1 évfolyammal működünk. Az egyetemi, főiskolai szintű felsőfokú továbbtanuláshoz biztos tárgyi tudást, jó alapokat, színvonalas nevelést nyújtunk. Gimnáziumunk 9. évfolyamain normál képzést biztosítunk. 10. évfolyamtól a tanulók érdeklődési körének és tanulmányi eredményének megfelelően emelt szintű képzésbe lehet bekapcsolódni. Az emelt szintű képzést idegen nyelvekből (angol, német), matematikából, informatikából biztosítjuk. Hittan tantárgyat heti 2 órában tanítunk, és havonta min. 2 vasárnapi szentmisén (istentiszteleten) részt kell venni. A felvételi feltételeit a szakközépiskolánál közöljük. A feltételek azonosak a középiskolai osztályokban. Iskolán kívüli programokkal, gólyatáborral, külföldi és belföldi kirándulásokkal, lelki gyakorlatokkal, ünnepekkel, szakkörökkel (pl. színjátszó, énekkar, atlétika, futball, tánc) gazdagítjuk diákjaink életét.

2006/2007 tanévtől a Constantinum Intézmény szakközépiskolai képzést is folytat informatikai szakmacsoporttal.
A képzés célja:

  • a főiskolai, egyetemi továbbtanuláshoz stabil tudást nyújtani
  • az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges tudás átadása

Lehetőség van iskolánkban ECDL nemzetközi vizsga megszerzésése. A képzés után a tanulók vagy valamely szabadon választott főiskolán illetve egyetemen folytathatják tanulmányaikat vagy szakiskolákban tanulhatnak tovább.

Új képzésünkről: A rendvédelmi szakközépiskolai képzés 4 éves középiskola, amely érettségit biztosít valamint rendészeti pályára orientáló képzés. Az oktatás és felkészítés célja, hogy megismertessük a diákokat a jövőben választandó szakmájuk sajátosságaival, és lehetőséget biztosítsunk arra, hogy közelről is megszemlélhessék a rendvédelemben tevékenykedő szakemberek mindennapi munkáját, a rendőr, tűzoltó vagy más fegyveres rendészeti hivatást.. Célunk, hogy a képzési idő végén felelősségteljesen és megfontoltan tudjanak dönteni végzőseink életpályájuk megválasztásában. Tanulóink a 4 éves képzés első két évében az általános közismereti tárgyakat tanulják, de már a 9. évfolyam elindítjuk a négy éven át tartó önvédelmi képzést. A célunk, hogy a képzés sajátosságainak megfelelően az átlagosnál magasabb színvonalú erőnléti, fizikai állapotba hozzuk diákjainkat. Az önvédelmi oktatásban jeles, e területen nagy tapasztalattal rendelkező oktatók végzik a felkészítő munkát.
Megalapozzuk folyamatosan az elméleti szakmai képzést. Tanulóink a belügyi rendészeti ismeretek tantárgy oktatása során megismerkednek az egyes rendészeti szervekkel, feladataikkal, felszereléseikkel és részleteiben is elmélyednek az egyes rendvédelmi szervek mindennapi tevékenységében. Nyaranta bekapcsolódhatnak tanulóink a Tourist Police szolgálatba is (Kiskunfélegyháza). Külön tananyagként társadalomismeret tárgyat is oktatunk, amely keretén belül megismerkednek az Alkotmánnyal és elemezzük a napi politikában megjelenő közszereplők feladatát. A tananyag részét képezi a szociológiai, de kriminalisztikai jelenségek vizsgálata és magyarázata, ami által az átlagosnál jóval szélesebb világnézeti képet adunk érettségizőink részére. A tanulmányok részét képezik a rendvédelmi egységek munkáját meghatározó, azokat leíró jogszabályok megismertetése, de a terepen történő mozgás, tájékozódás és ehhez kapcsolódó ismeretek elsajátítása is. A tanulmányok és a közép- vagy emelt szinten teljesíthető érettségi vizsga sikeres befejezését követően a végzősök az országban 5 helyen megtalálható rendészeti szakközépiskolában folytathatják tanulmányaikat, de sikeres érettségi esetén a Rendőrtiszti Főiskola is várja tanulóinkat, hiszen a felsőoktatási intézmény a Belügyi rendészeti ismeretek tárgyból teljesített érettségi vizsgát felvételi tárgyként elfogadja, beszámítja. Továbbtanulási lehetőségként, munkahelyként a katasztrófavédelem, tűzoltóságok és katonai pályák iránt érdeklődők is jó alapokat kapnak. A képzés során együttműködünk a kiskunfélegyházi Rendőrkapitánysággal és a Bereczki Máté Szakképző Iskolával is, mely jelen tájékoztató elkészítésének mentora is.