Érettségizőknek

Kedves Érettségizők!

Az érettségi vizsga további hivatalos időpontjai, amelyeken mindenkinek meg kell jelennie:

 • 12/A és 12/C: 2020. jún. 11. 7.45-re és jún. 11. 17:30-ra;
 • 12/B: jún. 12. 15 órára kell jönnie mindenkinek.

Akik szóbeliznek, ők ezen kívül a beosztásnak megfelelően, a megadott időpont előtt egy órával a meg kell jelenni a vizsga helyszínén.
Üdvözlettel: Mindák József

A 2020-as tavaszi írásbeli érettségi vizsgák időpontjai:

 • Magyar nyelv és irodalom: május 4. 900
 • Matematika: május 5. 900
 • Történelem: május 6. 900
 • Angol nyelv: május 7. 900
 • Német nyelv: május 8. 900
 • Földrajz: május 12. 1400
 • Biológia: május 13. 800
 • Rendészeti és közszolgálati ismeretek: május 14. 800
 • Informatika: május 15. 800
 • Fizika: május 19. 800

Az írásbeli vizsga megkezdése előtti (igazgatói) tájékoztatás:

 • Hozni kell: személyi igazolvány vagy útlevél (a személyazonosság ellenőrzése);
 • Hozni kell (ha nincs az iskolában, vagyis a tanuló előtte felvette): középiskolai bizonyítvány;
 • Az érettségi vizsga minden eseményére ünneplő ruhában kell megjelenni;
 • Elkésni nem lehet – legalább 30 perccel a vizsga kihirdetett időpontja előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén; (nem indokolhat késést sem közlekedési akadály, sem bármilyen személyes mulasztás vagy gondatlanság;)
 • ha a vizsgázó neki felróható okból elkésik vagy távol marad vagy engedély nélkül távozik a vizsgáról, akkor az adott tantárgyból csak javítóvizsgát tehet; (A vírusveszélyre való tekintettel) aki nem jelenik meg a vizsgán, ősszel is rendes vizsgát tehet.
 • Az írásbeli vizsgák előtt mindenki (a vírusjárvány veszélyének elkerülése céljából) védőfelszerelést kap a helyszínen, amelynek használata a vizsga írása közben javasolt, de nem kötelező, a vizsga előtt és a teremből való távozáskor kötelező használni. A mosdóhelyiségekben fertőtlenítő szerek vannak, amelyek használata szintén kötelező. Továbbá tilos az épületben a csoportos gyülekezés. Mindenki érkezéskor a beosztásnak megfelelően elfoglalja a teremben a helyét. (A szomszéd teremben lehet lepakolni azokat az eszközöket, tárgyakat, amelyeket az érettségi vizsgára nem lehet bevinni.)
 • Az írásbeli vizsgákon kék vagy fekete színű tollal (golyóstollal) lehet írni (egy-egy vizsgatárgyhoz kapcsolódóan rajzokat lehet grafit ceruzával készíteni);
 • Vegyszeres javítás, átfestés tilos;
 • Az írásbeli vizsgákon a következő segédeszközök használhatók:
 • magyar nyelv és irodalom: helyesírási szótár;
 • történelem: középiskolai történelmi atlasz és helyesírási szótár;
 • matematika: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő
 • élő idegen nyelv: nyomtatott szótár csak a IV. részhez (íráskészséghez) – saját szótár is lehet;
 • biológia: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép;
 • fizika: függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
 • földrajz: feladatlap megoldásához nem használható segédeszköz! II. feladatlap megoldásához használható segédeszközök: középiskolai földrajz atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó
 • informatika: vonalzó;
 • rendészet ismeretek: —-

– A segédeszközöket (pl. számológép, …) a vizsgázók nem adhatják át egymásnak;

– A vizsga ideje alatt nem kommunikálhatnak egymással a vizsgázók;

– Az írásbeli vizsgán kizárólag a kiosztott feladatlapokon, illetve az intézmény fejbélyegzőjével ellátott dolgozatlapokon lehet dolgozni;

– A feladatlapokon a rovatokat (fejlécet) maradéktalanul ki kell tölteni mindegyik oldalon;

– A feladatlap belső oldalán fontos tudnivalók találhatók – ezt a kitöltés előtt el kell olvasni;

– Az írásbeli vizsga alatt a termet csak rövid időre (2-3 perc) egyesével lehet elhagyni; ilyenkor a feladatlapokat, dolgozatlapokat a felügyelőnek át kell adni; odakint senkivel sem lehet beszélgetni; a szabályosságra a folyosókon is felügyelőtanárok vigyáznak;

– Az írásbeli munka befejeztével az üresen hagyott részeket és a piszkozatlapokat át kell húzni;

– A dolgozat beadásakor a vizsgázó a feladatlapokat, dolgozatlapokat beleteszi a borítékba, és azt nyitva átadja a felügyelő tanárnak; a felügyelő tanár ellenőrzi a rovatok kitöltését és az áthúzásokat, majd a vizsgázó jelenlétében leragasztja a borítékot; a jegyzék és a jegyzőkönyv megfelelő rovatába beírja a befejezés időpontját, és aláírásával hitelesíti azokat; a jegyzék megfelelő rovatát a vizsgázó is aláírásával látja el;

– A vizsgázónak a terem elhagyása utána a vizsga részére elkülönített épületrészből is azonnal el kell távoznia;

– Ha a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel, akkor észrevételeit ráírja a vizsgázó dolgozatára, a vizsgát folytathatja a vizsgázó, de a vizsga után jegyzőkönyv készül a tényállásról; a szabálytalanságról a vizsgaközpont igazgatója, ill. a vizsgabizottság dönt;

– Az írásbeli dolgozatok értékelését a vizsgázó tanár jelenlétében megtekintheti, amelynek időpontja: 12/A és 12/C osztálynak május 28., 12/B osztálynak május 29. 8 órától 16 óráig.

– A megtekintésre csak egy személy, elsősorban maga a vizsgázó jogosult, akadályoztatása esetén más személy (pl. szülő); szükség esetén a dolgozatról másolat készíthető; (pl. fényképezés; fénymásolás is lehetséges a költség megtérítésével);

– Az értékelésre a vizsgázó észrevételt tehet, ezt írásos beadványban az intézmény igazgatójának címezve kell átadnia; ennek beadási határideje a megtekintést követő munkanap;

– Akiket érint a szóbeli érettségi: 12/A és 12/C időpontja: 2020. június 11.; 12/B időpontja: 2020. június 12. Részletesebb, konkrétabb beosztást május 28-ig fogunk közzé tenni az iskolai honlapon található „érettségizőknek” rovatban és a KRÉTÁBAN.

 

Kedves Végzős Tanulóink!

Néhány fontos információ az erre a tanévre vonatkozó érettségivel kapcsolatban:
– Csak írásbeli lesz (szóbeli nem), kivéve azokat a tantárgyakat, amelyekből alapból csak szóbeli vizsgarész van (pl. katolikus hittan);
-Tesiből is csak szóbeli lesz;
– Emelt szintű tesi érettségin viszont négy tételt kell majd húzni (két A és két B tételt)– Ha valaki nem kíván kidén részt venni az érettségi vizsgán, legkésőbb április 21-ig jeleznie kell az Oktatási Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatvány kitöltésével, aláírásával. Ezt a kell küldeni intézményünkbe. A nem időben érkezett kérelem jogvesztő.

– Akik előrehozott érettségit tettek volna, az ő jelentkezésüket automatikusan törlik. Akik előrehozott érettségi vizsgát terveztek tenni, és osztályozó vizsgát tettek, eldönthetik, hogy ez a jegy kerüljön be a bizonyítványba vagy az év végééig kialakult átlageredmény alapján kapott osztályzat. Ezt kérem, jelezzétek az érintett szaktanárnak. Vegyétek figyelembe: ha ősszel előrehozott érettségit szeretnétek tenni, akkor mindenképpen kell az osztályozó vizsga eredménye, mert a 12. évfolyam követelményeit ezzel teljesíted. Tehát ha ősszel előrehozott érettségit szeretnél tenni, akkor mindenképpen kérjed az osztályozó vizsga eredményét, ha nem teszel előrehozottat, akkor választhatsz, hogy bekerüljön-e az osztályozó eredmény a bizonyítványba. Ezt írásban nyilatkozva (aláírva) szkennelt PDF/JPG változatban küldjétek el az érintett szaktanárnak.

Pl.: NYILATKOZAT

Alulírott XY (személyi adatok) nyilatkozom, hogy a 2020-as tanév végére angol/német nyelv/informatika tantárgyból kérem/nem kérem a 2020. április … -án tett osztályozó vizsgám eredményét.

Kelt: ……. Aláírás …….”

Üdvözlettel: Mindák József – intézményvezető