Iskolánk története

A Constantinum Intézmény fenntartója a MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATA.

Az iskolát az alapító Schuhster Constantin emlékére Constantinumnak nevezték el. Constantin püspök a leánynevelés és oktatás elkötelezett híve volt. 1908. szeptember 24-én az ő hívására érkeztek a nővérek Félegyházára. A leánynevelő intézet négy iskolatípust foglalt magába:

  • elemi népiskolát
  • polgári leányiskolát
  • tanítóképzőt és
  • mezőgazdasági leányiskolát.

1948-ban 40 éves áldásos, oktató, nevelő munka után a nővéreket megfosztották iskolájuktól. Az államosítással járó igazságtalanságot az sem kárpótolta, hogy az épületben végig iskolák működtek. A 40 évi kényszerszünet után az 1989-es esztendő meghozta az országos hírű CONSTANTINUM reneszánszát. 1995-ben felépült a Constantinum Katolikus Napközi Otthonos Óvoda. 1997-ben visszakapta a Móra Ferenc Általános Iskolát a rend.

A CONSTANTINUM INTÉZMÉNY TAGINTÉZMÉNYEI:

Az intézmény szervezeti felépítése hűen tükrözi, hogy iskolánk az óvodától az érettségiig egységes katolikus vallásos nevelést nyújt a tanulóknak és családjaiknak.

A Constantinum Intézményt IGAZGATÓTANÁCS vezeti. Az intézmény igazgatója Mindák József.

Iskolánkra minden állami törvény maradéktalanul érvényes. Tanulóink a valláserkölcsi szabályok gyakorlásával, a Tízparancsolat betartásával gyarapodnak hitben, lélekben és emberségben.

Minden tantárgyat magas képzettségű, nagy pedagógiai gyakorlattal rendelkező tanítók és elhivatott tanárok tanítanak.

Tanulóink megkapnak minden szociális juttatást, amit a Magyar Köztársaság törvényei biztosítanak (diákigazolvány, tankönyvellátás, étkeztetés stb.).