Zoli bejegyzései

Kollégiumi húsvét

2024. március 26-án a Sportcentrumban tartottuk kollégiumi húsvéti műsorunkat. Színvonalas műsor keretében mélyülhettünk el húsvét üzenetében. A karácsonykor testté lett ige és a húsvéti kereszthalál utáni feltámadás a legfontosabb ünnepkör a keresztények számára. Diákjaink előadásaiból képet kaptunk virágvasárnap és a nagyhét történéseiből. A kollégiumi programmal a szünet előtti lelkinapra is készültünk, valamint az ünnepkörhöz kapcsolódó népszokások színes világába is betekintést nyertünk. Fiú kollégistáink locsolóversekkel lepték meg a lányokat, ők pedig néptánc fellépéssel színesítették meg a délutáni eseményt.

Ideiglenes felvételi lista

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Az alábbi sorokban segítséget kívánunk adni a felvételi jegyzék értelmezéséhez: 

 1. Megjelölt kódok szerinti csoportosítás: Minden jelentkező minden olyan listán szerepel, amelynek kódját  iskolánkban a jelentkezési lapján megjelölte.
 2. A tanulmányi területek kódjai:  
 1. A jelentkezőket hozott jegyeik alapján rangsoroltuk. A felvételi tájékoztatóban meghirdettük, hogy az egyes kódoknál a tanulmányi területetekre jellemző tárgyakat fokozottan vesszük figyelembe, ennek megfelelően nem minden kódnál ugyanazok a jelentkezők egymáshoz viszonyított felvételi eredményei. Lehetséges pl. hogy X tanuló emelt informatika osztályban megelőzi Y tanulót, de az emelt humán gim-náziumi osztályban Y előzi meg X-et. Ez a tanulók egyes tárgyakból hozott jegyeitől, illetve az azokból számított, a tagozatnak megfelelő átlagoktól függ.
 2. Kódszámot kaptak: Iskolánk azoknak a tanulóknak adott sorszámot, akiket az adott kódszámú képzésekre  felvenni szándékozik.
 3. Nem végleges a rangsor (feljebb kerülhet): Nagy valószínűséggel szerepelnek olyan tanulók is a listákon, akik első helyen nem a Constantinumba jelentkeztek. Ha őket az általuk előbb megjelölt iskolába fölveszik, akkor az utánuk rangsorolt tanulók jobb pozícióba kerülnek a mostaninál. A jelentkezők közül sokan a mi iskolánkban is több tagozatot je-löltek meg. Őket a szabályoknak megfelelően az egyes rangsorokban elfoglalt helyüktől függetlenül arra a tagozatra vesszük föl, amelyiket nálunk az első helyen jelöltek meg, és ott beleférnek a létszámkeretbe. A többi tanulmányi területen a helyük föl fog szabadulni. Ezek jelentős előbbre lépési lehetőséget jelent-hetnek, akár 25-35 helyet is. Ebből az következik, hogy ha első látásra valaki úgy érzi, hogy nem fér be a megadott létszámkeretbe, még nem kell sem aggódni, sem módosítani. Telefonon szívesen segítünk en-nek a dilemmának a megoldásában (L. lentebb).
 4. Módosítási lehetőség: Aki a felvételi tapasztalatok alapján szeretne iskolánkban továbbtanulni, de nem minket írt be elsőnek az eredeti tanulói adatlapjára, annak mindenképpen javasoljuk, hogy módosító lapján minket írjon első helyre, mert a győri Felvételi Központ a tanulókat – ha az igazgatók sorszámmal rangsorolták őket és beférnek a létszámkeretbe – az általuk megjelölt iskolák közül a legkisebb sorszámmal szereplőnek „adják oda”.A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell kitölteni. A módosításra minden tanulónak a saját általános iskolájában van lehetősége április 8-10-én.
 5. Jelige vagy azonosító szám: Az előírásoknak megfelelően jeligét azoknál alkalmazunk, akik azt jelentke zési lapjukon és/vagy a felvételi eljárás során megadták. Aki nem adott meg jeligét, annak az azonosító  száma szerepel a listán.
 6. További információ: Amennyiben szeretnének további tájékoztatást kapni vagy tanácsot kérni a felvételikkel, módosításokkal kapcsolatban, kérjük, hívják az iskola központi számát: 76/431-786, kérjék a vezetők közül: Mindák Jó-zsefet intézményvezetőt, Zsigóné Seres Judit vagy Nagy Zoltánt intézményegység-vezetőket – szívesen állunk rendelkezésükre.
 7. Nem vehetők fel – külön listán szerepelnek. 
 8. Április 26-án megkapjuk a Felvételi Központtól az Intézményünkbe felvehető tanulók listáját. Minden hozzánk jelentkező tanulót a Jelentkezési lapján megjelölt értesítési címén április 30-ig írásban értesítünk a felvételi eljárás eredményéről.

   Mindák József – intézményvezető

Volt diákjaink a honvédségtől

2024. március 11-én volt diákjaink látogatást tettek kollégistáink körében. Magyar Vilmos és Horváth Zalán 2019-ben fejezte be tanulmányait iskolánk falain belül. Előadást tartottak az itt eltöltött éveikről, külön felhívták a figyelmet arra, hogy mennyi mindent kaptak tanáraiktól és a kollégiumunk közösségétől, melyek meghatározták életük további alakulását. Vilmos és Zalán külön utat bajárva a honvédségnél helyezkedett el, ezért eleget tettek a kollégium megkeresésének és előadásaikban közelebb tudták vinni hivatásukhoz a hallgatóságot. A felmerült kérdésekre válaszokat adtak, továbbá lehetőséget teremtettek arra is, hogy a továbbtanulás előtt álló felsőbb évfolyamosok egy lehetséges pályát választhassanak majd maguknak. Az esti program lezárásaként a régi szép időket megidézve részt vettek a sportfoglalkozáson és összemérték tudásukat a jelenlegi kollégistáinkkal, mely mindenki számára nagy élményt jelentett.

Online hitéleti – ismerkedő beszélgetés (középiskola)

Online hitéleti – ismerkedő beszélgetés (középiskola) 2024.03.08. Péntek

Farsang

Kedves Kollégisták és Szülők! Szerdán jó hangulatú és közösség formáló kollégiumi farsangot tartottunk. A képes beszámoló az eseményről a Média/Albumok/Kollégiumi farsang 2024 fülek alatt érhetőek el. Jó szemezgetést kívánunk!
A csoportvezetők vezetésével, a tanulók aktív hozzáállásával nagy színes és kreatív produkciók születettek. Közkívánatra kétszer is bemutathatták a táncos, jelmezes táncokat a gyerekek. Oláh Sándor és Fekete Flórián biztosította a zene, fény és technikai feltételeket a csarnokban.
A bemutatott műsorszámokat végül értékeltük és jutalmaztuk.
A LEGVICESEBB produkciót Hugyik István csoportja prezentálta.
A LEGÖSSZEHANGOLTABB címet Józsa Nándor társasága nyerte el.
A LEGDIZÁJNOSABB csapat Lekrinszki Éva tanárnő teamje volt.
A LEGKREATÍVABB titulust Sallai Béláné Aranka csapata érdemelte ki.
A LEGTÖBB DIÁKOT MEGMOZGATÓ alakulat pedig Lőrincz Anna tanárnő vezetésével született meg.
Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a bemutatót, a rengeteg készülődést és a közös élményt! CSAK A CONSTI!