DUGONICS ANDRÁS MATEMATIKAVERSENY

Az idei tanévben 5. és 6. osztályos tanulóink közül többen is beneveztek a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola által meghirdetett Katolikus Iskolák Dugonics András matematikaversenyére.

E verseny célja a matematika iránti érdeklődés felkeltése és elmélyítése. A tehetséges tanulók kiválasztása, saját maguk és környezetük motiválása, képességeik kibontakoztatása. A tantervi törzsanyagra épülő ismeretek felhasználása mellett, sajátos látásmódot kívánó feladatok megoldása. A kreativitás, a problémaérzékenység és problémamegoldó gondolkodás, a pontos, kitartó, fegyelmezett munkavégzésre való képesség fejlesztése.

Diákjaink az eddigi 2 fordulón mindannyian szépen teljesítettek, s nagy örömünkre Barta Hunor és Rádi Olivér 6. a osztályos tanulók – több száz versenyző közül – az országos döntőbe jutottak. A végső megmérettetésre április 6-án (szombaton) kerül sor Piliscsabán.

Gratulálunk az eddigi eredményükhöz, szorítunk nekik a döntő napján! Köszönjük a tanulók felkészítését Barsi Dániel matematikatanárnak!