Pályaorientációs nap az általános iskolában

Szeptember 23-án pénteken tanítás nélküli munkanap volt iskolánkban, melyet a pályaorientáció jegyében töltöttünk el. Általános iskolánk minden osztálya szervezett tevékenységeken vett részt, melyek során az életkori sajátosságokhoz igazodva igyekeztünk számukra ismereteket nyújtani a munka világáról, a különféle szakmákról, a továbbtanulási lehetőségekről.
A legkisebbeknek az alsó tagozaton különféle foglalkozások és hivatások megismerésére volt lehetőségük. Ennek keretein belül jártak a Tűzoltóságon és a Sarlós Boldogasszony Főplébánián is, ahol a vezetők mutatták be az intézmények működését az érdeklődő gyermekek számára. Egy, az iskola épületéhez kivonuló rendőrségi autó segítségével ismerkedhettek a rendőrség munkájával, majd ezt követően jártak egy fémtechnikai kft-nél, a Hofem Kft-nél.
A felsősök (5-6. osztályban) osztálykeretben játékos feladatok segítségével dolgozták fel a pályaorientáció témakörét, valamint ismerkedtek a továbbtanulási területekkel, szakmákkal. Interaktív előadások során betekintést nyerhettek a különböző tanulmányi területekbe, úgy mint vendéglátás, informatika, média, gazdálkodás és menedzsment. A 7. és 8. osztályosok számára a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának munkatársa tartott rendhagyó pályaorientációs osztályfőnöki órát. 8. osztályos tanulóink kitöltötték az Országos pályaorientációs vizsgálat kérdéssorát is, melynek végén tájékozódhattak a válaszaik alapján számukra javasolt továbbtanulási területekről. A napot pályaválasztási szülői értekezlettel zártuk, mely során a 8. évfolyamos tanulókat és szüleiket tájékoztattuk a továbbtanulással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Majd megismerhették a kiskunfélegyházi középfokú intézmények által kínált képzéseket az intézmények vezetőinek tolmácsolásában.